Regióny Bratislava

Obnovu Mýtneho domčeka by mohli dokončiť v júni

Mýtny domček v Bratislave Zdroj: TASR/Miroslav Košírer

BRATISLAVA – Obnova Mýtneho domčeka pri Starom moste na staromestskom brehu Dunaja v Bratislave by mohla byť ukončená v júni. Potom už bude závisieť od nájomcu, ako rýchlo bude vedieť otvoriť prevádzku pre verejnosť. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Ukončenie druhej etapy rekonštrukcie objektu sa pôvodne predpokladalo koncom apríla.

 

“Predĺženie termínu opráv spôsobili náhradné riešenia v objekte, ktoré z dôvodu staršej stavby nebolo možné predvídať v pôvodnej projektovej dokumentácii,” skonštatoval Bubla s tým, že si to vyžiadalo nové odsúhlasenia a konzultácie pamiatkarov. Všetky práce navyše a konzultácie na Krajskom pamiatkovom úrade tak podľa hovorcu predlžujú termín dokončenia objektu. V súčasnosti je rozostavanosť objektu a jeho priestorov na 80 percent. “V prípade, že sa neobjavia ďalšie nepredvídané komplikácie, dokončenie objektu predpokladáme v priebehu júna,” poznamenal Bubla.

Objekt je dlhodobo nevyužívaný

Nový nájomca vzišiel z verejnej obchodnej súťaže. Stala sa ním spoločnosť Voxar. V súťažnom návrhu uviedla ako účel nájmu prevádzkovanie kaviarne so sezónnou ponukou zmrzliny, kávy, koláčov, vína, nealko nápojov a ostatných pochutín lokálnej výroby. Objekt Mýtneho domčeka je dlhodobo nevyužívaný. Po rozsiahlej rekonštrukcii Starého mosta bratislavskí mestskí poslanci v roku 2017 odsúhlasili prenájom objektu Finančnému riaditeľstvu SR na päť rokov za 100 eur ročne s cieľom zriadenia stálej expozície colníctva a finančnej správy.

Podmienkou bola tiež rekonštrukcia domčeka za minimálne 100.000 eur. Finančné riaditeľstvo napokon nájomnú zmluvu nepodpísalo, pretože podrobnou obhliadkou objektu zistilo, že náklady na jeho rekonštrukciu niekoľkonásobne presiahnu pôvodne odhadovanú sumu. O zverenie Mýtneho domčeka do svojej správy žiadala mestská časť Staré Mesto ešte v rokoch 2016 a 2017, neskôr požiadalo o prenájom. V roku 2018 však mestská časť odmietla podmienky prenájmu navrhované mestom. V minulosti prišla žiadosť o prenájom budovy aj od občianskeho združenia Petržalský okrášľovací spolok na účely vybudovania Múzea Starého mosta a Viedenskej električky. Mýtny domček bol v rokoch 1918 až 1919 a 1939 až 1944 sídlom colnice a v rokoch 1890 až 1944 tam bol Úrad potravnej dane na čiare, ktorú zabezpečovala finančná stráž v rámci Generálneho finančného riaditeľstva so sídlom v Bratislave.