ROZHOVOR: Vicestarosta Michal Gašaj: Zatváraniu škôl sa vyhýbame, záujem o tretiu dávku vakcíny je vysoký!

BRATISLAVA – V bratislavskom Ružinove majú prvé prípady Covidu 19 v materských školách, základných školách a domovoch seniorov za sebou. Až 87 percent zamestnancov týchto zariadení je zaočkovaných. Podľa vicestarostu Ružinova Michala Gašaja sa chcú vyhnúť zatváraniu celých škôl. Aktuálne riešia s bratislavskou župou tretie preočkovanie zamestnancov. S vicestarostom Ružinova Michalom Gašajom sa zoznam.sk zhováral o situácií v domovoch sociálnych služieb a aj o tom, či dokázala mestská časť umiestniť všetkých škôlkarov.

 

Postupne narastajú počty infikovaných koronavírusom. Aká je aktuálne situácia v ružinovských školských a sociálnych zariadeniach v súvislosti s Covid-19?

Zaznamenali sme niekoľko prípadov ochorenia v jasličkách, kde sme mali Covid v dvoch triedach. Obe šli do preventívnej karantény. V  polovici septembra sme karanténu zrušili, momentálne sú jasličky plne funkčné. Covid sa vyskytol aj v dvoch materských školách, v každej z nich sme po jednej triede dali do preventívnej karantény. Ostatné triedy ostali v prevádzke, materské školy sú už po karanténe v normálnom režime. Covid sme identifikovali na troch základných školách vo  viacerých triedach, na ZŠ Ostredková na ZŠ Drieňova a na ZŠ Ružová dolina. Keď sme jednu triedu dali do preventívnej karantény a po desiatich dňoch sme triedu otvorili, zase sa nám objaví covid v druhej alebo ďalšej triede. Vyvíja sa to postupne a nemá to charakter extrémneho výbuchu. Zdá sa, že takto sa to bude asi vyvíjať. Zatiaľ sa snažíme obmedzovať výuku alebo opatrovateľský proces iba lokálne, aby sme ho nemuseli narúšať.

Myslíte, že prijímané opatrenia sú účinne a postačujúce? 

Vychádzame z opatrení Covid automatu a plus zabezpečili sme jednorazové kloktacie testy rodičom. V každej škole dostali po 25 jednorazových samotestov, ak prejavili záujem.  Momentálne sa po nich zvýšil dopyt u rodičov, ktorí sa pôvodne nenahlásili a nemali o ne záujem. Snažíme sa pre nich vykomunikovať dodatočné samotesty.

Ak by sa situácia dramaticky zhoršila, aký máte plán? 

Chceli by sme sa vyhnúť zatváraniu našich škôl a zariadení. Aktuálne rokujeme s bratislavskou župou o preočkovaní všetkých zamestnancov, ktorých sa to týka. Záujem o tretiu dávku vakcíny je pomerne vysoký. V prípade, že by nám vypadli ošetrovatelia alebo učitelia  nabúralo by nám to vzdelávací a opatrovateľský proces a tomu sa chceme vyhnúť. Zatiaľ vieme zvládnuť keď ochorie celá trieda, alebo zopár klientov v domove seniorov, vieme sa o nich postarať. Keď sa nám podarí dosiahnuť vysokú zaočkovanosť zamestnancov, zabezpečíme tak aby výukový alebo opatrovateľský proces bol kontinuálny. Hneď potom sú v poradí na očkovanie klienti z obidvoch domovov seniorov. Aj tam je záujem obrovský. Je to zásadný krok, ako predísť totálnemu zatváraniu, či už škôl, škôlok a ostatných zariadení.

Ako je to aktuálne so zaočkovanosťou zamestnancov ?

87 % zamestnancov bolo zaočkovaných v prvej vlne očkovania oboma vakcínami. A aj tí, ktorí nie sú zaočkovaní, sa hlásia k očkovaniu. Pochopili, že pre ich zdravie a prácu je to veľmi dôležité. V domove dôchodcov na Sklenárovej sme mali 5 prípadov pozitívnych klientov, našťastie sú už vyliečení. Samozrejme išli do karantény, izolovali sme ich. S najväčšou pravdepodobnosťou Covid 19 tam doniesla do zariadenia nezaočkovaná opatrovateľka. Aj oni si už na základe tohto uvedomujú, že takto to nejde.

Sú klienti v domovoch seniorov, ktorí odmietajú očkovanie?

Neviem o tom. S tým som sa nestretol.

