Regióny Bratislava Top

VINNÝ! Kotlebovi hrozil viac ako 4-ročný trest, nakoniec vyviazol s podmienkou

Najvyšší súd rozhodne v prípade kauzy kontroverzných šekov Mariána Kotlebu. Zdroj: FB/TASR

BRATISLAVA – V utorok, 5. marca Najvyššieho súd rozhodol o tom, či poslanec Národnej rady a predseda Ľudovej strany naše Slovensko poputuje za mreže. Mariánovi Kotlebovi hrozil za šeky s neonacistickou symbolikou viac ako 4-ročný trest. Zatiaľ, čo v nedeľu chcel pred súdom hájiť svoju nevinu a prívržencov strany priam pozýval na pojednávanie, v pondelok zmenil názor. Súdu odkázal, že sa z vážnych osobných a zákonných dôvodov na pojednávanie nedostaví. Súdny proces sme sledovali online.

 

Rozsudok

Senát Najvyššieho súdu zrušuje napadnutý rozsudok Špecializovaného trestného súdu v celom rozsahu. Kotlebu uznáva vinným z toho, že na podujatí v Banskej Bystrici, kde rozdával spomínané šeky, verejne prejavoval sympatie so spoločenským systémom, ktorý podporuje neonacizmus. “Čím spáchal prečin k prejavu sympatie k hnutiu potláčajúcemu základné práva a slobody,” vyriekol súd v svojom rozsudku. Kotlebovi vymeral 6-mesačný trest. “Za to sa mu ukladá trest odňatia slobody vo výmere 6 mesiacov. Výkon trestu podmienečne odkladá. Určuje skúšobnú dobu na jeden rok a šesť mesiacov,” povedal senát.

Kotlebovi senát neuveril jeho konanie, že suma na šekoch nepredstavovala neonacistickú symboliku. “Nie je možné prehliadnuť, že k odovzdávaniu došlo 14. marca v deň vzniku slovenského štátu,” hovorí sudca v odôvodnení s tým, že počas existencie slovenského štátu došlo k diskriminácii Židov, Rómov, nadbiehaniu Nemecku.. Len ťažko je podľa súdu uveriteľné, že v tento deň Kotleba úplnou náhodou rozdával šeky vo výške 1488.

Súd sa však nestotožnil s tým, že Kotleba zároveň tieto symboly aj propagoval. Vykonaním dokazovania nebolo podľa senátu takého konanie obžalovaného preukázateľné. Obžalovaný tým, že verejne používal heslá a symboly, ktoré hlásajú rasovú, etnickú a náboženskú nenávisť sa nepochybne dopustil trestného činu.

Súd pri výške trestu prihliadal na to, že pred spáchaním skutku viedol predseda ĽSNS riadny život a nemal žiadny záznam v registri trestov. V dôsledku čoho bolo potrebné dĺžku trestu upraviť. 6-mesačný trest odňatia slobody je podľa senátu primeraný.

Proti tomuto rozsudku žiaden ďalší opravný prostriedok nie je prípustný.

Priebeh pojednávania 

11:10

Senát Najvyššieho súdu proces po viac ako hodine prerušil z dôvodu nahlásenia výbušniny v Justičnom paláci! Všetci novinári, ale aj verejnosť museli opustiť budovu. Ľudia museli prejsť až na druhú stranu cesty.

11:48

Do Justičného paláca vpustili zamestnancov súdu. Novinárov a verejnosť zatiaľ nie.

12:00

Do budovy vpustili verejnosť aj novinárov.

V Justičnom paláci nahlásili bombu. Zdroj: zregionu.sk

10:03

Marián Kotleba sa na dnešné súdne pojednávanie nedostavil. Prívržencov strany ĽSNS, ktorých na súdne pojednávanie veľkoryso pozýval zrejme odradilo zlé počasie, pretože pred Justičným palácom na Záhradníckej ulici sa žiadne zhromaždenie nekonalo.

10:10

Súd prečítal Kotlebove ospravedlnenie, v ktorom žiada odročenie pojednávania. Ako hlavný dôvod svojej neprítomnosti uviedol, že sa musí starať o svojho maloletého syna Ľudovíta , ktorého matka je v zahraničí. Doložil aj potvrdenie od lekárky.

