Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

RADIKÁLNA zmena je TU! TOTO sú nové testy pre šoférov: Čo všetko sa zmenilo a zvládol by si ich?

V autoškolách sa od apríla 2023 radikálne mení teoretická skúška na získanie vodičských preukazov. ZDROJ: archív zoznam.sk

BRATISLAVA – V autoškolách po novom. Od 1. apríla 2023 sa teoretická skúška ako časť skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel začne vykonávať úplne novým spôsobom a to elektronickým skúšobným testom.  

  

Každý rok žiada o vodičský preukaz na Slovensku 50-tisíc ľudí, ktorí to však budú mať od apríla 2023 podstatne ťažšie. Ale pozor, nové testovanie platí iba pre žiadateľov o vodičský preukaz, prihlásených od 1.januára 2023. Tí, čo si začali robiť vodičské preukazy v roku 2022, budú mať ešte staré a jednoduchšie papierové testy. Slovensko sa totiž prispôsobuje pravidlám Európskej únie a teoretické skúšky sa budú od apríla 2023 vykonávať už iba online. Jedným z hlavných cieľov je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a v databáze je 1400 otázok v 10 okruhoch, ktoré sa týkajú pravidiel cestnej premávky, uplatňovania prednosti v jazde či rýchlostných obmedzení. Preskúša sa tiež znalosť dopravných značiek a dopravných zariadení, schopnosť vyhodnotiť dopravné situácie na križovatkách či postupy v prípade dopravnej nehody. Odpovedať sa bude aj z teórie vedenia vozidla, z predpisov o dokladoch k vozidlu, či o konštrukcii a údržbe vozidla,” informuje ministerstvo vnútra.

Zároveň dodáva, že sa teoretická skúška bude vykonávať samostatne v závislosti od požadovanej skupiny vodičského oprávnenia elektronickým spôsobom s náhodne vygenerovanými otázkami. “Každý skúšobný test bude pozostávať zo 40 otázok rozdelených do desiatich okruhov. Každá otázka bude mať stanovenú bodovú hodnotu v rozsahu 1, 2, 3 alebo 4 body, pričom celkový súčet bodov za všetky správne odpovede bude najviac 100 bodov. Ku každej otázke skúšobného testu budú priradené tri odpovede, z ktorých bude len jedna správna. Žiadateľ sa na teoretickej skúšky hodnotí klasifikačným stupňom prospel, ak získa najmenej 90 bodov. Čas vyhradený na skúšobný test je 30 minút,” konštatuje rezort vnútra.  „Od nového spôsobu vykonávania teoretickej skúšky elektronickým spôsobom očakávame v prvom rade jej objektívny priebeh a teda výrazné obmedzenie korupčného správania, ako aj dôkladnejšie vzdelanie žiadateľov, čo v konečnom dôsledku vytvára predpoklad zvyšovania bezpečnosti v cestnej premávke,”  doplnil Tomáš Vrábel, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného prezídia.

 

V autoškolách sa od apríla 2023 radikálne mení teoretická skúška na získanie vodičských preukazov. ZDROJ: archív zoznam.sk

Testovanie bude prebiehať v skúšobných miestnostiach na okresných dopravných inšpektorátoch. Podľa policajného prezídia sú už skúšobné miestnosti na dopravných inšpektorátoch zabezpečené potrebným vybavením a technikou na sprevádzkovanie nového testovania autoškôl. Skúšobné miestnosti sú už plne vybavené a pripravené na prevádzku,“ dodala Karolína Barinková z Oddelenia komunikácie Prezídia policajného zboru. Kklasické testy v starej papierovej verzii v priestoroch autoškôl tak definitívne skončia.Ďalší odklad už nepredpokladáme,“ zdôraznila Barinková. „Skutočnosť, že teoretickú časť absolvujú len kvalitne pripravení žiadatelia o vodičské oprávnenie, by sa teda mala prejaviť v praxi napríklad znížením počtu dopravných nehôd a ich obetí,” povedal minister vnútra Roman Mikulec. Ďalším benefitom nového spôsobu testovania je zefektívnenie činnosti skúšobných komisárov, keďže elektronickým spôsobom testovania možno preskúšať vyšší počet absolventov autoškoly.