Regióny Bratislava Prešov Snina Top

Odstránenie vrakov z ulíc by malo byť jednoduchšie. Samosprávy to vítajú

Autovrak. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Problém s nimi má snáď každé mesto, no pri ich odstraňovaní je súčasná legislatíva krátka. Reč je o autovrakoch, ktoré vo veľa prípadoch zaberajú miesto na parkovanie pre pojazdné vozidlá. Aj keď sa samosprávy snažia o ich likvidáciu či prípadné odstránenie, ide o veľmi zdĺhavý proces, ktorý často trvá aj niekoľko mesiacov. Svetlo na konci tunela by však mohla predstavovať navrhovaná novela zákona z dielne vládnej koalície. Tá chce poskytnúť mestám, mestským častiam a obciam viac právomocí v riešení problematiky. 

 

Odťahovanie vrakov je v súčasnosti mimoriadne náročný proces, ktorý šéfom samospráv pridáva vrásky na čele. Sú totiž viaceré možnosti, podľa ktorých musia pri odťahu autovraku postupovať. Napríklad, v prípade, ak auto nejaví známky vraku a vypršala mu len emisná a technická kontrola, musia samosprávy voliť jasnú postupnosť. Vypršanie STK a EK však ešte nie je dôvod na to, aby sa auto vyhlásilo za odpad. Majiteľ vozidla s ním ale v takomto prípade nemôže jazdiť, v opačnom prípade riskuje mastnú pokutu. Iný prípad je, ak z vozidla vytekajú prevádzkové kvapaliny, ako je napríklad olej a ohrozuje tak životné prostredie. V takom prípade sa hneď označí za odpad a je odtiahnuté na vrakovisko. Mestá a obce sa však sťažujú, že ide o komplikovaný proces, pričom by uvítali zmenu.

V Národnej rade prešla ešte začiatkom februára cez prvé čítanie novela zákona o cestnej premávke. Predložili ju 15-ti poslanci všetkých koaličných strán. Cieľom návrhu je vytvoriť zákonné predpoklady pre odstraňovanie vozidiel nespôsobilých na prevádzku v cestnej premávke (tzv. vrakov),” píšu predkladatelia v návrhu. Opisujú pritom tri situácie, podľa ktorých môžu správcovia ciest (samosprávy) odstrániť autá z ciest a chodníkov. Ide o prípady, ak vozidlo:

  • stojí na ceste a tvorí tak prekážku v plynulej cestnej premávke
  • stojí na vyhradenom parkovisku pre konkrétne auto či pre osobu so zdravotným postihnutím
  • nemá pripevnené evidenčné číslo vozidla, aj keď netvorí prekážku v cestnej premávke

 

Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR / Pavol Ďurčo

Vládni poslanci však navrhujú, aby sa k trojici prípadov doplnil ešte jeden – a to, aby sa vozidlo mohlo odstrániť aj v prípade, ak je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Podľa zákonodarcov ide najmä o vozidlá, ktoré nie schválené na prevádzku, nemajú platnú technickú kontrolu, identifikačné číslo vozidla (VIN) a podobne. Dôvod je jednoduchý – chcú zjednodušiť celý proces.

Návrhom vytvárame alternatívu k existujúcej úprave odstraňovania nepojazdných vozidiel podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Podľa zákona o odpadoch je pred odstránením vozidla potrebné rozhodnutie Okresného úradu, odboru životného prostredia, ktorým je vozidlo prehlásené za vrak, tzv. odpad. Nakoľko uvedený proces je pomerne zdĺhavý, návrh vytvára pre správcov komunikácii novú možnosť ako efektívne odstraňovať z parkovísk vozidlá nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Platná právna úprava o odpadoch ostáva nedotknutá,” uvádzajú predkladatelia zákonu. Okrem toho chcú zaviesť, aby sa odstraňovali najmä autovraky na parkoviskách, nakoľko je veľký nedostatok miest pre vozidlá, hlavne vo väčších mestách. Vládny návrh je v súčasnosti v druhom čítaní v parlamente, poslanci opäť zasadnú do lavíc už v utorok 16. marca. O návrhu by mali rokovať ako o 32. bode. V prípade, ak by návrh prešiel cez parlament, účinnosť by mal už od 1. apríla 2021.

Bratislava: Autovraky sú obrovský problém

Zoznam.sk vo veci oslovil hlavné mesto. Podľa slov hovorkyne bratislavského magistrátu Kataríny Rajčanovej sú autovraky dlhodobým problémom mesta. Každoročne im je prostredníctvom mestskej polície, či klasicky cez podnet nahlásených cez tristo vozidiel, ktoré doslova “zavadzajú”. “Tieto evidujeme a následne riešime na odbornom oddelení magistrátu, ktoré sa venuje oblasti životného prostredia. V roku 2020 bolo umiestnených 224 výziev majiteľom na vozidlo, cca 215 vozidiel si majitelia odstránili z miesta sami alebo sa auto už na mieste nenachádzalo. Odtiahnutých na určené parkovisko bolo 90 vozidiel,” vysvetlila Rajčanová s tým, že magistrát rieši vozidlá na cestách I. a II. triedy, ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe hlavného mesta.

