Regióny Bratislava

Petržalka motivuje nových zamestnancov. Poskytnú im ubytovanie aj náborový príspevok

Zdroj: FB / Petržalka

BRATISLAVA – Bratislavská mestská časť Petržalka vyhradila pre začínajúcich učiteľov 15 ubytovacích miest v stredoškolskom internáte na Vranovskej ulici a 10 bytov na ulici Ondreja Štefanka. Školy poskytnú náborový príspevok novým pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom, a to vo výške tisíc eur pre pedagogických pracovníkov a vychovávateľky v školskom klube, 550 eur pre upratovačky a zamestnancov jedálne a 650 eur pre vedúcich školskej jedálne a hlavných i pomocných kuchárov.

 

Uviedli to na oficiálnej facebookovej stránke mestskej časti Petržalka. Mestská časť takto rieši v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) nedostatok učiteľov i nepedagogických pracovníkov najmä v základných a materských školách.

“Chýbajú najmä učitelia na prvom stupni základných škôl, vychovávatelia v školských kluboch a asistenti učiteľov. Mestská časť však eviduje aj nedostatok nepedagogických zamestnancov,” uviedli. Petržalka predpokladá od septembra v súvislosti s tzv. obedmi zadarmo nárast počtu stravníkov o 10 až 13 percent.

Náborovým príspevkom chce zabezpečiť, aby v školách nechýbala nevyhnutná pracovná sila. Na spomínaný príspevok má nárok nový zamestnanec, ktorý nikdy nepracoval v materskej alebo základnej škole, alebo tam pracoval pred viac ako tromi rokmi, no zároveň pred menej ako piatimi rokmi od podania žiadosti do zamestnania.