Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

REVOLÚCIA a VZBURA v slovenskej cyklistike. Po vzore lyžiarov sú tu plány na vytvorenie nového zväzu

BRATISLAVA – Nejasnosti okolo Národného cyklistického štadióna. Zvláštne zmluvy pri velodróme v Prešove. Cyklistický zväz má v posledných mesiacoch množstvo vážnych problémov, ale pred víkendovou volebnou konferenciou je to len ticho pred búrkou.

 

Najnovšie informácie hovoria z prostredia cyklistiky, že mesto Prešov a jeho poslanci dali jednohlasný súhlas na hĺbkovú kontrolu vecí okolo velodrómu, kde sú veľké nejasnosti okolo Zmluvy o spolupráci medzi Slovenským zväzom cyklistiky, mestom Prešov a klubom ŠK Velodróm Prešov, o ktorých sme Vás informovali. Z prostredia Slovenského zväzu cyklistiky sa ozývajú hlasy o mimoriadnej nespokojnosti s politikou prezidenta zväzu Petra Privaru a spol. Poslednou rozbuškou do vriaceho kotla sú podľa viacerých členov aj pripravované nové stanovy (ich návrh má redakcia k dispozícii), ktoré vyvolali množstvo negatívnych reakcií až do takej miery, že môže nastať situácia aká bola pri lyžiaroch. Vytvorenie nového zväzu, asociácie alebo inej právnej formy, ktorý by bol alternatívou súčasného Slovenského zväzu cyklistiky (SZC).

ÚMYSEL alebo LAJDÁCKOSŤ? Zvláštne a PODOZRIVÉ zmluvy okolo cyklistického velodrómu v Prešove

K pripravovanej Konferencii SZC, k úpravám a príprave nových stanov sme požiadali o vyjadrenie bývalého československého reprezentanta a člena kontrolnej komisie SZC Milana Jurča,  majiteľa cyklistického tímu Firefly Rastislava Zollera a bývalého mechanika v profesionálnych cyklistických tímoch BORA alebo SKY Petra Doležala.

Zúčastníte sa Konferencie SZC? 

JURČO: Konferencie SZC sa zúčastním, pokiaľ ma neobmedzí pandemická situácia Covidu.

ZOLLER: Nie, nezúčastním sa Konferencie SZC, nakoľko nesúhlasím s programom a hlavne schvaľovacím procesom “verejných volieb”

DOLEŽAL: NIE. Do súdneho procesu so SZC nechcem byt súčasťou tohto zväzu.

Podľa našich informácii by sa mali v sobotu na Konferencii SZC zásadným spôsobom meniť stanovy zväzu. Kedy ste dostali na pripomienkovanie návrh nových stanov a čo hovoríte na predložený návrh? 

JURČO: Návrh bodov nových stanov SZC neprináša do cyklistiky žiadny progres, len sústreďuje moc vrcholným funkcionárom, ktorí nechcú kontrolu akéhosi vnútorného nepriateľa, ktorý neexistuje. Moja dvadsaťročná snaha je, presadiť v SZC riadenie s orgánom prezídia skúsených odborníkov, to pokladám za prioritu aj v zmene stanov. Zatiaľ bez úspechu. Je užitočné, keď sa niečo povie kriticky, keď sa vie, kto to hovoril. Cyklistike sú konkurencia iné športy na Slovensku a svetové kolbište.

ZOLLER:  Návrh som dostal, nesúhlasím v niekoľkých bodoch. Pri tak veľkej zmene STANOV, nebol daný dostatočný priestor na členov SZC k možnému vyjadreniu, pozmeňovaciemu návrhu, dialógu, otvorenej diskusií a prípadnému  zapracovaniu kompromisných zmien.

DOLEŽAL: Nie, nie som členom zväzu a aj keby som bol, pozvánku posielajú len majiteľovi tímu, nie členom. Návrh som dostal z iných zdrojov a dúfam, že si to prečítajú aj právnicky vzdelaní alebo aspoň vzdelaní ľudia.

