Regióny Bratislava

Petržalka má pre obyvateľov prekvapenie. Bioodpadu sa môžu zbaviť po novom

Zdroj: FB / Petržalka

BRATISLAVA – V bratislavskej Petržalke pribudli nové komunitné kompostoviská na bioodpad. Celkovo ich je na území mestskej časti šesť. Každé z nich je tvorené troma zásobníkmi a má aj svojho kompostmajstra. Tento rok je v pláne osadiť ešte ďalších šesť. Informovala o tom hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

 

Po kompostoviskách na Romanovej a Budatínskej ulici pribudli najnovšie záhradné kompostéry aj na Lietavskej, Holíčskej a Pifflovej ulici a vo vnútrobloku Jasovská/Žehrianska. Ide o miesta, ktoré si určili miestne komunity a vznikli na základe spolupráce miestnych obyvateľov so spoločnosťou zaoberajúcou sa odpadovým hospodárstvom. „Cieľom komunitného kompostovania je umožniť obyvateľom žijúcim v bytových domoch kompostovať biologický odpad z domácností a jeho vytriedením znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu,“ vysvetlila Tatiana Hajčík Stanová z referátu čistoty a poriadku miestneho úradu. Takýto odpad totiž končí prevažne na skládkach alebo v spaľovni, čo má negatívny vplyv na životné prostredie. Kompostovaním sa predchádza tvorbe odpadu a zároveň kompost, ktorý vznikne, slúži na prípadné záhradnícke práce i udržiavanie domácej flóry, napríklad hnojenie rastlín.

V prípade záujmu o zriadenie komunitného kompostoviska môžu obyvatelia podať žiadosť na  bratislavský magistrát spolu s požadovanými prílohami, ktoré sú zverejnené na webovej stránke mesta. Hlavné mesto po posúdení a splnení podmienok pre zriadenie takéhoto komunitného kompostoviska vydá v lehote do 45 dní stanovisko a pridelí mu registračné číslo. Mestská časť do zriaďovacieho procesu vstupuje až v povoľovacom procese a posudzuje konkrétne žiadosti. „V tomto roku má v pláne mestská časť osadiť ďalších šesť kompostérov. Tie budú prideľované podľa žiadostí, ktoré schválil magistrát,“ doplnila Daniela Vašková Kasáková, vedúca oddelenia životného prostredia petržalského miestneho úradu. Prvé kompostoviská vznikli na základe projektu Skrášlime si svoje okolie, tie najnovšie spoluprácou so súkromnou spoločnosťou.

Galéria
Zdroj: FB / Petržalka
Zdroj: FB / Petržalka
Zdroj: FB / Petržalka
Zdroj: FB / Petržalka
Zdroj: FB / Petržalka
Zdroj: FB / Petržalka
Zdroj: FB / Petržalka
Zdroj: FB / Petržalka
navigate_before
navigate_next