Regióny Bratislava

Pristupujú zdravotníci k hygiene rúk zodpovedne? Všetko ukázala kontrola!

Ilustračné foto Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave skontroloval v rámci Svetového dňa rúk (5. 5.) hygienickú dezinfekciu rúk u 197 zdravotníckych pracovníkov. Kontrola ukázala, že pristupujú k hygiene rúk veľmi zodpovedne. Úrad o tom informoval na sociálnej sieti.

Pracovníci oddelenia prevencie nozokomiálnych nákaz vykonali kontrolu na viacerých oddeleniach v Univerzitnej nemocnice Bratislava, v Národnom ústave detských chorôb a v Nemocnici Milosrdní bratia. Cieľom kontroly a edukácie bolo poukázať na to, že dôkladnou dezinfekciou rúk pri príchode do zdravotníckeho zariadenia aj pri odchode z neho ľudia spoločne pomáhajú chrániť návštevníkov a pacientov a zároveň výrazne znižujú riziko ďalšieho šírenia nákazy.

“Takéto edukačné činnosti sú veľmi dôležité, pretože pomáhajú vybudovať si návyk správnej a účinnej techniky dezinfekcie rúk, vďaka ktorej pomáhajú chrániť nielen seba, ale aj ostatných,” uviedol úrad. Zdôraznil, že proces umývania rúk, ktorý trvá len 30 sekúnd, môže zachrániť život. Zároveň pripomenul, že ruky si treba umývať predovšetkým po použití toalety, po návrate domov, pred jedlom, pred, počas a po príprave pokrmu, po manipulácii s nečistými predmetmi a povrchmi či po kontakte so zvieratami.