 

Prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara. ZDROJ: TASR – Andrej Galica

Ktoré body v návrhu nových stanov sú podľa Vás neprijateľné a prečo? 

ZOLLER:  Je ich dostatočne veľa. K STANOVÁM predloženým k schváleniu mi nedá nedodať, že pri schválení predkladaného znenia stanov sa výrazne oslabia demokratické princípy občianskeho združenia a dáva sa moc prezidentovi zväzu a generálnemu sekretárovi s čím ja nemôžem súhlasiť, taktiež sa oslabuje úloha kontrolnej komisie a kontrolná činnosť sa sústreďuje do jednej osôb, do rúk kontrolóra, čiže ak by aj kontrolná komisia mala iný názor tak ju nikto nemusí rešpektovať. V bodoch ktoré sú zmenené sa stavajú stanovy, pravdepodobne do rozporu s Ústavou SR a nechávajú priestor na diskrimináciu, diktátorský spôsob riadenia a perzekúciu za názor. Pokiaľ viem tak v rámci SZC sa prejednávajú záležitosti ktoré nespadajú pod nejaký stupeň utajenia a nemôžu ohroziť bezpečnosť členov, sympatizantov a krajiny, takže nevidím zmysel v utajovaní a zakazovaní prejaviť svoj názor na vec, kritika je vždy prínosná a dáva nám priestor na ponaučenie.

DOLEŽAL: To nech posúdia ľudia, ktorých sa to týka.

Podľa našich informácii, ak sa nové stanovy SZC schvália, je tu reálna možnosť vytvorenia nového cyklistického zväzu alebo asociácie zo strany viacerých klubov a členov SZC (podobne ako tomu bolo v lyžovaní). Je podľa Vás podobná alternatíva reálna? 

JURČO: Alternatíva nového cyklistického zväzu by priniesla ešte väčší rozkol v slovenskom cyklistickom hnutí. Výsledkové vytriezvenie už prišlo a riadenie odvetví nenachádza nové cesty pre vychovanie nástupných generácií, utešuje sa samochválou. Nedáva si potrebné ciele, zatiaľ čo svetová cyklistika frčí ohromným tempom. Pri financovaní športu musí aj štát dôraznejšie a požadovačnejšie pristupovať v návratnosti účelu, pre ktorý to robí.

ZOLLER:  No dianie v SVK cyklistike, a hlavne v olympijských odvetviach je veľmi zvláštne, neprofesionálne a zúfale. S variantov vytvorenia ďalšieho zväzu – asociácie, sa niekoľko mesiacov vedie určitá diskusia. Momentálne vedenie SZC považujem za nedemokratické, neprofesionálne a ich spôsob diktátorského riadenia nemá absolútne nič spoločne s princípmi demokratického občianskeho združenia

DOLEŽAL: Myslím si, že kde nie je vôľa, tam nie je cesta. Ale verím, že tie mlyny sa krútia…

 

V slovenskej cyklistike sa uvažuje nad vytvorením druhé zväzu, po vzore lyžiarov. Ilustračné foto: Zdroj: FB / Okolo Slovenska

Do redakcie sme dostali aj vyjadrenie bývalého Hlavného kontrolóra Slovenského zväzu cyklistiky Milana Dvorščíka. “Slovenský zväz cyklistiky (SZC)  považujem za nedemokratické a diktátorské združenie, a v tomto presvedčení ma utvrdzujú aj navrhované zmeny Stanov SZC. V SZC z môjho pohľadu panuje netransparentnosť, svojvôľa a zneužívanie postavenia a funkcie, preto nechcem byť jeho súčasťou. Návrh zmeny Stanov SZC považujem za jeden z ďalších krokov upevnenia si totalitného a direktívneho riadenia.” Z navrhovaných zmien vyberá Dvorščík tieto body:

6.3.  – O schválení registrácie rozhoduje Prezident SZC alebo Generálny sekretár SZC? Prečo? O čom chcú rozhodovať?
SZC je Národný športový zväz, teda monopol v oblasti súťažnej cyklistiky. Žiadateľ nemá inú možnosť iba žiadať o členstvo SZC. Takéto schvaľovanie je potencionálnou možnosťou korupcie a vydierania.

