Regióny Bratislava Banská Bystrica Košice Nitra Prešov Trenčín Trnava Žilina Top

Situácia so slovenským drevom je KRITICKÁ: Počas vykurovacej sezóny je ohrozená výroba a dodávka tepla

Slovenský zväz výrobcov tepla upozorňuje na problémy s drevom. ZDROJ: TASR

BRATISLAVA – Súčasná ekonomická a hospodárska situácia na Slovensku je vážna a vo viacerých smeroch sa výrazne zhoršuje. Neistota okolo energetických zdrojov – ropy a zemného plynu je extrémna. Ale najnovšie je tu ďalší problém a tým je ochrana slovenského dreva, jeho vývoz a spracovanie.

 

Ako upozorňuje Slovenský zväz výrobcov tepla ani po niekoľkých diskusiách s vládnymi predstaviteľmi neprišlo ku konsenzu pri riešení otázky dreva ako strategickej suroviny nahrádzajúcej fosílne palivá, v dôsledku čoho sú ohrozené bezpečné dodávky tepla na nasledujúcu vykurovaciu sezónu. „Okolité štáty chránia svoje surovinové zdroje, napríklad palivové drevo pre svojich obyvateľov, Slovensko zatiaľ nie. Vláda má v rukách nástroje na okamžite prijatie  opatrení  na ochranu slovenského dreva, ktorými môže  regulovať  situáciu na trhu s drevom a biomasou tak, aby dodávky tepla pre slovenské domácnosti neboli ohrozené,“ informuje Slovenský zväz výrobcov tepla.

„V marci tohto roku sa predstavitelia lesnícko-drevárskeho-priemyselného-energetického sektora obrátili na predsedu vlády a ministrov hospodárstva, životného prostredia a pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v kontexte blížiacej sa globálnej hrozby nedostatku dreva. O dva mesiace na to, sa uskutočnilo spoločné rokovanie so všetkými zainteresovanými aj za účasti premiéra. Bez výsledku,“ dodali.

 

Slovenský zväz výrobcov tepla upozorňuje na problémy s drevom. ZDROJ: TASR

Slovenský zväz výrobcov tepla upozorňuje, že na nasledujúcu vykurovaciu sezónu sú ohrozené bezpečné dodávky tepla, kde je palivom domáci produkt. Upozorňujeme, že do dnešného dňa sa neprijali žiadne opatrenia na ochranu slovenského dreva, ktoré sú na rozdiel od plynu v rukách vlády a situácia na trhu s drevom a biomasou sa stáva neúnosná. Teplári poukazujú na to, že prostredníctvom systémov diaľkového vykurovania je dnes zásobovaných 1,8 milióna obyvateľov Slovenska a 20 percent tepla je vyrobeného z biomasy. „Mnohé výrobné zariadenia na báze biomasy nemajú možnosť zmeniť palivo za iné (uhlie, plyn) a v prípade nedostatku biomasy bude preto ohrozená výroba a bezpečná dodávka tepla pre obyvateľstvo počas nasledujúcej vykurovacej sezóny,“ konštatuje Slovenský zväz výrobcov tepla.

Podľa informácií získavaných od dodávateľov biomasy jej nedostatok spôsobuje vývoz dreva  a štiepky do zahraničia (zo Slovenska sa biomasa a drevo vyváža aj do krajín kde vývoz svojho dreva už stopli)  menšia ťažba, menej piliarskej práce. Cena štiepky na trhu vzrástla od štvrtého štvrťroku 2021 o vyše 10 percent a  kritický je problém s jej dostupnosťou. „Úrad pre reguláciu sieťových odvetví má presné údaje o ročných potrebách dendromasy a iných druhoch biomasy pre výrobu tepla. Preto Slovenský zväz výrobcov tepla vyzýva vládu SR na prijatie VHZ (Všeobecný hospodársky záujem), na základe ktorého bude zabezpečené aspoň minimálne množstvo tejto domácej suroviny pre slovenské domácnosti, ktoré sú zásobované teplom zo systémov diaľkového vykurovania,“ dodal Slovenský zväz výrobcov tepla, ktorý združuje viac ako 100  dodávateľov tepla na celom Slovensku v 188-mych mestách a obciach na Slovensku pre takmer 2 milióny občanov.

 

Slovenský zväz výrobcov tepla upozorňuje na problémy s drevom. ZDROJ: TASR

K celej situácii s drevom sa vyjadrilo aj ministerstvo životného prostredia, ktoré sa ohradzuje voči zavádzajúcej reakcii agrorezortu a štátneho podniku Lesy SR k návrhu ministerstva životného prostredia na reguláciu exportu dreva v čase energetickej krízy. Celé vyjadrenie ministerstva prikladáme v prílohe.

 

Reakcia Ministerstva životného prostredia k situácii s drevom na Slovensku. ZDROJ: MŽP