Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

POZOR! Na trhu je opäť NEBEZPEČNÝ VÝROBOK: Ak ho máte doma, ihneď ho vráťte

Nebezpečný produkt obsahuje nadmerné množstvo prchavých látok.. ZDROJ: zregionu.sk

BRATISLAVA – Hygienici z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky varujú pred výrobkom, ktorý zaradili medzi nebezpečné produkty. Môže totiž vážne ohroziť zdravie ľudí. Obsahuje totiž nadmerné množstvo prchavých látok. Ak ho teda máte doma, radšej ho nepoužívajte a okamžite ho vráťte. 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dostal na základe vykonaných kontrol na trhu v SR orgánmi verejného zdravotníctva oznámenie o nevyhovujúcom výrobku s názvom PEPCO HOME. Ide o sadu silikónových formičiek na muffiny.

Nebezpečný produkt obsahuje nadmerné množstvo prchavých látok. ZDROJ: ÚVZ SR

“Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, testovaný výrobok nespĺňa požiadavky nariadenia o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami v parametri obsah prchavých látok,” varujú hygienici.

Príslušné orgány verejného zdravotníctva v SR prijali opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR, ktorý bude zároveň hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF). “Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja,” dodávajú na záver.

Čo spôsobujú prchavé látky? 

Prchavé organické zlúčeniny sú významnou znečisťujúcich látkou, ktorá negatívne ovplyvňuje čistotu ovzdušia.  Tieto látky sa veľmi ľahko vyparujú pri izbovej teplote, sú bezfarebné a často aj bez zápachu. Z tohto dôvodu si ľudia ich prítomnosť často ani neuvedomujú.

Citlivosť obyvateľov domácností na tieto látky je rôzna. Najviac ohrozené skupiny sú malé deti, starí ľudia, ľudia pracujúci s materiálmi uvoľňujúcimi tieto látky, ale aj ľudia náchylní na choroby. Pri zvýšenej koncentrácii prchavých látok môže dôjsť k dráždeniu zmyslových orgánov, k astme, alergiám, či zápalu sliznice.

Pri vysokej koncentrácii prchavých zlúčenín sa prejavujú ako akútne otravy. V domácnosti to nastáva hlavne pri rekonštrukčných prácach, kde hlavným zdrojom sú farby, nátery, rozpúšťadlá a lepidlá.