Regióny Bratislava Top

Potrebujte nové CESTOVNÉ DOKLADY alebo občiansky preukaz? Na ich vybavenie si počkáte niekoľko hodín

BRATISLAVA – Cestovanie, dovolenky, prázdniny. Situácia sa po dvoch rokoch konečne vrátila do obdobia pred rokom 2020 a Slováci tak zobrali zahraničie útokom. Ale aby bolo oddychovanie pri mori alebo na horách bez nervov a stresu, je okrem počasia potrebné mať zabezpečené aj všetky cestovné doklady. Bez nich sa totiž nikam nedostanete, respektíve vyhnete sa zbytočným problémom.

 

Prirodzená ľudská vlastnosť je nechávať si všetko na poslednú chvíľu. Najmä vybavovanie si cestovných dokladov, občianskych a vodičských preukazov, STK na auto, poistenia a podobne. Lebo vtedy to každý potrebuje hneď, bez čakania a najlepšie aj bez poplatkov. V súčasnosti preto Klientske centra ale aj Okresné riaditeľstvá policajného zboru zažívajú kapacitné, časové a personálne tsunami. Po uvoľnení reštrikcií sa totiž Slováci rozhodli cestovať po svete. Európska únia a Európa až taký problém nie je, tu Vám stačí väčšinou iba občiansky preukaz, no pri leteckých presunoch na iný kontinent už potrebujete pas.

Aj preto sa na polícii tvoria niekoľkohodinové rady a čakacia doba, kým si všetko vybavíte, sa tak natiahne aj na 3-4 hodiny. Ak máte šťastie a podarí sa Vám to za jeden deň. Najmä v Bratislave a v krajských mestách je situácia už neudržateľná, kritická a šialená. Pritom veľa vecí si môžete vybaviť z domu, elektronicky, pričom správne poplatky sú pri e-službách znížené o 50 percent z poplatku určeného podľa sadzobníka, najviac však o 70 EUR. O informácie k situácii s cestovnými dokladmi sme preto požiadali Denisu Bárdyovú, z Oddelenia komunikácie a prevencie Prezídia policajného zboru.

 

Vybavovanie cestovných dokladov je v súčasnosti extrémny problém – časový. Zdroj: Peter Korček

Aká je aktuálna čakacia doba na vybavenie cestovných pasov a občianskych preukazov v Klientskych centrách a na oddeleniach dokladov Okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave?

Priemerná čakacia doba na podanie žiadosti o vydanie dokladov je cca max. do troch hodín. V závislosti odo dňa v týždni (najvyťaženejšie dni sú streda a piatok) a od pracoviska (v rámci Bratislavy sú 4 oddelenia dokladov) a na každom je počet žiadateľov každý deň iný. Najvyťaženejšie je Klientske centrum na Tomášikovej ulici.

Je možné si nový občiansky preukaz a pas vybaviť aj mimo trvalého bydliska a v inom okrese?

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu je možné podať na ktoromkoľvek oddelení dokladov Okresného riaditeľstva policajného zboru na území Slovenska alebo ak sa občan zdržiava v zahraničí, tak na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky.

 

Občianske preukazy by mohli zahŕňať odtlačky prstov a podobu tváre. Zdroj: fb Polícia SR

Aké sú poplatky za vybavenie občianskeho preukazu a cestovných dokladov? 

Správne poplatky za:

 • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov) 4,50 €
 • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov (detské občianske preukazy s fotografiou) 9 eur
 • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov (vydávané po dovŕšení 15 rokov veku) 16,50 €
 • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov (detské občianske preukazy s fotografiou)  z dôvodu odcudzenia ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala 4,50 eur
 • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa 20 € + základný poplatok
 • doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zriadenou na tento účel 3 € + základný poplatok

 

Vybavovanie cestovných dokladov je v súčasnosti extrémny problém – časový. Zdroj: Peter Korček

Správne poplatky za podanie žiadosti o vydanie cestovného pasu:

Občan starší ako 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

 •        do  30 dní 33 €
 •        do 10 pracovných dní 66 €
 •        do 2 pracovných dní 99 €

Občan od 6 do 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

 •        do 30 dní  13 €
 •        do 10 pracovných dní 26 €
 •        do 2 pracovných dní 39 €

Občan mladší ako 6 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

 •        do 30 dní 8 €
 •        do 10 pracovných dní 16 €
 •        do 2 pracovných dní 24 €

Občan, ktorému sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí, uhradí správny poplatok vo výške polovice príslušnej sadzby. Ak občan žiada o zapísanie tohto údaja, je potrebné predložiť doklad „PREUKAZ FYZICKEJ OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM“, doklad sa nevyžaduje ak tento údaj je možné získať z informačného systému verejnej správy. Po predložení predmetného dokladu za vydanie cestovného pasu ako náhrady za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí uhradí správny poplatok vo výške :

Občan starší ako 16 rokov

 •        do  30 dní 16,50 €,
 •        do 10 pracovných dní 33 €,
 •        do 2 pracovných dní 49,50 €.