 

Autovrakovisko. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Ako ďalej uviedla, v prípade, ak príde podnet na vrak, tak príslušný zamestnanec z odboru životného prostredia ide na obhliadku vozidla, kde zadokumentuje jeho stav a na základe obhliadky posúdi, aký bude ďalší postup. Na výber má tri možnosti:

  • “Ak má vozidlo tabuľky s EČV a má len prepadnuté kontroly STK či emisnej kontroly a teda vozidlo nevykazuje známky vraku, t. j. je kompletné, nepoškodené, tak takéto vozidlo postúpime na Okresný úrad (OÚ), odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý je kompetentný riešiť takéto vozidlá a ich majiteľov. Zároveň sa pri takomto vozidle začne prostredníctvom orgánu Policajného zboru zisťovať majiteľ. Ak by takéto vozidlo po čase stále bolo na mieste, čiže úkony OÚ by neviedli k náprave a vozidlo by dlho ostávalo na mieste a stával sa z neho vrak, tak nasleduje umiestnenie zákonnej 60-dňovej výzvy a písomne upozornenie majiteľa,
  • ak vozidlo nemá tabuľky s EČV, alebo má známky vraku, tak sa pristupuje k vylepeniu výzvy. Majiteľ sa zisťuje, pokiaľ o vozidle sú nejaké informácie o EČV alebo VIN čísle, ktoré slúži na identifikáciu vozidla,
  • ak vozidlo poškodzuje životné prostredie, t. j., ak z neho vytekajú prevádzkové kvapaliny, tak vtedy podľa zákona o odpadoch sa okamžite objednáva jeho odťah zazmluvnenou spoločnosťou.”

Ako uviedla, autovraky evidujú na parkoviskách pri bytových domoch, ale aj na väčších parkoviských, či na priestranstvách na periférii mesta. “Z miest, kde sa odstavené vraky vyskytujú najčastejšie, ide napr. o oblasť ulíc Hraničná a Mlynské Nivy alebo Domkárska ulica. Taktiež veľa vrakov je odstavených napríklad pri záhradkárskych osadách (Žabí Majer),” priblížila Rajčanová. Aj keď mesto nemá k dispozícii žiadne špeciálne parkovisko vyhradené na autovraky, o odstránené autá sa starajú zazmluvnení partneri, ktorí disponujú špeciálnym priestranstvom na dané vozidlá. Ide o  spoločnosti AUTOVRAKOVISKO, s.r.o. a P + K, s.r.o., ktoré svoje služby poskytujú zatiaľ bezodplatne. Rovnaké spoločnosti, alebo aspoň jednu z nich, majú aj mestské časti, ktoré odstraňujú autovraky obdobným spôsobom.

A čo by pre mesto znamenalo schválenie novely zákona? Výrazne by im zjednodušila administratívne procesy, či samotný odťah vozidla. “Bude možné z komunikácie odstrániť autá, ktoré sú nespôsobilé na prevádzku na cestných komunikáciách, skôr, a to tým, že nebude potrebné čakať, kým sa administratívne určí, že vozidlo je vrakom, čo bolo v kompetencii okresných úradov a správcovia komunikácií budú môcť odťahovať aj nepojazdné vozidlá bez platnej STK, emisnej kontroly a identifikačného čísla VIN bez zdĺhavého procesu zisťovania majiteľa/držiteľa vozidla,” uzavrela Rajčanová.

Galéria
Autovrakovisko v Bratislave. Zdroj: Zoznam.sk / Peter Korček
Autovrakovisko v Bratislave. Zdroj: Zoznam.sk / Peter Korček
Zdroj: Zoznam.sk / Peter Korček
Všetky protokoly a technické emisné kontroly, ktoré boli vykonané. Zdroj: TASR / Milan Kapusta
V petržalskej miestnej časti Dvory bude parkovací systém zavedení zrejme už na jeseň. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Policajti zastavili auto s cudzou poznávacou značkou. Zdroj: Glob.sk
Rezidenti budú môcť na dve hodiny odparkovať svoje auto aj v inej mestskej časti. To však nebude platiť v Starom Meste. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Autovrakovisko v Bratislave. Zdroj: Zoznam.sk / Peter Korček
Namiesto papúč v kufri by na streche vozidiel na to určených boli naištalované kamery. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
navigate_before
navigate_next

ZMOS: Problémom sú aj prihraničné oblasti

Riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí (ZMOS) Michala Kaliňák tvrdí, že problematika autovrakov výrazne ovplyvňuje nielen estetický dojem, ale aj jej praktickú stránku. “Združenie miest a obcí Slovenska na základe vlastného reprezentatívneho prieskumu eviduje záujem tretiny samospráv zaviesť parkovaciu politiku. V prípade nedostatočnej legislatívy to kvôli autovrakom nebude vôbec ľahké,” vysvetlil. Z toho dôvodu vítajú záujem a snahu poslancov o to, aby sa samosprávam rozviazali ruky. Okrem toho oceňujú, aby mestá a obce mali namiesto papierovej vojny lepšiu akcieschopnosť v boji s nezodpovednými majiteľmi. “Musíme ale povedať, že autovraky nie sú problém iba veľkých miest, ale aj prihraničia. Svedčí o tom situácia v obci Ubľa, kde mali viac vrakov z Ukrajiny a Poľska, ako je počet vozidiel vlastných obyvateľov, a tak pani starostka musela pracne riesiť každé vozidlo dopisovaním si so štátnymi orgánmi aj majiteľmi áut na Ukrajine a v Poľsku,” uzavrel Kaliňák.