Nedostatok materských škôl je celobratislavským problémom. Koľko detí sa aktuálne nepodarí umiestniť v Ružinove do materských škôl? 

Podarilo sa nám umiestniť všetky ružinovské deti, ktoré sa k nám hlásili. Nie je však možné povedať úplne presný počet, pretože sa stáva, že niektoré deti z akéhokoľvek dôvodu nakoniec nenastúpia. Napríklad sa presťahujú inam, alebo nakoniec zvolia súkromnú materskú, či základnú školu. Konečný počet budeme poznať koncom septembra. Ale v zásade sme mali priestor na umiestnení všetkých ružinovských detí.

Ružinov sa musí pripraviť na demografický rast. Podarilo sa vám zvýšiť kapacitu v škôlkach tomto volebnom období?

Kapacitne sme na hrane. Aktuálny stav s prijímaním žiakov by nebol taký priaznivý, pokiaľ by sa nám nepodarilo na poslednú chvíľu otvoriť jednu materskú školu. Za intenzívnej spolupráce s ministerstvom školstva, ktoré poskytlo priestory, my sme ich samozrejme vybavili a k 1. septembru sa nám podarilo poskytnúť 30 miest, s ktorými sa pôvodne nerátalo. Každá postieľka má pre Ružinov obrovskú cenu. Demografický vývoj v našej mestskej časti ukazuje, že nárast detí nás čaká najmä v budúcich dvoch rokoch, potom to bude zrejme trochu klesať. Vo výstavbe škôl a škôlok má Ružinov investičný deficit. Sme si toho vedomí už od začiatku volebného obdobia.

Aký máte plán?

Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako zvýšiť kapacity škôl a škôlok je prostredníctvom developerských projektov, ktorých evidujeme obrovský nárast.  Rokujeme s niektorými developermi, aby nám v rámci svojich projektov postavili priestory, ktoré budú zodpovedať potrebám škôlky a Ružinov ich odkúpi za polovičnú cenu. Developeri to vnímajú priaznivo, pretože to zvýši hodnotu ich projektu,  pretože do ich bytov sa sťahujú prevažne mladé rodiny, ktoré hľadajú komfort bývania ale aj komfort sociálneho vybavenia a zázemia. Ďalšou možnosťou sú nadstavby, prístavby v súčasných škôlkach. Táto možnosť však má limity, pretože nie vždy je možné zvýšiť kapacitu, tam kde je ten babyboom. Vieme napríklad zvýšiť kapacitu škôlky na Pivonkovej nadstavbou, ale nevyrieši to problém, ktorý nám vzniká napr. na Nivách, keď sa dostavajú všetky developerské projekty v tejto lokalite. My síce budeme mať potrebnú kapacitu v rámci celého Ružinova, ale niektorým sa nemusí podariť umiestniť dieťa priamo pri svojej bytovke.

Podarilo sa Ružinovu zmodernizovať školy, škôlky?

K dnešnému dňu sa nám podarilo opraviť tri telocvične. Na Kulíškovej, Nevädzovej, Borodáčovej. Zmodernizovali sme športový areál školy na Drieňovej, zateplili sme školu Drieňová a Borodáčova. Tak isto sme dokončili a otvorili sme  športový areál na Ostredkoch, ktorý má vysokú úroveň.  Športové areáli sú otvorené nielen pre deti ale aj pre širokú verejnosť.

Tam kde nepostačujú rozpočtové možnosti mestskej časti je potrebné usilovať sa o mimorozpočtové zdroje. Je v tomto mestská časť aktívna, darí sa vám získať extra peniaze na rozvoj mestskej časti?

Musíme povedať bez akejkoľvek nadsázky, že sme veľmi aktívni. Sme omnoho aktívnejší ako to bolo v minulom volebnom období, keď sa eurofondy ani čerpať nedali, pretože mestská časť Ružinov mala dlhy voči inštitúciám,  zdravotným poisťovniam, alebo Sociálnej poisťovni a tým pádom sme boli vylúčení z čerpania. Toto sa nám podarilo hneď na začiatku odstrániť a za tie dva roky sa nám podarilo načerpať z rôznych zdrojov okolo 2 miliónov eur, či už sú to eurofondy, alebo sú dotácie zo štátu alebo iných inštitúcií.

Zapojte sa do ankety a rozhodnite. Má starosta Ružinova vašu dôveru?

https://regiony.zoznam.sk/prieskum-spokojnosti-s-primatormi-a-starostami/bratislava/bratislava—ruzinov/martin-chren/

Viac o téme: Michal Gašaj, rozhovor, Ružinov, vicestarosta

Súvisiace články