Regióny Bratislava Pezinok

Poslanci v Pezinku schválili zníženie nájomného nájomcom v priestoroch mesta

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk/ Peter Korček

PEZINOK – Poslanci mesta Pezinok schválili zníženie nájmu o 50 percent nájomcom v priestoroch mesta, ktorí museli mať pre pandémiu nového koronavírusu zatvorené prevádzky. Informuje o tom pezinská samospráva na svojej webovej stránke.

 

“K poslaneckému návrhu Romana Mácsa, aby sa vyšlo v ústrety podnikateľom v nájmoch mesta na obdobie od 1. januára 2021 do konca núdzového stavu a mohli požiadať o dotácie od štátu, sa rozvírila široká diskusia. V diskusii zaznel všeobecný súhlas s podporou týchto občanov s tým, že treba nájsť na finančné krytie prostriedky v rozpočte,” uviedlo mesto. Poslanci schválili návrh na zníženie nájomného o 50 percent nájomcom v priestoroch mesta na obdobie, keď podnikateľskú činnosť nemohli vykonávať.

Zastupiteľstvo schválilo aj zmeny a doplnky k územnému plánu mesta Pezinok. “K materiálu o zmenách a doplnkoch územného plánu mesta Pezinok 1/2018 sa uskutočnila rozsiahla diskusia, v ktorej bola vysvetlená naliehavá potreba zosúladenia územného plánu Pezinka s územným plánom Bratislavského samosprávneho kraja, oprava chýb v platnom územnom pláne, doplnenie regulatívov Mestskej pamiatkovej zóny do územného plánu a doplnenie rozvojových území s verejnoprospešným zámerom,” spresnila pezinská samospráva. Medzi verejnoprospešný zámer zaraďuje napríklad výstavbu školského zariadenia, ktoré Pezinku roky chýba. Zmeny a doplnky k územnému plánu poslanci schválili ako celok trojpätinovou väčšinou.