Regióny Bratislava

Podľa Pekára Ružinov vraj nie je povinný vypracovať územné plány zón pre Euroveu II

Ružinov z pohľadu od Centrálu Foto: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA/RUŽINOV – Bratislavský Ružinov nemal nikdy povinnosť nechať vypracovať územný plán zóny (ÚPZ) pre územie, v ktorom je navrhovaná výstavba projektu Eurovea II. Jej súčasťou má byť pritom aj prvý mrakodrap v hlavnom meste. Tvrdí to ružinovský starosta Dušan Pekár. Tomu sa však plánovaná 168-metrová budova nepozdáva, pretože vraj nie je v súlade s územným plánom mesta (ÚPN).

“Pre mestskú časť Ružinov nevyplývala a nevyplýva povinnosť pre toto územie dať vypracovať územný plán zóny,” uviedol pre TASR Pekár. Reagoval tak na nedávne vyjadrenia starostu Starého Mesta Radoslava Števčíka, podľa ktorého sa dá mnohým problémom v oblasti výstavby predísť práve aj “zonálkami”. “Územný plán hlavného mesta určuje územia s požiadavkou na spracovanie podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie. Pre územie, v ktorom sa nachádza Eurovea I a je navrhovaná Eurovea II, nie je stanovené zabezpečiť územný plán zóny,” skonštatoval Pekár.

Poukazuje na to, že pre umiestnenie stavby, a v rámci nej mrakodrapu, platí regulácia stanovená ÚPN. Ním je dané funkčné využitie územia, intenzita jeho využitia, ako aj požiadavky na urbanistickú kompozíciu a obraz mesta a lokalizácie výškových stavieb a regulácie ich lokalizácie. “Táto situácia nastala preto, že investor nepreukázal splnenie súladu s ÚPN,” zdôraznil Pekár. Podľa neho projektová dokumentácia nepreukazuje napríklad opodstatnenosť zvýšenia ukazovateľa intenzity zhodnotenia územia či indexu podlažných plôch, ani overenie lokalizácie výškovej stavby urbanistickou štúdiou so zameraním na ochranu urbanistických hodnôt alebo zachovanie diaľkového priehľadu Čulenovou ulicou na vežu Kamzík a k nej viažucu sa časť panorámy Malých Karpát.

Hlavné mesto, ktoré vydalo k polyfunkčnému objektu záväzné stanovisko, s tým však nesúhlasí. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Onufer bola pri výškovej budove uplatnená regulácia pre výškové stavby zadefinovaná v zmysle územného plánu. “Doložené boli zákresy do panorámy mesta z predpísaných vyhliadkových bodov a boli k nej vypracované tri expertízne posudky, v rámci ktorých bola výšková stavba odsúhlasená,” skonštatovala pred časom pre TASR Onufer s tým, že ide o územie, kde je zadefinovaná možnosť umiestnenia výškovej stavby. Na otázku, prečo však stále chýba výšková regulácia, ktorú sľuboval už pred štyrmi rokmi terajší primátor Ivo Nesrovnal, bratislavský magistrát neodpovedal.

Vedenie Starého Mesta je však presvedčené, že mestská časť mala dané územie zaregulovať územným plánom zóny. Keďže sa o plánovanej výstavbe vie už niekoľko rokov, samospráva na to mala dosť času. Na margo toho Ružinov podotýka, že spracovanie takéhoto dokumentu je zdĺhavý, niekoľkoročný proces.

Napríklad už schválené územné plány zóny sa podľa starostu obstarávali približne osem rokov. “Dôvodom zdržania je však často závislosť od vyjadrení iných inštitúcií, napr. Okresného úradu Bratislava,” vysvetlil Pekár. Mestská časť podľa neho pre takéto posúdenie napríklad stojí so spracovaním ÚPN-Z Ostredky od novembra 2016, pre zmenu zadania k ÚPN-Z Bajkalská roh od apríla 2017 či na vyjadrenie v prípade zmien a doplnkov k ÚPN-Z Trnávka stred od novembra 2016. Mestská časť má v súčasnosti platné dva územné plány zón, obstaráva ďalších 11 a aktualizáciu jedného schváleného plánu.

Samospráva momentálne pracuje so štyrmi spracovateľmi. “Jeden spracovateľ rieši tri zóny, druhý päť. Dvaja spracúvajú po jednom územnom pláne, a dve zóny sú v procese výberu spracovateľa,” doplnil Pekár. Zdĺhavé spracovávanie mnohých ÚPZ dlhodobo kritizujú aj ružinovskí poslanci, keďže v niektorých samosprávach je obstarávanie o čosi lepšie. Chýbajú im tiež stavebné uzávery do obdobia schválenia ÚPZ. Pre nespokojnosť s vypracovaním podkladov sa napríklad poslanecký zbor snažil v minulosti pozastaviť niektoré zmluvy. Prelomiť starostovo veto v tejto veci sa mu však nepodarilo.