7.5.6  – Porušenie práva odpovede do 30 dní
SZC dlhodobo ignoruje podnety a týmto zrušením to iba potvrdzuje.

7.7.12  – Zachovávať dôvernosť informácií, o ktorých sa dozvedel na zasadnutiach orgánov SZC

Vedenie SZC dlhodobo poukazuje na “hrozbu vynášania informácií”. Zatajovanie a netransparentnosť – opäť dlhodobý jav v SZC

10.5.5 – Prezident SZC alebo Generálny sekretár SZC si chcú uzurpovať právomoci Konferencie SZC

12.6.17  – V odôvodnených prípadoch môže VV SZC upraviť schválený rozpočet

“V odôvodnených” = “vždy”

SZC sa dlhodobo odvoláva a zdôvodňuje svoje rozhodnutie, ktoré sú nerelevantné, tzv. “ohýbanie práva” a pravidiel.

16 b7 – Kontrolná komisia SZC nemá oprávnenie konať vo veciach, ktoré boli podané Kontrolórovi SZC…

Prečo? Aký je dôvod? …. v podstate to odporuje zmyslu funkcie člena Kontrolnej komisie.

16.12  – Zrušenie článku: “členovia Kontrolnej komisie SZC majú právo zúčastniť sa na zasadnutí VV SZC”

Prečo chcú zrušiť tento článok?

 

V slovenskej cyklistike sa uvažuje nad vytvorením druhé zväzu, po vzore lyžiarov. Ilustračné foto: Zdroj: archív zoznam.sk

O tom, že je situácia vážna svedčí aj fakt, že zástupcovia viacerých klubov a členov Slovenského zväzu cyklistiky, ktorí sa vyjadrili, chcú zostať v anonymite, keďže sa obávajú represií zo strany vedenia Slovenského zväzu cyklistiky. “Áno, máte dobré informácie, no žiaľ, keďže sa jedná o moje negatívne postrehy zo zamýšľaných zmien, nemôžem sa k danej téme negatívne vyjadrovať verejne, nakoľko by som porušil aktuálne stanovy a riskoval by som disciplinárne konanie a prípadne vylúčenie zo zväzu. Môžem povedať len toľko, že nové stanovy ešte viac upevnia právomoci prezidenta zväzu a oslabia právomoci kontrolnej komisie. Úsudok si urobte prosím sám. Reálne schválene znenie stanov bude zverejnene na stránke SZC, no ťažko s tým niečo následne narobíme, ak sa schvália, neverím, že to niekto zmení…” 

Nesúhlas a kritika členov Slovenského zväzu cyklistiky, že sa majú meniť zväzové stanovy iba dokumentuje, že aktuálna situácia v slovenskej cyklistike je poriadne dramatická. „Pri schválení predkladaného znenia stanov sa výrazne oslabia demokratické princípy občianskeho združenia a dáva sa moc prezidentovi zväzu a generálnemu sekretárovi s čím nemôžem súhlasiť, môže nám nastať situácia kedy bude do funkcie zvolený človek s pochybnými úmyslami a to by nás výrazne poškodzovalo ako členov. Taktiež sa oslabuje úloha kontrolnej komisie a kontrolná činnosť sa sústreďuje do rúk kontrolóra, čiže ak by aj kontrolná komisia mala iný názor tak ju nikto nemusí rešpektovať. V bodoch ktoré som popísal (ich zoznam má redakcia k dispozícii) sú stanovy v rozpore s ústavou SR a nechávajú priestor na diskrimináciu a perzekúciu za názor. Pokiaľ viem tak v rámci SZC sa prejednávajú záležitosti ktoré nespadajú pod nejaký stupeň utajenia a nemôžu ohroziť bezpečnosť členov, sympatizantov a krajiny, takže nevidím zmysel v utajovaní a zakazovaní prejaviť svoj názor na vec, kritika je vždy prínosná a dáva nám priestor na ponaučenie. K prílohe 12C, mám zásadné výhrady, nakoľko sa jedná o obchodnú spoločnosť zriadenú občianskym združením Slovenský zväz cyklistiky požadujem zverejnenie konkrétnych firiem, nie pod krycím názvom (firma 1 a pod). Je to maximálne netransparentné, vyvoláva to podozrenia a zbytočné napätie. Pod krycím názvom môžu byť rôzne firmy, s rôznom vlastníckou štruktúrou, možno aj s príjmami z protispoločenskej činnosti a firma zriadená konferenciou SZC nemá de facto kontrolu,“ konštatuje zástupca mládežníckeho klubu, ktorý chcel zostať v anonymite.

