Regióny Bratislava Top

OBROVSKÁ STRATA! Zomrel významný slovenský vedec, ktorého uznávali aj v zahraničí: Získal rad ocenení

sviečka, umrtie
Ilustračná foto. ZDROJ: archív zoznam.sk

BRATISLAVA – Slovenskú vedeckú obec zasiahla obzvlášť smutná správa. Zomrel zakladateľ slovenskej, ale aj československej rádiolokačnej meteorológie. Okrem toho bol taktiež bývalým riaditeľom Slovenského hydrometeorologického ústavu. Počas svojho života získal rad významných ocenení.

 

Dušan Podhorský bol nielen vedcom, pedagógom, diplomatom či spisovateľom. Ale najmä úžasným slovenským meteorológom a zakladateľom slovenskej a československej rádiolokačnej meteorológie. “Na Slovenskom hydrometeorologickom ústave sa od šesťdesiatych rokov venoval najmä metodickým otázkam rádiolokačnej a kozmickej meteorológie, ktoré doviedol na špičkovú úroveň. Jeho sústredené úsilie vyvrcholilo zriadením celoštátneho metodického a školiaceho pracoviska pre rádiolokačnú meteorológiu v Československu v roku 1969 na Malom Javorníku pri Bratislave, ktoré viedol. Rádiolokačná meteorológia u nás bola pod jeho vedením v prvej polovici sedemdesiatych rokov na svetovej úrovni danej doby a od roku 1974 bolo na Malom Javorníku vytvorené Regionálne centrum rádiolokačnej meteorológie socialistických štátov,” poznamenal Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe.

Bol neuveriteľným odborníkom, ktorý sa zaslúžil o objav nízkohladinového dýzového prúdenia nad karpatsko-alpským regiónom. Taktiež je autorom alebo spoluautorom viac ako 200 vedeckých prác a 5 monografií. V rokoch 1978-1984 bol súčasťou Svetovej meteorologickej organizácie ako spravodajca SMO pre radarovú meteorológiu. Následne bol šesť rokov vo funkcii riaditeľa Centra aktivity Svetovej meteorologickej organizácie pre nowcasting.

Tam však jeho obrovské vzdelanie nekončí. Ako poznamenal Slovenský hydrometeorologický útav, “popri práci si naďalej zvyšoval kvalifikáciu. Na Leningradskom hydrometeorologickom inštitúte v roku 1976 získal titul kandidáta vied a na Akadémii vied ZSSR už v Sankt Peterburgu v roku 1991 titul doktora technických vied. Od roku 1992 je zahraničným členom Petrovskej akadémie vied a umení v St. Peterburgu. Súčasne pôsobil ako pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave a v rokoch 1963-90 na Matematicko-fyzikálnej fakulte v Prahe. Spojený s leteckou meteorológiou postupne pôsobil v rokoch 1992-1997 vo firmách SLOV AIR, a.s. a TATRA AIR Group, a.s. ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti. Tu sa rozlúčil na istú dobu s meteorológiou a prešiel na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, kde v rokoch 1998-2005 pôsobil ako predseda úradu.  “

V roku 2005 sa dokonca zapojil do slovenskej diplomacie a prijal post veľvyslanca pre Kazachstan a  Kirgizskú republiku. V rokoch 2005 – 2011 rozpracoval a uviedol do praxe princípy ekonomizácie diplomacie v zahraničí pre podmienky strednej Ázie. V tomto období však taktiež pôsobil ako pedagóg a profesor. Prednášal na šiestich kazašských a kirgizských univerzitách. Na piatich z nich mu dokonca udelili akademickú hodnosť prof. h.c.

Tam však jeho ocenenia nekončia. Taktiež bol totiž vyznamenaný “Za zásluhy o výstavbu” v roku 1980. Rovnako tak získal aj čestný titul „Zaslúžilý letec“ – ocenenie Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M.R. Štefánika (2014).

Dušan Podhorský zomrel 15. septembra 2022.