Regióny Bratislava Ružinov

Ružinov zvýšil príspevok o 5 euro rodinám pri prvom vstupe ich dieťaťa do školy

Ilustračný obrázok, FOTO: MČ Ružinov

BRATISLAVA/RUŽINOV – Ružinov aj tento rok prispeje rodinám pri prvom vstupe ich dieťaťa do školy. V marci tohto roku bol príspevok z pôvodných 35 eur zvýšený na 40 eur. Nárok naň majú všetky deti, ktoré v školskom roku 2018/2019 nastupujú do prvého ročníka základných škôl. Vyplatia ho rodičom, z ktorých aspoň jeden má trvalý pobyt v Ružinove.

„Aj jednorazovým príspevkom pri prvom vstupe dieťaťa do školy sa snažíme prispieť mladým rodinám v čase, keď majú zvýšené výdavky na deti. Nie je to vysoká suma, ale som rád, že sa nám ju tento rok podarilo zvýšiť. Žiaľ náklady pri prvom vstupe do školy stále rastú. Verím, že takto pomôžeme rodinnému rozpočtu,“ hovorí starosta Ružinova Dušan Pekár.

Ružinovský miestne úrad minulý rok vyplatil 534 rodičom na príspevkoch pri prvom vstupe ich dieťaťa do školy 18.690 eur.

Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu v mestskej časti Ružinov. Podľa informácií zo základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Ružinovská mestská časť, do prvého ročníka tento rok nastúpilo 641 prváčikov. Minulý rok ich bolo 633, a rok predtým 600 detí. Nejde však o konečné čísla prváčikov, ktorým úrad môže vyplatiť príspevok v Ružinove. Ak je dieťa zapísané do školy v inej mestskej časti, na miestnom úrade je potrebné predložiť „Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019“.

Tak ako po iné roky Miestny úrad Bratislava-Ružinov zašle rodičom, ktorých prváčikovia chodia do ružinovských základných škôl, oznámenia o poskytnutí príspevku. Urobí tak na základe zoznamov od riaditeľstiev základných škôl so súhlasom rodičov. Ružinovčania, ktorých deti nastúpili do školy v inej mestskej časti o príspevok môžu osobne, alebo písomne požiadať. Príspevok bude vyplácaný v pokladni ružinovského miestneho úradu do konca novembra tohto roka.


mob 0903/155 513