POZOR! Po novom ak ste v karanténe, informujte o tom ako prvého svojho zamestnávateľa!

BRATISLAVA – Podľa súčasných nových opatrení musí každý zamestnanec, ktorý sa ocitne v karanténe, hlásiť svoju práceneschopnosť svojmu zamestnávateľovi. Predtým ju hlásil Sociálnej poisťovni.

 

Nové opatrenia sa dotknú aj každého jedného zamestnanca. V minulosti, ak ste museli ostať v karanténe, ste svoju práceneschopnosť prioritne hlásili Sociálnej poisťovni. V súčasnosti sa však tieto podmienky zmenili.

Zamestnanci, ktorí sa ocitnú v karanténe alebo izolácii a lekár im potvrdí dočasnú pracovnú neschopnosť, informujú v prvom rade svojho zamestnávateľa. Ten im bude vyplácať mzdu za prvých desať dní práceneschopnosti, a to aj v prípade, že jeho zamestnanec sa nakazí omikronom (v prípade omikronu ostáva nakazený len v 5-dňovej karanténe).

V prípade, že nakazený zamestnanec musí ostať v karanténe dlhšie ako desať dní, žiada o nemocenskú dávku Sociálnu poisťovňu.

Existujú aj výnimky

Jedinou výnimkou sú zamestnanci, ktorí si uplatňujú nárok na nemocenské po skončení pracovného pomeru v tzv. ochrannej lehote alebo zamestnanci, ktorým pracovný pomer vzťah skončil počas prvých 10 dní práceneschopnosti. Títo si v Sociálnej poisťovni podávajú žiadosť o dávku nemocenské hneď.

V ostatných prípadoch však v Sociálnej poisťovni platí nárok na dávku nemocenské až od 11. dňa v karanténe. Preto pracovníci Sociálnej poisťovni prosia ľudí, aby nezasielali žiadosti o dávku skôr, pretože každá jedna takáto žiadosť sa musí posudzovať a tým pádom sa nárok na dávku predlžuje.

Samozrejme, živnostníci a dobrovoľne poistené osoby na rozdiel od zamestnancov žiadajú Sociálnu poisťovňu o dávku nemocenské prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára hneď od prvého dňa práceneschopnosti z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie.

Viac o téme: karanténa, nemocenská dávka, zamestnanec, zamestnanie, zamestnávateľ

Súvisiace články