Občan od 6 do 16 rokov

 •        do 30 dní  6,50 €
 •        do 10 pracovných dní 13 €
 •        do 2 pracovných dní 19,50 €

Občan mladší ako 6 rokov

 •        do 30 dní 4 €
 •        do 10 pracovných dní 8 €
 •        do 2 pracovných dní 12 €

Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov:

Občan starší ako 16 rokov

 •        do  30 dní 30 €
 •        do 10 pracovných dní 60 €
 •        do 2 pracovných dní 90 €

Občan mladší ako 16 rokov

 •        do 30 dní 8 €
 •        do 10 pracovných dní 16 €
 •        do 2 pracovných dní 24 €

 

Vybavovanie cestovných dokladov je v súčasnosti extrémny problém – časový. Zdroj: Peter Korček

Koľko občianskych preukazov a cestovných dokladov vybavila Bratislavská polícia od začiatku júna?

Prehľad počtu prijatých žiadostí o vydanie občianskych preukazov a cestovných pasov v Bratislave za obdobie od 1.6. do 22.6.2022

 

 

 

 

Občiansky preukaz Cestovné pasy
BA I + BA III – Klientské centrum 1427 2378
BA II 987 1536
BA IV 924 1696
BA V 988 1852
spolu 4326 7462

 

Sú aj napriek mimoriadnemu záujmu o občianske preukazy a pasy dodržané lehoty na ich vybavenie?

Zákonná lehota (do 30 dní ) ako aj urýchlené lehoty, na požiadanie občana, sú vždy dodržané.

Dá sa pri vybavovaní cestovných dokladov, občianskych preukazov, pri prihlasovaní a odhlasovaní vozidiel alebo pri nahlasovaní údajov pri zmene okresu využívať aj spôsob elektronického podania a služieb?

V prípade občianskeho preukazu je možné prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu zmeny trvalého pobytu. Občan, ktorý je držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom a má zadaný na portáli tzv. diskrétny údaj, ktorý sa zadáva prostredníctvom elektronickej služby „Modifikácia kontaktných údajov”, môže v prípade straty alebo odcudzenia jeho občianskeho preukazu túto skutočnosť nahlásiť prostredníctvom elektronickej služby. Týmto bude okamžite zabezpečená zmena stavu občianskeho preukazu a zabráni sa tým jeho prípadnému zneužitiu inou osobou. Zadanie diskrétneho údaja je vhodné vykonať čo možno najskôr po prevzatí občianskeho preukazu. Služby Národnej evidencie vozidiel sú k dispozícii na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, a tiež samostatne s ďalšími e-službami prevádzkovanými ministerstvom vnútra na portáli Elektronické služby Ministerstva vnútra  https://portal.minv.sk. Nájdete ich medzi ŽIVOTNÝMI UDALOSŤAMI v kategóriách VOZIDLÁ a TECHNICKÉ PREUKAZY. Národná evidencia vozidiel ponúka žiadateľom viacero e-služieb, ktoré patria medzi najpoužívanejšie v rámci eGovernmentu. Vozidlo môžete elektronicky prihlásiť či odhlásiť, previesť na inú osobu, vykonať zmenu v dokladoch od vozidla, dočasne či trvalo odhlásiť z evidencie, oznámiť ukončenie vlastníctva. Rovnako môžete pomocou e-služieb sledovať, v akom stave je vybavenie vašej žiadosti. Nájdete však medzi nimi aj informačné služby, ktoré nie sú spoplatnené, napríklad poskytnutie údajov z elektronického osvedčenia o evidencii vozidla, takisto je možné overiť si, či osvedčenie o evidencii vozidla nefiguruje v databáze stratených či odcudzených.  O stratené či odcudzené osvedčenie o evidencii vozidla možno tiež požiadať elektronicky.