Regióny Bratislava

Šéf dopravnej komisie: Rokovanie o petržalskej električke je vo finále, čoskoro by sa mohlo pokračovať vo výstavbe

Šéf dopravnej komisie hl.mesta Bratislava verí, že rokovania so zhotoviteľom čoskoro ukončia a bude sa pokračovať vo výstavbe. Ilustračné foto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Predseda bratislavskej mestskej dopravnej komisie Jozef Uhler očakáva rýchle ukončenie rokovaní vedenia hlavného mesta a stavebníkom novej električkovej trate v bratislavskej Petržalke, v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor.

Momentálne podľa Uhlera prebiehajú finálne rokovania so zhotoviteľom. Dodatok k zmluve o dielo, ktorý by reflektoval na rozsiahle zdražovanie cien energií a stavebných materiálov, by mal byť podľa neho podpísaný v priebehu najbližších týždňov. Pripomína, že musí byť v súlade s metodikou Úradu pre verejné obstarávanie k nárastu cien materiálov, a tiež v súlade s pravidlami Európskej únie pre čerpanie eurofondov. V súčasnosti podľa neho neexistuje stavba, ktorá by nemala vážny problém z dôvodu navýšenia cien stavebných materiálov. “Vedeniu mesta dôverujem,” odpovedal na otázku, či pretrvávajúce utlmené stavebné práce nepovažuje, ako niektorí, za zlyhane vedenia hlavného mesta. Pri vydávaní metodiky umožňujúcej úpravu zazmluvnených cien očakával skôr väčšiu dynamiku ÚVO. “Dnes už metodiku máme a očakávam rýchle ukončenie rokovaní vedenia mesta s dodávateľom,” poznamenal. Pripomenul, že ide o jednu z najdôležitejších dopravných stavieb v meste za posledné desaťročia, akékoľvek spomalenie vníma ako ohrozenie termínu ukončenia stavby.

Výstavbu trate za 74,58 milióna eur bez DPH v úseku Bosákova – Janíkov dvor spustili minulý rok koncom novembra. Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Prvé, zhruba mesačné omeškanie zaznamenala stavba už na jar tohto roka. Týkalo sa stavebných prác na Združenom moste Rusovská cesta a na premostení Chorvátskeho ramena. Neskôr došlo k utlmeniu prác na celom úseku plánovanej električkovej trate, ktoré trvá doteraz. Magistrát viackrát deklaroval, že stále ide o jeden z najdôležitejších dopravných projektov a robí všetko pre to, aby situáciu čo najskôr vyriešil. Ubezpečil, že s konzorciom intenzívne rokuje a má záujem nájsť so zhotoviteľom dohodu, aby mohla byť električková trať dokončená v stanovenom harmonograme. Po doriešení dohody bude podľa neho aj priestor na komunikáciu so zhotoviteľom o akcelerácii prác. Pripomenul však, že nastavenie nových pravidiel je v tomto prípade zložitý proces. Projekt obsahuje 145 stavebných objektov, 38 prevádzkových súborov a zmluva o dielo s prílohami má niekoľko tisíc strán.