 

Po nejasnostiach okolo Národného cyklistického centra sú problémy aj s velodrómom v Prešove. ZDROJ: archív zoznam.sk

“Samozrejme rád odpoviem, ale bol by som rád keby ste nás nemenovali, lebo už aj pri súčasných stanovách sa obávam, že by nás na konferenciu nevpustili a mohli nás vykázať, prípadne aj vylúčiť zo SZC a to by sme už totálne nič nezmohli. Podklady ku konferencii nám boli zaslané v zákonom stanovenom termíne, najneskôr 7 dní pred konaním konferencie, avšak z reálneho pohľadu nie je možné v tak krátkom čase zaujať stanovisko ku navrhovaným zmenám, nakoľko sme pracujúci ľudia a cyklistika je pre nás len hobby. Je mi predovšetkým ľúto, že športová organizácia, ktorá má vyznávať myšlienku fair-play ju totálne pošliapava, nerešpektuje ústavu, zákony a ani predpisy a smernice ktoré si sama schválila,”  informoval nás ďalší zástupca cyklistického klubu a dodáva.

“Nedávno nám prebiehali voľby členov do odvetvových komisií, kde sme volili na základe „ Smernice Per rollam“ poukázal som na niekoľko bodov, ktoré boli porušené a na základe smernice malo byť hlasovanie neplatné. Po neoficiálnych vyjadreniach kontrolóra SZC, že všetko je v poriadku, som podal oficiálny podnet podľa zákona o športe a momentálne čakám na vyjadrenie. No z predchádzajúcich vyjadrení si dokážem predstaviť, že všetko bude aj tak v poriadku a smernicami sa riadime len vtedy ak nám to vyhovuje. Nový návrh stanov výrazne posilňuje pozície prezidenta zväzu a generálneho sekretára, kedy berie rozhodovacie právo o prijatí členov Výkonnému výboru, ako je to štandardne vo väčšine zväzov. Takže sa pretvára súčasný aspoň z časti demokratický systém na autokratickú vládu dvoch ľudí, ktorí môžu rozhodovať, kto u nich bude členom. V nových stanovách sa tiež berie právo výkonnému výboru na vymenovanie generálneho sekretára, tak že si ho prezident môže vybrať aj vymenovať podľa seba. V návrhu stanov sa vytráca lehota 30 dní na odpoveď od orgánov zväzu. Takže v realite sa môže stať že pri otázke na ktorýkoľvek orgán v štruktúrach SZC budem čakať na odpoveď a tá nemusí prísť.”