10:17

Prokurátor uviedol, že mu nie je známe o aký lekársky úkon konkrétne ide, navrhuje vykonať verejné zasadnutie aj počas Kotlebovej neprítomnosti. “Z potvrdenia lekára nie je zrejmé o aké ochorenie ošetrovanej osoby sa jedná, ja navrhujem, aby bolo predmetné zasadnutie vykonané,” uviedol prokurátor ÚŠP Tomáš Honza.

Advokát  obžalovaného Tomáš Rosina udáva, že nie sú splnené zákonné podmienky na vykonanie verejného zasadnutia s poukazom na riadne ospravedlnenie ich klienta.

Sudca prerušil verejné zasadnutie za účelom porady senátu približne na 10 minút.

10:29

Verejné zasadnutie súd vykoná aj v neprítomnosti obžalovaného. Ani podľa senátu Najvyššieho súdu nie je Kotlebove ospravedlnenie dostatočne dôveryhodné a prišlo včera (v pondelok) po 15. hodine, čiže na poslednú chvíľu. “Toto verejné zasadnutie inicioval práve obžalovaný svojím odvolaním,” zdôraznil sudca s tým, že Kotleba sa mal viac snažiť o to, aby zabezpečil synovu opateru.

10:30

Senát Najvyššieho súdu číta obsah odvolania, ktoré obžalovaný poslanec podal krátko po verdikte Špecializovaného trestného súdu, ktorý ho v októbri 2020 uznal vinným a odsúdil na trest odňatia slobody v trvaní 4 roky a 4 mesiace.

Kotleba vo svojom odvolaní okrem iného navrhuje, aby senát zrušil prvostupňový rozsudok Špecializovaného trestného súdu a vec vrátil na opätovné prejednanie.

12:30

Súdne pojednávanie pokračuje. Senát Najvyššieho súdu premieta dôkaz, ktorým je nahrávka z odovzdávania šekov. Tie Kotleba odovzdal 14.marca 2017 na spoločensko-kultúrneho podujatí ĽSNS v aule Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici. Nahrávka zachytáva vystúpenia jednotlivých členov rodín, ktorým následne šeky daroval.

12:45

Prednes konečných návrhov.

Prokurátor Tomáš Honza navrhuje, aby senát Najvyššieho súdu odvolanie ako nedôvodné zamietol s poukazom na správnosť rozsudku samosudkyne Boženy Sabovej.

Kotlebov obhajca Tomáš Rosina poukazuje na všetky podané písomné podania, ako aj odvolanie. Má za to, že v konaní pred vynesením rozsudku aj po ňom bol porušený zákon. Navrhuje, aby senát Najvyššieho súdu zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu a vrátil vec prvostupňovému súdu na nové prejednanie alebo aby senát rozhodol tak, že obžalovaného spod obžaloby oslobodí.

12:47 

Sudca prerušil verejné zasadnutie za účelom porady senátu do 13:40

Kotleba sa vyhýba ďalšiemu súdnemu procesu. Termín pojednávania v kauze šekov, ktoré rozdával chudobným rodinám so sumou 1488 sa už raz zrušil. V utorok sa však senát Najvyššieho súdu rozhodol v procese pokračovať aj napriek jeho neprítomnosti. Kým v nedeľu predseda ĽSNS vzýval svojich prívržencov, aby ho prišli pred Justičný palác podporiť, „Ako nevinný človek nemám absolútne žiadny strach sa postaviť pred súd, aby som jednoznačne obhájil svoju nevinu,“ hlásal vo videu na sociálnej sieti, v pondelok sa rozhodol, že nepríde, „Žiaľ, z vážnych osobných a zákonných dôvodov, ktoré v tejto chvíli nebudem zverejňovať, sa zajtrajšieho pojednávania nemôžem zúčastniť,“ napísal Kotleba v najnovšom statuse na svojom facebooku. Musí sa vraj starať o chorého syna, ktorého matka je v zahraničí. Súd požiadal, aby ho z pojednávania ospravedlnil a aby sa pojednávalo až v jeho prítomnosti. „Pretože som pripravený obhajovať sa a som pripravený sa pri vynášaní rozsudku, nech bude akýkoľvek, pozrieť sudcom z očí do očí,“ uviedol.

