Petržalka si nie je vedomá porušenia zákona o odpadoch

BRATISLAVA – Bratislavská Petržalka si porušenia zákona o odpadoch pri starostlivosti o trávniky nie je vedomá. Reaguje tak na vyjadrenia Okresného úradu Bratislava, ktorý prešetroval aktivity a manipuláciu s použitým pieskom z detských ihrísk materských škôl spojené s pieskovaním lúk. Mestská časť poukazuje na to, že piesok nebol zdraviu škodlivý, čo skonštatoval aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave.

 

„Nemám vedomosť o tom, že by sme akýmkoľvek spôsobom porušili zákon o odpadoch. Keďže piesok nebol kontaminovaný, môže sa s ním nakladať ako so surovinou a použiť na vybrané účely, akým bolo aj pieskovanie lúk,“ uviedol Peter Slovák poverený riadením oddelenia správy verejných priestranstiev a Miestneho podniku VPS Petržalka. Podotkol, že piesok je v kategórii odpadov vedený ako ostatný odpad, nie nebezpečný.

Podľa neho je tiež otázne, či je možné považovať zdraviu neškodný piesok za biologický odpad. Pozornosť upriamuje na katalóg odpadov vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR, podľa ktorého minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo, ani piesky z fluidnej vrstvy nepatria medzi nebezpečné odpady, ak vzorky nepreukážu vysokú koncentráciu odpadových či nebezpečných látok.

To, že piesok je v poriadku, potvrdil aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva. „Analýza vzoriek piesku z vybraných pieskovísk materských škôl a verejných detských ihrísk preukázala, že piesok nie je zdraviu škodlivý a vyhovuje požiadavkám vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR,“ poznamenala mestská časť.

Podnet na prešetrenie postúpil okresnému úradu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Podal ho petržalský miestny poslanec Juraj Kríž, ktorý bol presvedčený, že došlo k porušeniu zákona o ochrane verejného zdravia, zákona o ochrane prírody a krajiny a tiež zákona o odpadoch. Okresný úrad začal konanie o správnom delikte.

Zámerom „pieskovania lúk“ bolo vyrovnať nerovnosti terénu pred začatím prvej fázy kosenia, ako aj prevzdušniť pôdu, ktorá použitím piesku dokáže lepšie absorbovať vodu pri prívalových dažďoch. Následne bol zapracovaný pomocou strojových zariadení do pôdy.

Viac o téme: Bratislava, Petržalka, porušenie, zákon o odpadoch

Súvisiace články