Poslanci navrhujú vznik Národného cintorína v Bratislave. A to povýšením Ondrejského

BRATISLAVA – Popri Národnom cintoríne v Martine by na Slovensku mohol vzniknúť aj Národný cintorín v Bratislave, a to povýšením bratislavského Ondrejského cintorína. V novele zákona o Bratislave a v novele zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry to navrhujú koaliční parlamentní poslanci. Národný cintorín v hlavnom meste má byť logickým pokračovaním Národného cintorína v Martine z 19. storočia, ktorý je už zaplnený.

 

Ondrejský cintorín na Ulici 29. augusta je najstarším cintorínom v Bratislave, založený v roku 1784. Od roku 1988 je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. „Hoci sa na tomto cintoríne od päťdesiatych rokov 20. storočia pochováva iba výnimočne, počet významných osobností pochovaných na tomto cintoríne je v porovnaní s ostatnými cintorínmi obdivuhodný a porovnateľný aj s významnými osobnosťami, pochovanými na Národnom cintoríne v Martine,“ upozornili poslanci. Na Ondrejskom cintoríne sú hroby osobností, akou je prvý prezident Slovenskej republiky Michal Kováč, osobnosti slovenskej kultúry ako herec Július Satinský, režisér Martin Ťapák či herec Marián Labuda, ale aj osobnosti demokratického exilu, akými sú manželia Kalinovci.

Poslanci deklarujú, že zámer vytvorenia bratislavského Národného cintorína nejde proti poslaniu Národného cintorína v Martine, ale je jeho logickým pokračovaním. „Národný cintorín v Martine, dnes už zaplnený, má mať aj naďalej to isté postavenie, ako doteraz. Zostane tak výrazom organického vývoja slovenskej komunity, ktorého pokračovaním má byť bratislavský Národný cintorín,“ vysvetlili. Ondrejský cintorín, ktorý je štátom chránenou pamiatkou, ponúka podľa nich dostatok voľnej plochy pre posledný odpočinok pamätihodných predstaviteľov mesta a štátu, ale aj cirkvi a kultúry. Takýto pietny priestor v hlavnom meste, ale aj na Slovensku, podľa poslancov akútne chýba.

Keďže ministerstvo kultúry je povinné prispievať na chod a údržbu Národného cintorína v Martine, malo by tak robiť aj v prípade toho bratislavského. V súčasnosti hlavné mesto prispieva zo svojho rozpočtu na údržbu a nevyhnutné opravy Ondrejského cintorína ročne zhruba 200 000 eur. Prijatím tohto zákona by štát prispieval každý rok dotáciou na tento cintorín ďalších 200.000 eur, čím by sa vytvorila suma 400 000 eur na údržbu pietneho miesta. Táto suma by mala stačiť na potreby bratislavského Národného cintorína a jeho zveľadenie v takej miere, v akej si to status Národného cintorína vyžaduje. Účinnosť tohto návrhu zákona predpokladajú poslanci od 1. januára 2022.

Viac o téme: Bratislava, národný cintorín, Národný cintorín v Bratislave, Národný cintorín v Martine, NRSR, poslanci

Súvisiace články