Regióny Bratislava

Od júna zmenia interval odvozu triedeného odpadu z rodinných domov

Ilustračné. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

BRATISLAVA –  V Bratislave zmenia od júna interval odvozu triedeného odpadu zrodinných domov formou vrecového zberu. Z doterajších dvakrát mesačne to bude jedenkrát za 28 dní. Na svojom webe o tom informuje bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Odôvodňuje to zefektívnením zvozu – úsporou financií aznížením CO2.

 

OLO vysvetľuje, že za odvoz triedeného odpadu neplatia domácnosti, ale organizácie zodpovednosti výrobcov. Od 6. septembra 2021 jedna z týchto organizácií financovala v hlavnom meste nadštandard vpodobe odvozu dvakrát mesačne. “Teda nad rámec toho, čo vyžaduje zákon oodpadoch aaká je prax viných slovenských mestách. Pre zvyšujúce sa náklady už, žiaľ, nie je možné pokračovať vpôvodnej frekvencii zberu,” uviedli z mestskej firmy.

Ak by druhý odvoz do mesiaca malo financovať mesto, znamenalo by to podľa OLO dodatočných niekoľko 100.000 eur ročne zmestského rozpočtu. “V dôsledku nedávnych zmien presadených vládou, ktoré zoberú z rozpočtu Bratislavy milióny eur ročne, si dnes takýto výdavok nemôže dovoliť,” tvrdia z OLO.

Poukazujú aj na analýzy, podľa ktorých z celkového počtu rozdaných modrých vriec na zber papiera sa využíva 38 percent a v prípade žltých vriec na zber plastu 43 percent. “Od zavedenia zálohového systému nápojových obalov došlo k ich výraznému poklesu v triedenom zbere. Celkový objem odpadov v žltých nádobách a vreciach tak klesol takmer o polovicu. To znamená, že domácnosti zapojené do vrecového zberu produkujú menší objem triedeného odpadu, než na aký bol systém pôvodne nastavený,” skonštatovali z mestskej firmy. Harmonogram odvozu snovým intervalom je dostupný na webe OLO.