Regióny Bratislava

Rozhodnuté. Nájazdy na Most SNP nie sú národnou kultúrnou pamiatkou

Zdroj: Glob.sk/David Duducz

BRATISLAVA – Nájazdy na bratislavský Most SNP nie sú súčasťou národnej kultúrnej pamiatky. Samotný most ale pamiatkou ostáva. Tvrdí to hlavné mesto a odvoláva sa na rozhodnutie ministerstva kultúry, ktoré podľa samosprávy z hľadiska budúcnosti podmostia a Rybného námestia dáva príležitosť zamyslieť sa nad týmto, pre mesto cenným, územím. Bratislava začne proces diskusie o jeho budúcej podobe. V procese bude nasledovať vypísanie architektonickej súťaže, verejná diskusia v rámci participačného procesu a následne prípadná zmena územného plánu zóny.

 

Rozhodnutie ministerstva kultúry o Moste SNP podľa magistrátu znamená, že pamiatkovú ochranu má oceľový cestný most ponad Dunaj vrátane pravobrežného pylónu. Betónové estakády na oboch brehoch rieky však chránené nie sú. “Ministerstvo tak vyhovelo námietkam účastníkov konania vrátane hlavného mesta Bratislava, ktoré podporili pamiatkovú ochranu ikonického objektu mosta, ale boli proti zápisu čisto dopravných stavieb na oboch brehoch rieky,” informoval TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Primátor hlavného mesta Matúš Vallo považuje riešenie územia podmostia, Rybného námestia a napojenia na Vydricu za príležitosť zásadne zlepšiť verejný priestor v tomto centrálnom území a “zaceliť ranu”, ktorú spôsobila výstavba Mosta SNP. “Viem si predstaviť, ako pod mostom vznikne nový, bezpečnejší verejný priestor – prinavrátenie Rybného námestia, pešie spojenie s druhou stranou, priestor napríklad pre trh alebo iné aktivity. Myslím si, že v novom riešení bude možné aj potrebné zachovať všetky dopravné smery z mesta aj z Petržalky,” povedal Vallo. Chce iniciovať medzinárodnú architektonickú súťaž, ktorá by sa mala začať ešte tento rok. Jej príprava a priebeh môžu trvať zhruba rok, následne bude široká diskusia s odbornou a laickou verejnosťou k jej záverom.

Nájazdy na Most SNP nie sú podľa ministerstva kultúry národnou pamiatkou. Zdroj Glob.sk/ David Duducz

“Až na základe takéhoto participačného procesu bude možné prikročiť k zmenám územného plánu zóny. Pred prijatím finálneho riešenia bude teda dostatok času na zapracovanie potrieb a pripomienok obyvateľov Bratislavy a všetkých dotknutých subjektov,” podotkol Bubla.

Most SNP vyhlásil Pamiatkový úrad SR v máji 2018 za národnú kultúrnu pamiatku. Most je podľa neho hodnotným architektonickým a technickým dielom 20. storočia. Hlavné mesto sa však voči rozhodnutiu pamiatkarov odvolalo a rovnako tak s ním urobila aj mestská časť Staré Mesto či spoločnosť Vydrica. Prekážala im totiž časť rozhodnutia pamiatkarov, ktorá zahŕňala do objektovej skladby mosta aj jeho nájazdy. Tie podľa nich nemajú pamiatkové hodnoty.

Pamiatkari to však vidia inak. Estakády zahrnuli do vyhlásenia, lebo ich považujú za technickú, koncepčnú, a aj funkčnú súčasť mostného diela architekta Jozefa Lacka. “Počas správneho konania, ktoré prebiehalo asi pol roka, nás na skutočnosť zámeru ich odstránenia magistrát ani mestské časti Staré Mesto a Petržalka neupozornili a vo svojich vyjadreniach túto skutočnosť ani raz neuviedli,” povedal pre TASR Pamiatkový úrad SR. Ten predpokladá, že práve na mieste nájazdov sa plánuje nová výstavba.