Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

Prišlo to nečakane! UKRAJINA zvyšuje POPLATKY za tranzit ROPY na Slovensko: Čo to pre nás znamená?

Ukrajina chce zvýšiť poplatky za tranzit ropy ropovodom Družba na Slovensko. ZDROJ: archív zoznam.sk

BRATISLAVA – Energetická situácia na Slovensku je v posledných mesiacoch kritická a nič pozitívne nás nečaká ani v ďalších týždňoch. Extrémne stúpli ceny tepla, energií, elektriky aj pohonných hmôt. Navyše ani situácia s tranzitom ruskej ropy cez Ukrajinu do Európy nie je ideálna a optimálna.

 

Podľa aktuálnych informácii chce totiž Ukrajina od januára 2023 zvýšiť poplatky za tranzit ruskej ropy ropovodom Družba na Slovensko o viac ako 18% na 13,6 eura za tonu. Aj pre odborníkov je to istým spôsobom šokujúca informácia. Tarifná politika jednotlivých prevádzkovateľov ropovodného systému Družba, vrátane úseku na území Ukrajiny, je v plnej kompetencii týchto prevádzkovateľov. Nakoľko nám nie sú známe skutočné dôvody prečo k tomu dochádza, ťažko sa nám k tomu vyjadruje. Zvýšenie tranzitných poplatkov pre ruskú ropu smerujúcu na Slovensko bude mať pochopiteľne dopad na celkové náklady spojené s nákupom ropy, ktorá je do rafinérií v SR a ČR, prípadne Maďarska prepravovaná cez ukrajinské územie,“ povedali nám z Transpetrolu, ktorý je jediným prevádzkovateľom ropovodného systému v Slovenskej republike a zabezpečuje aj tranzit ropy ropovodom Družba na Slovensko.

Je preto na mieste otázka, či zvýšenie poplatkov za tranzit ruskej ropy ropovodom Družba na Slovensko zároveň predraží výrobu ropných produktov na Slovensku. „Túto otázku odporúčame adresovať priamo na slovenskú rafinérsku spoločnosť – Slovnaft a.s., nakoľko prevádzkovateľ ropovodného systému na území SR v tomto konkrétnom prípade Transpetrol neovplyvňuje náklady dovozcu ropy na územie SR,“ dodali z Transpetrolu. Od apríla 2022 by to bolo už druhýkrát, čo by Ukrajina zdvihla poplatky za prepravu ropy ropovodom Družba do strednej Európy. Za niečo viac ako polroka sa tak cena zvýši o viac ako 50%. Aj preto nás zaujímalo, či bolo Slovensko informované o pripravovanom aktuálnom zvyšovaní poplatkov za tranzit ruskej ropy ropovodom Družba. O vyjadrenie sme preto požiadali aj ministerstvo hospodárstva, pod ktoré štátny podnik Transpetrol patrí.

 

Trasa ropovodu Družba z Ukrajiny na Slovensko a do Európy. ZDROJ: TASR

„Prevádzkovateľ ropovodného systému na území Slovenska spoločnosť TRANSPETROL, a. s. nebola informovaná o pripravovanom zvýšení tarify za prepravu ropy cez územie Ukrajiny. Tarifná politika jednotlivých prevádzkovateľov ropovodného systému Družba, vrátane úseku na území Ukrajiny, je však v plnej kompetencii týchto prevádzkovateľov, pričom výška prepravných taríf prevádzkovateľmi ropovodných systémov v Európe nebýva bežne zverejňovaná a spravidla býva predmetom obchodného tajomstva,“ povedala Mária Pavlusík, z Tlačového odboru Kancelárie ministra hospodárstva. Informácie o zdražovaní tranzitu ropy ropovodom Družba na Slovensku zo strany Ukrajiny sú preto v súčasnej situácii minimálne zvláštne. Aj v súvislosti s vyjadreniami ministra Karla Hirmana na stredoeurópskej energetickej konferencii CEE.

Podľa Hirmana by totiž vývoz produktov vyrobených z ruskej ropy na Ukrajinu nemal spadať pod sankcie Európskej únie, pričom podľa jeho slov je pre Ukrajinu import nafty a benzínov strategicky dôležitý a zákaz exportu týchto ropných produktov navyše spôsobuje problémy bratislavskej rafinérii Slovnaft. “Je veľký deficit dieselu, nielen v Rakúsku, Česku a Maďarsku, a bez nového režimu, ktorý by platil pre export ropných produktov, by vývoz na Ukrajinu nebol možný,” povedal Hirman. Ale poplatky za tranzit Ukrajina Slovensku aj napriek tomu zvýšila, čo sa dotýka aj Maďarska a Českej republiky. Vzhľadom na nedostatok informácií k predmetnej téme a vojnovú situáciu na Ukrajine je problematické sa vyjadrovať k dôvodom a zámerom, ktoré mohli viesť ukrajinskú stranu k zvyšovaniu tranzitných poplatkov,“ zareagovali z Transpetrolu.

 

Článok budeme po vyjadreniach spoločnosti Slovnaft aktualizovať