Regióny Bratislava

Pri obstarávaní na nájom vozidiel bratislavskej Záchrannej zdravotnej služby sa mal porušiť zákon

ilustračná foto Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Pri verejnom obstarávaní na nájom vozidiel Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava sa porušil zákon. Tvrdia to predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák a podpredseda úradu Jaroslav Lexa. Stotožňujú sa s prvostupňovým rozhodnutím úradu, podľa ktorého obstarávateľ určil diskriminačnú a neprimeranú podmienku účasti, týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre TASR to v piatok uviedla hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. Právoplatné je však rozhodnutie Rady ÚVO, ktorá rozhodla naopak.  

 

Hlivák a Lexa sa nestotožňujú s vyjadrením Rady ÚVO. Rada úradu na základe odvolania podaného ZZS Bratislava v tomto verejnom obstarávaní zmenila prvostupňové rozhodnutie úradu, a to z dôvodu, že nebolo zistené porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré by malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok tohto verejného obstarávania.

“Predseda úradu a podpredseda úradu sa s predmetným rozhodnutím rady úradu nestotožnili, a k tomuto rozhodnutiu pripojili svoje odlišné stanovisko,” uvádzajú v rámci verejného prísľubu otvorene deklarovať, ako hlasujú na Rade ÚVO. Píše sa to v odlišnom stanovisku, ktoré je pripojené k rozhodnutiu rady v tejto veci.

Podľa Hliváka a Lexu skutočnosť, že hospodársky subjekt poskytuje operatívny leasing pre minimálny počet 100 vozidiel na základe jednej zákazky pre jedného klienta, nie je dôkazom vyššej kvality alebo náročnosti ním poskytovaných služieb v porovnaní so subjektom, ktorý poskytuje operatívny leasing pre rovnaký počet vozidiel, avšak na základe dvoch, respektíve viacerých zákaziek, prípadne pre viac ako jedného klienta.

Rada úradu v odvolacom konaní naopak dospela k záveru, že sporná podmienka účasti nebola diskriminačná a ani neprimeraná. Zároveň podľa nej požiadavky na predmet zákazky boli zabezpečené prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v ponuke uchádzača LeasePlan Slovakia, s.r.o. Podľa rady nemožno konštatovať, že by opis predmetu zákazky spôsoboval takú nejednoznačnosť, ktorý by mohol mať za následok rozhodnutie hospodárskeho subjektu nezúčastniť sa daného verejného obstarávania.