Regióny Bratislava

OBYVATELIA PETRŽALKY po novom môžu hlasovať o verejných veciach

BRATISLAVA –Mestská časť Petržalka zapája svojich obyvateľov do vecí verejných cez nové on-line hlasovanie. V tom prvom sa môžu obyvatelia Vlasteneckého námestia, Vavilovovej a Jungmannovej ulice vyjadriť k budúcnosti parkovania v tejto lokalite a k výstavbe navrhovaného garážového domu.

 

Svoj názor môžu občania vyjadriť do 30. októbra. “Potrebu výstavby garážového domu v tejto lokalite vnímajú obyvatelia aj mestská časť dlho, jeho zámer sa datuje ešte do roku 2014. Od tej doby prešiel schvaľovacími procesmi na našom úrade i magistráte, no veci sa aj pre nesúhlas miestnych zasekli,” skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka. Proti pôvodnému návrhu parkovacieho domu na Vavilovovej ulici totiž časť obyvateľov spísala petíciu. Výhrady majú najmä k blízkosti navrhovaného parkovacieho domu k bytovým domom a tiež k jeho neprimeranej výške. Zámer sa im nepozdáva ani napriek prísľubu investora o zachovaní zelene, chodníkov, ihrísk či verejného priestoru.

V novom on-line hlasovaní si môžu obyvatelia danej lokality vyberať zo štyroch možností. Na výber majú výstavbu pôvodného garážového domu s plánovanými 163 novými parkovacími miestami na Vavilovovej ulici, prípadne s 200 alebo 300 novými miestami na parkovanie na Jungmannovej ulici, alebo nesúhlas s akoukoľvek výstavbou garážového domu v tejto lokalite. Hoci starosta podotýka, že výsledky hlasovania nie sú záväzné, stanovisko dotknutých obyvateľov pomôže pri presadzovaní ich záujmov počas vyjednávania s investorom a magistrátom.

Názory môžu obyvatelia vyjadriť na webovej stránke mestskej časti prostredníctvom unikátnych identifikátorov. Tie im doručí do 15. októbra poštou s ďalšími informáciami. Verejné hlasovanie prebieha do 30. októbra. Zapojiť sa doň môže každý z obyvateľ dotknutej oblasti, ktorí k 30. septembru dovŕšil 18 rokov a zároveň má trvalý pobyt v Petržalke. Technologické riešenie on-line hlasovania vzniklo priamo na miestnom úrade, mestskú časť tak de facto nestálo ani euro navyše. “Ak sa nám táto novinka z dielne kolegov z IT a komunikácie osvedčí, v budúcnosti určite budeme on-line hlasovanie využívať pri všetkých témach, v ktorých je názor verejnosti viac než vítaný a potrebný,” avizuje Hrčka.