Regióny Komunálne voľby Voľby do VÚC Bratislava Voľby 2022 Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Pomoc pre nerozhodných a roztržitých. Aj počmáraný, špinavý alebo roztrhnutý volebný lístok je platný

Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. ZDROJ: archív zoznam.sk
BRATISLAVA – Hlas voliča v sobotných (29. 10.) spojených voľbách bude platný aj v prípade, že jeho hlasovací lístok bude zašpinený, natrhnutý, pokreslený, alebo na ňom budú dopísané či prečiarknuté mená. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval.
“Hlas je neplatný, ak nie je zakrúžkované žiadne meno kandidáta, alebo ak je pre voľby do zastupiteľstva zakrúžkovaných viac mien, ako je počet poslancov, ktorý sa má zvoliť do zastupiteľstva. Takisto je neplatný napríklad pri voľbe starostu, ak je zakrúžkovaných viac mien ako jedno. Na ostatné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada,” uviedla hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová. Kandidátom volič odovzdá hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkuje ich poradové číslo. Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.
Pokiaľ sa pri hlasovaní pomýli, lístky vhodí do určenej schránky a okrsková volebná komisia mu vydá nové. Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám. Komunálne voľby budú mať bielu farbu, voľby do vyšších územných celkov modrú farbu. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 h. Hlasovať sa môže len v mieste svojho trvalého bydliska. V jeden deň si voliči budú vyberať starostov, respektíve primátorov, poslancov zastupiteľstiev, ako aj predsedov krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev.