Prečo sa hlavné mesto vyhlo povinnostiam, ktoré väčšina samospráv už splnila?

BRATISLAVA – Povinnosti, ktoré zahltili väčšinu krajských miest už od začiatku roka 2021, Bratislavu ešte len čakajú. Reč je o triedení kuchynského odpadu, od ktorého je spolu s metropolou východu oslobodená na ďalšie dva roky. Prečo bola udelená výnimka a kedy začnú aj Bratislavčania triediť bioodpad z domácností?

 

Výnimka, ktorá nateraz oslobodzuje samosprávy od triedenia kuchynského bioodpadu, vyprší k 31. decembru 2022. Táto úľava týkajúca sa aj hlavného mesta, bola udelená tým obciam a mestám, ktoré majú zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov. Čo v praxi znamená, že kompostujú v kompostovacíh zásobníkoch. ,,Teraz je kuchynský bioodpad súčasťou zmesového komunálneho odpadu a spracováva sa v zariadení na energetické zhodnotenie. Po zavedení zberu kuchynského odpadu pôjde táto časť do iného zariadenia, zníži sa frekvencia zberu zmesového komunálneho odpadu a aj množstvo odpadov, ktoré pôjdu do zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov,” vysvetlila pre Zoznam.sk hovorkyňa kancelárie primátora hlavného mesta Katarína Rajčanová. Nový spôsob triedenia kuchynského odpadu si však na Bratislavu počká. Tá sa na sľubovanú zmenu adekvátne pripravuje.

 

Bratislava a Košice dostali výmiku, ktorá platí do 1.januára 2023. Zdroj: TASR / Dano Veselský

Prípravy sú v plnom prúde

V súčasnosti prebieha vypracovanie štúdie, ktorá má určiť formu a frekvenciu zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste. ,,V tomto roku Bratislava spustí aj pilotný projekt zberu vo vybranej mestskej časti, kde navrhovaný systém otestuje a na základe skúseností potom rozšíri na ďalšie mestské časti,” priblížila hovorkyňa hlavného mesta.

Bratislava zatiaľ informuje svojich obyvateľov o tom, že triedenie kuchynského bioodpadu sa ich začne týkať až v roku 2023. ,,Po zverejnení výsledkov štúdie a pred štartom pilotnej fázy projektu bude mesto komunikovať jej výsledky a následne bude komunikovať s obyvateľmi dotknutej mestskej časti o zmenách v systéme zberu,” povedala hovorkyňa. Nakoľko sa pre Bratislavčanov triedenie tohto druhu odpadu aktuálne odkladá, mesto ,,realizujeme iba pravidelné kampane k zberu záhradného odpadu, ktorý sa týka rodinných domov”.

 

Bratislava si nechala vypracovať štúdiu, ktorá má určiť formu a frekvenciu zberu kuchynského odpadu. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

Doplácať by sa nemalo

Ani po zavedenie triedenia kuchynského bioodpadu by sa poplatky za vývoz odpadu nemali zvyšovať. ,,Bratislava má systém financovania odpadového hospodárstva nastavený v zmysle zákona o odpadoch tak, že poplatky od obyvateľov, ktoré sú teraz platné, plne postačujú na financovanie odpadového hospodárstva. Na výstavbu zariadení na zhodnocovanie bude mesto hľadať možnosti externého financovania,”  ozrejmila Rajčanová. Zároveň sa hlavné mesto bude snažiť zabezpečiť pre svojich občanov z externých zdrojov nádoby na kuchynský odpad a to do každej domácnosti.

 

Poplatky za zber odpadu by sa nemali zvyšovať. Zdroj: pixabay.com

Viac o téme: bioodpad, Bratislava, Bratislavčania, domácnosť, energetické zhodnocovanie odpadov, externé zdroje, frekvencia, krajské mestá, kuchyský odpad, mesto, nádoba, nádoby, odpadové hospodártsvo, poplatky, samosprávy, štúdia, triedenie, výnimka, vypracovanie, zabezpečenie, zákon, zariadenie, zber, zmesový komunálny odpad

Súvisiace články