Proces s Mariánom Kotlebom na Krajskom súde v Bratislave. Zdroj: zregionu.sk

DEFINITÍVNY KONIEC KOTLEBU?! Najvyšší súd rozhodne o tom, či si predseda ĽSNS odsedí 4 roky natvrdo

Vo videu burcoval ľudí, potom sa stiahol

Proces od začiatku označuje za frašku a policajné šikanovanie. „Pretože ak by náhodou v tejto veci padol odsudzujúci verdikt, tak to vôbec nie je o mne, to je o tom, že sa tu už bude ohýbať právo takým spôsobom, že sa môže dotknúť naozaj každého,“ myslí si predseda ĽSNS. Vo videu, ktoré v nedeľu zverejnil podrobne rozoberal údajné “nedostatky”, ktorých sa mal dopustiť Špecializovaný trestný súd, keď ho v októbri 2020 uznal vinným zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd. „V trestnom zákone nikdy nebol uvedený trestný čin z odovzdania finančnej pomoci v akejkoľvek výške,“ argumentuje poslanec Národnej rady. Súdu však neprekážala finančná pomoc chudobným rodinám, ale práve jej výška 1488 eur, ktorú znalci označili za národnú šifru medzi extrémnymi pravičiarmi.

Marián Kotleba
Status Mariána Kotlebu. Len deň pred pojednávaním avizoval, že nepríde. Zdroj: FB poslanca

Obvinený predseda ĽSNS ďalej vo svojom prejave poukazuje na to, že sa podľa neho vyhlásený rozsudok s tým písomným nezhodujú. „Jedno sudkyňa vyhlásila a úplne iné napísala.“ Samosudkyňa Božena Sabová podľa slov Kotlebu na októbrovom pojednávaní rušila jeho obhajobu, nedovolila mu vykonávať dokazovanie, rušila jeho dôkazy a vraj mu zobrala aj záverečnú reč. „Prokurátorovi Honzovi pomáhala ako sa dá, vykonávala za neho dokazovanie a dokonca v istých chvíľach mu hovorila, čo sa má pýtať a ako má rozprávať,“ hovorí Kotleba s tým, že dozorový prokurátor Tomáš Honz a sudkyňa Božena Sabová podľa neho konali ruka v ruke. Obžalovanému poslancovi dokonca sudkyňa na októbrovom pojednávaní uložila poriadkovú pokutu vo výške 500 eur.

Šeky

Marián Kotleba rozdával šeky s kontroverznou sumou práve 14. marca 2017, teda v deň výročia vyhlásenia Slovenského štátu. Daroval ich trom rodinám zo sociálne slabších pomerov v sídle Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici. Viac ako štvorročný trest by si mal odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia.

Po prípadnom právoplatnom odsúdení by Mariánovi Kotlebovi automaticky zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Nemohol by tak kandidovať ani v parlamentných, ani v župných voľbách.

Číslo 1488

Orgány činné v trestnom konaní vidia v poslancových šekoch jasnú symboliku. V publikáciách, textoch a prejavoch rasistických a neonacistických prívržencov sa často vyskytujú mnohé pojmy, symbolika a skratky, ktorých význam nie je na prvý pohľad zrejmý. Mnohé z nich pochádzajú z histórie a tieto skupiny si ich len privlastnili. “14 words alebo 14 slov – We must secure the existence of our people and a future for white children. My musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť pre naše biele deti,” tento výrok sa stal heslom a bojovým pokrikom hnutia White power hlásajúceho nadradenosť bielej rasy a predstavuje aj prvé číslo kontroverznej sumy. Druhé dvojčíslie, ktoré sa na šekoch objavilo je 88. “Ôsme písmeno abecedy je H a v kombinácii 88=HH vyjadruje pozdrav Heil Hitler!. Ide o veľmi často používaný kryptogram v textoch neonacistov,” napísala vo svojom článku ohľadne symboliky čísel Lucia Ferenčíková. Často sa podľa nej používajú tieto čísla v kombinácii 14/88 a vyjadrujú podľa jej slov oddanosť bielemu rasizmu nadväzujúcemu na myšlienky nacizmu. Osmička je skratkou pre iniciály Adolfa Hitlera, keďže ôsme písmeno abecedy je H.

Kotleba, šeky, ĽSNS
Odovzdávanie šekov v Banskej Bystrici. Zdroj: grab denníkN