Regióny Bratislava

Petržalka otvorí na jeseň novú škôlku. Má to však háčik

BRATISLAVA – Bratislavská Petržalka otvorí na jeseň novú materskú školu na Turnianskej ulici. Rekonštrukciou nevyužitých nebytových priestorov základnej školy na Turnianskej ulici 10 vznikli štyri triedy s kapacitou takmer 90 detí. Škôlka bude od septembra zaradená do siete škôl a školských zariadení v pôsobnosti mestskej časti. Miestni poslanci v utorok schválili všeobecne záväzné nariadenie k jej zriadeniu.

 

 “Predpokladáme, že ju sprevádzkujeme s miernym oneskorením, zhruba v polovici septembra, začiatkom októbra,” uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Možnosť podávať žiadosti o prijatie dieťaťa do novovzniknutých tried budú mať ich rodičia počas augusta, pri nedávnom zápise detí tak ešte urobiť nemohli.

Mestská časť zároveň očakáva, že do septembra pribudne aj ďalších šesť nových tried, a to tri na materskej škole na Bohrovej ulici a po jednej triede v škôlkach na Lietavskej, Iljušinovej a Turnianskej ulici 6. V prípade týchto tried sa žiadosti budú podávať taktiež v auguste. Rozdiel je však v tom, že kým v prípade novovznikajúcej materskej školy bude treba žiadosti podávať do podateľne petržalského miestneho úradu, v prípade zvyšných štyroch materských škôl, v ktorých sa len rozširujú kapacity, sa budú žiadosti adresovať priamo ich riaditeľkám. Žiadosti budú zverejnené na webovej stránke, termín ich podávania bol stanovený na obdobie od 9. do 13. augusta.

Pre školský rok 2021/2022 eviduje mestská časť 1553 žiadostí. V prvom kole bolo prijatých 913 detí, zatiaľ neprijatých ostáva 640. “Rodičia, ktorých deti sa nedostali do štátnej škôlky, majú možnosť opätovne požiadať v auguste o prijatie dieťaťa do nových tried. Z toho dôvodu budú finálne počty známe až začiatkom nového školského roka,” poznamenala Halašková. Počas aktuálneho školského roka sa rekonštrukciou existujúcich priestorov materských škôl podarilo vytvoriť tri nové triedy pre 75 detí v škôlke Röntgenova, škôlke Turnianska a škôlke Lietavská.