 

Bývalý cyklistický velodróm v Bratislave. ZDROJ: fb Za šport v meste Prešov

To ale nie je všetko. Podľa vyjadrení viacerých členov SZC by mali byť navrhované nové zmeny stanov SZC dokonca  v rozpore s Ústavou SR. Podľa súčasného znenia v bode 7.7.11 „Zdržať sa konania poškodzujúceho dobré meno SZC, a to najmä prostredníctvom masmediálnych prostriedkov, sociálnych sietí a iných verejne prístupných informačných zdrojov, pričom úmyselné konanie v rozpore s touto povinnosťou môže byť považované za závažné disciplinárne previnenie.“ Doplnený bod 7.7.12 „zachovávať dôvernosť informácií, o ktorých sa dozvedel na zasadnutiach orgánov SZC.“ Tieto body sú podľa ich názoru v rozpore z ústavou SR a v rámci občianskeho združenia v podstate obmedzujú slobodu prejavu, diskriminujú za názor a vytvárajú priestor na perzekúciu a cenzúru. “Kontrolnej komisii ako kolektívnemu orgánu sa odoberá možnosť zúčastniť sa výkonného výboru, taktiež kontrolór zväzu nemusím vôbec akceptovať stanovisko kontrolnej komisie a komisia nemá právo posúdiť rozhodnutia výkonného výboru, čo robí z komisie len nejakého štatistu bez možnosti posudzovať zásadné rozhodnutia,” píše sa v stanovisku člena SZC, ktoré máme k dispozícii.

Na záver konštatuje. “Možnosť vytvorenia asociácie tu každým rokom narastá a bude to pravdepodobne spolok nadšencov, ktorým nie je ľahostajné akým štýlom sa tu prerozdeľujú financie a kupujú hlasy cez príspevky od SZC, máme tu vybudovaný slušný biznis model, kde je to uzavretý kruh a každý, kto sa pokúsi niečo kritizovať je diskriminovaný, zosmiešňovaný, ťahaný po disciplinárnych komisiách, nie je mu umožnené štartovať v reprezentácii a podobné naschvály aby to to vzdal a dal im pokoj. Veci v SZC sú väčšinou po zákonnej stránke v poriadku, oveľa horší je ten morálny a etický rozmer. Tých vecí je veľa o ktorých sa dá rozprávať ale väčšina ľudí čo niečo dokázala a chcela veci meniť tak sa radšej stiahla do úzadia a pri súčasnom stave nechcú mať s cyklistikou už nič spoločné.”

 

Slovenskí fanúšikovia na trati majstrovstiev sveta v Anglicku. Zdroj: TASR / Michal Svítok

O vyjadrenie, informácie, ako aj na odpovede na nasledujúce otázky sme požiadali aj Slovenský zväz cyklistiky.

  • Podľa našich informácii by sa mali v sobotu na Konferencii SZC zásadným spôsobom meniť stanovy zväzu a to dokonca v rozpore so zákonom o športe. Prečo a z akého dôvodu sa budú meniť aktuálne stanovy a kto je autorom predložených návrhov na zmeny?
  • Nový návrh stanov okrem iného výrazne posilňuje pozície prezidenta zväzu a generálneho sekretára, kedy berie rozhodovacie právo o prijatí členov Výkonnému výboru, ako je to štandardne vo väčšine zväzov. V nových stanovách sa tiež berie právo výkonnému výboru na vymenovanie generálneho sekretára, tak že si ho prezident môže vybrať aj vymenovať podľa seba. V návrhu stanov sa vytráca lehota 30 dní na odpoveď od orgánov zväzu. Prečo a z akého dôvodu sa pripravuje takáto radikálna zmena aktuálnych stanov SZC?
  •  Podľa našich informácii, ak sa nové stanovy SZC schvália, je tu reálna možnosť vytvorenia nového cyklistického zväzu alebo asociácie zo strany viacerých klubov a členov SZC (podobne ako tomu bolo v lyžovaní). Je podľa Vás podobná alternatíva reálna a čo hovoríte na podobné úvahy?

Vyjadrenie nám za Slovenský zväz cyklistiky poslala generálna sekretárka Katarína Jakubová. “Navrhované Stanovy SZC sú pracovným dokumentom. Budú prerokovávané a schvaľované na Konferencii SZC.”