Regióny Bratislava

OTVÁRACIE HODINY cintorínov počas dušičiek, k hrobu sa doveziete elektromobilom

BRATISLAVA – Mestské pohrebníctvo predlžuje otváracie hodiny cintorínov a vybavovacích kancelárií počas obdobia „Dušičiek“ a ponúka možnosť úhrady nájomného za hrobové miesto priamo na najväčších cintorínoch.

 

Pohrebníctvo mesta Bratislavy sa na blížiace obdobie pred a po Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých pripravuje tak, aby zabezpečilo čo najväčší komfort pre návštevníkov cintorínov. V období od 25. 10. – 8. 11. 2021 budú cintoríny v správe MARIANUM otvorené denne od 7.00 do 20.00 hod.
Zároveň budú predĺžené otváracie hodiny vybavovacích kancelárií na cintorínoch oproti štandardu nasledovne:

28. 10. – 29. 10. 2021 v čase od 8.00 – 17.00 hod.,
30. 10. – 1. 11. 2021 v čase od 8.00 – 18.00 hod.

Počas obdobia „Dušičiek“ budú môcť nájomcovia hrobových miest vykonať platby za hrobové miesto priamo na veľkých cintorínoch v týchto časoch a termínoch:

Cintoríny: Slávičie údolie, Martinský, Vrakuňa (bývalý ružinovský)
29. 10. – 31. 10. 2021 v čase od 8.00 – 18.00 h.,
2.11. – 3.11. 2021 v čase od 8.00 – 16.00 h.,
Cintorín Podunajské Biskupice
30. 10. 2021 v čase od 8.00 – 13.00 h.,
31. 10. 2021 v čase od 13.00 – 18.00 h.,
Cintorín Rusovce
2. 11. 2021 v čase od 13.00 – 18.00 h.

Návštevníci cintorínov budú mať v krematóriu, na cintorínoch v Slávičom údolí a vo Vrakuni možnosť zadarmo využiť elektromobil, ktorý ich odvezie k požadovanému hrobovému miestu. Z dôvodu očakávaného zvýšeného počtu návštevníkov, ako aj z dôvodu zabezpečenia pokojnej atmosféry na cintorínoch v správe MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislava bude v termíne od 27. 10. – 2. 11. 2021 (vrátane) zákaz vykonávania kamenárskych prác. Opatrenia súvisiace s koronavírusom budú zabezpečené v súlade s aktuálnym Covid automatom.