Regióny Bratislava Ružinov

Ružinovskí poslanci vyslovili nedôveru starostovi Dušanovi Pekárovi. Zastavil sa aj Václav Mika

BRATISLAVA/RUŽINOV- Posledné rokovanie miestneho zastupiteľstva v Ružinove pred letnými prázdninami navštívil aj kandidát na primátora Bratislavy Václav Mika. Spolu so svojím tímom po polhodine odišiel.

Na rokovaní sa najskôr preberal záverečný účet a správa o hospodárení Ružinova za rok 2017. Ružinov ukončil hospodárenie bežného rozpočtu v prebytku a to vo vysokej sume 2 464 604 eur. Je to spôsobené viacerými faktormi, ako napríklad zvýšeným príjmom mestskej časti z daňových príjmov, šetrením na prevádzkových výdavkoch miestneho úradu a pre niektoré nezrealizované záväzky mestskej časti v roku 2017. Prostriedky sú viazané na tieto záväzky a presúvajú sa do roku 2018.

Poslanci dostali tiež na stôl prvý návrh zmeny návrhu rozpočtu pre rok 2018. Podľa poslanca Martina Vojtašoviča tento návrh nebol dostatočne konzultovaný s poslancami či poslaneckými klubmi. V následujúcej debate prichádzali rôzne návrhy zmeny rozpočtu podľa predstáv jednotlivých poslancov či komisií.

Bez väčších problémov boli schválená činnosť a hospodárenie za rok 2017 ružinovských ustanovizní ako je Ružinovský športový klub, p.o., Domov dôchodcov, Ružinovský domov seniorov, Knižnica Ružinov, TVR a RE s.r.o. (Televízia Ružinov a Ružinovské ECHO), Cultus Ružinov a.s.

Pri Ružinovskom podniku verejno-prospešných služieb, a.s. starosta Dušan Pekár prekvapivo navrhol odvolať jeho predstavenstvo. Poslanec Tomáš Alscher to označil za divadlo, pričom podľa neho nikto netuší, prečo by predstavenstvo Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb malo byť odvolané. Zároveň upozornil na to, že starosta naopak dlhodobo odmieta odvolať predstavenstvo Cultusu a.s. na návrh poslancov. Spolu s ním súhlasil aj poslanec aj Igor Adamec. Ten zároveň oznámil aktivitu 17 poslancov, ktorí sa spoločne rozhodli vyjadriť nedôveru starostovi Pekárovi. Poslanec Slavomír Drozd taktiež vo svojom príspevku vyjadril počudovanie nad starostovým rozhodnutím. Poslanec Pavol Jusko vyzval k tomu, aby sa aj pri predstavenstve Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb aj pri predstavenstve Cultusu postupovalo rovnakým metrom. Starosta Pekár svoj návrh obhajoval nedostatkom kontroly zo strany vedenia Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb. Poslancov vyzval k spolupráci, odmietol politikárčenie.

V rámci vystúpenia občanov dostal slovo aj mestský poslanec za Ružinov Ján Buôcik. Ten žiadal odvolanie predstavenstva Cultusu aj Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb. Starostu Pekára ostro kritizoval aj v súvislosti so stavebnými uzáverami, v svojom príhovore tvrdil, že sa miestna samospráva rozpadá.

Po vystúpení občanov miestne zastupiteľstvo pokračovalo v ďalších bodoch programu. Kameňom úrazu sa stal návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným navrhovateľom obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu Domu kultúry Bulharská 60 na 25 rokov. Po hodinovej diskusii zástancov prenájmu s tými čo s ním nesúhlasia, hlasovanie poslancov dopadlo tak, že Dom kultúry na Bulharskej 60 bude bez nového nájomcu, ktorým mala byť firma známeho choreografa Jána Ďurovčíka.

Poslanci dostali aj návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov v mestskej časti Bratislava-Ružinov pre volebné obdobie 2018 – 2022 . Starosta Pekár navrhoval 2 varianty- 15 členné zastupiteľstvo a 25 členné zastupiteľstvo. Poslanci schválili pre voľby 9 volebných obvodov a určili, že v budúcom miestnom zastupiteľstve bude sedieť 25 poslancov. Budúci starosta zároveň bude vykonávať svoju funkciu naďalej na plný úväzok.

V bode rôzne poslanec Igor Adamec  podal avizovaný návrh uznesenia na prelomenia veta starostu Pekára vo veciach odvolávania predstavenstva Cultusu či vypovedania zmluvy s Architektonickým ateliérom A1 RESPECT alebo zmenu vo veci poplatkov pre seniorov, základné školy a materské školy  v Cultuse. Zároveň dal návrh na vyjadrenie nedôvery starostovi Pekárovi. Ten prešiel nakoniec 13 hlasmi.

Galéria
navigate_before
navigate_next

FOTO: Ružinovčan.sk