Regióny Bratislava Top

Očkovaným a politikom VSTUP ZAKÁZANÝ! Kompetentní sa dostali do patovej situácie

Zdroj: Zoznam.sk

BRATISLAVA – Zákaz vstupu zaočkovaným! Nie, nejde o vtip, ale o realitu v jednej bratislavskej predajni v centre mesta. Tá medzi svojimi zákazníkmi nechce nikoho, kto už má v sebe pichnutú vakcínu proti COVID-19 a dáva to patrične najavo. Rovnako do prevádzky nepustia ani nikoho z vlády, parlamentu, či štátnych tajomníkov. Chceli sme sa na na vlastné oči pozrieť na to, či nás z prevádzky vyhodia, alebo nás nie. Do predajne sme sa však ani nedostali. 

 

Očkovanie je v súčasnosti témou číslo jeden a každý z nás už určite pozná minimálne jedného človeka, ktorý si dal do tela pichnúť vakcínu proti koronavírusu. V súčasnosti je na celom Slovensku zaočkovaných prvou dávkou vyše 1,7 milióna ľudí. V poslednom čase ako huby po daždi rozmohol nový trend – pribúda prevádzok, ktoré sa rozhodli nevpustiť do interiéru nikoho, kto už je zaočkovaný. Dôvod? Korona.

Jednou z takýchto prevádzok je aj obchod IZAKaJA na Mickiewiczovej ulici v hlavnom meste. Ide o filatelistickú predajňu s galériou. Skúšali sme sa do predajne dostať, ale neúspešne. Je totiž zatvorená. “Keďže na základe nezmyselného nariadenia hlavného hygienika majú  zdraví ľudia aj vo vlastnom podnikateľskom priestore nosiť respirátor – s čím nesúhlasím, je kontakt so mnou možný len na základe telefonického dohovoru,” píše sa vo výklade predajne.

 

Zdroj: Zoznam.sk

Okrem tohto oznamu tam sú vylepené ďalšie dva – jeden hovorí o zákaze vstupu pre tých, ktorí už v sebe majú vakcínu proti koronavírusu, druhá o zákaze vstupu “členom vlády, parlamentu, a všetkým štátnym zamestnancom, schvaľujúcich dodržiavanie vyhlášok hlavného hygienika a nariadení vlády”. V prvom prípade má byť dôvod to, že môžu byť bepríznakoví prenášači vírusu a v druhom, že údajne schvaľovaním nariadení o koronavíruse porušujú zákon.

“Očkovanie nezaručuje, že očkovaný nebude nakazený, že nebude chorobu prenášať ďalej, naopak, až očkovanými jedincami sa vytvára skupina možných tzv. asymptomatických prenášačov, čo priamo ohrozuje nezaočkovanú populáciu najmä pri zvýšenej migrácii v letnej sezóne, kde bude cestovanie paradoxne umožnené práve zaočkovaným cez tzv. zelené pasy,” uviedol pre Zoznam.sk šéf prevádzky Igor Izák spolu s tým, že odmieta používanie rúšok pre zdravých ľudí. Celé vyjadrenie Igora Izáka nájdete v galérii.

Čo na to kompetentní?

Je však vôbec možné, aby majitelia obchodov takto postupovali v prípade zaočkovaných ľudí? Zoznam.sk vo veci oslovil mestskú časť Staré Mesto, bratislavskú políciu, ako aj bratislavskú obchodnú inšpekciu s otázkami, či je postup pána Izáka v poriadku.

Michaela Demovičová z referátu komunikácie s verejnosťou staromestskej samosprávy tvrdí, že kroky majiteľa obchodu nie sú v poriadku. “Minimálne nie je v súlade s dobrými mravmi, nehovoriac o tom, že overenie zaočkovanosti či nezaočkovanosti návštevníka prevádzky nie je zo strany prevádzkovateľa možné žiadnymi legálnymi postupmi,” vysvetlila Demovičová. Mestská časť však nemá kompetencie na to, aby prípadnú vec riešila. Samospráva ako taká môže dozerať nad dodržiavaním pravidiel len v prípade trhovísk, ktoré spadajú pod ich správu. Predajne ako také sem nepatria. Pre ľudí, ktorí sa krokmi pána Izáka cítili dotknutí, však má dobré správy. Na výber majú dve možnosti.

 

Zdroj: Zoznam.sk

“V prípade, že sa niekto cíti takýmto postupom podnikateľa dotknutý, má možnosť sa obrátiť na súd a domáhať sa svojich práv prostredníctvom žaloby. V prípade diskriminácie v oblasti poskytovania tovarov a služieb podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z.z.), napr. v prípadoch diskriminácie v obchodných prevádzkach, existuje možnosť obrátiť sa na príslušný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorý v prípade zistenia porušenia zákona môže udeliť pokutu,” poukázala Demovičová.

Zoznam.sk zisťoval aj to, či je vo veci zo strany polície vedené trestné stíhanie, prípadne, či majiteľ svojim konaním naplnil dostaty skutkových konaní pre priestupok či trestný čin. “Vo Vami uvedených prípadoch vecne a miestne príslušné Okresné riaditeľstvo Bratislava I neeviduje žiadne oznámenie a ani nevedie trestné konanie,” uviedla hovorkyňa bratislavskej polície Veronika Martiniaková.

Obchodná inšpekcia sa radí s ministerstvom

A čo na to obchodná inšpekcia? “Podľa § 4 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci je povinný vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní výrobkov a služieb ustanovenú osobitným predpisom. Predávajúci zároveň nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach,” uvádzajú na úvod s tým, že obchodná inšpekcia sa nevie k tomu, či sú očkovaní ľudia rizikom pre iných ľudí.

“Z uvedeného dôvodu obchodná inšpekcia požiadala Ministerstvo zdravotníctva SR o stanovisko k predmetnej otázke. Zastávame názor, že ministerstvo zdravotníctva disponuje kvalifikovanými informáciami, podloženými príslušnými odbornými štúdiami, ktoré môžu vyššie uvedený argument predávajúceho potvrdiť alebo vyvrátiť. Stanovisko rezortu zdravotníctva bude následne podkladom pre ďalšie kroky, ktoré obchodná inšpekcia vo Vami opísanej veci prípadne podnikne. Zároveň uvádzame, že Ústredný inšpektorát obchodnej inšpekcie neeviduje žiadne podanie, týkajúce sa zákazu vstupu pre zaočkovaných proti COVID-19,” uzavreli.

Galéria
Zdroj: Zoznam.sk
Zdroj: Zoznam.sk
Zdroj: Zoznam.sk
Zdroj: Zoznam.sk
Zdroj: Zoznam.sk
Zdroj: Zoznam.sk
Zdroj: Zoznam.sk
Vyjadrenie majiteľa obchodu pána Izaka na otázky Zoznam.sk. Zdroj: Zoznam.sk
Zdroj: Zoznam.sk
Zdroj: Zoznam.sk
Zdroj: Zoznam.sk
Zdroj: Zoznam.sk
Zdroj: Zoznam.sk
navigate_before
navigate_next