Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

ŠOK pre MOTORISTOV! Na Slovensku už platí nový a oveľa prísnejší cestný zákon, ktorý zvýhodňuje cyklistov

BRATISLAVA – Od 1.marca je účinná novela zákona o cestnej premávke, ktorá určuje ako sa má (ne)parkovať na chodníkoch. Ale nie je to jediná dôležitá zmena pre účastníkov cestnej premávky. Do praxe sa totiž dostali viaceré zmeny, ktoré by mali zaujímať motoristov, cyklistov alebo chodcov.

 

Od 1. marca je účinná poslanecká novela zákona o cestnej premávke, ktorá okrem iného rieši zlepšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Dôležitou zmenou je predchádzanie. Ako informuje polícia na svojej oficiálnej stránke vodič je pri predchádzaní iného vozidla povinný prihliadať najmä na rýchlosť, druh svojho i predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky. Ustanovuje sa aj bočný odstup pri predchádzaní, čiže minimálna bočná vzdialenosť, ktorú by mal vodič dodržať pri predchádzaní cyklistov, ale aj chodcov, kolobežkárov, vodičov samovyvažovacích vozidiel či malých motocyklov, a to. „Odstup spravidla najmenej 1 meter pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km/h a najmenej 1,5 m v ostatných prípadoch. Minimálna vzdialenosť nie je definovaná absolútne. Ak vzhľadom na všetky aspekty situácie bude potrebné predbiehať cyklistu s väčším bočným odstupom, predbiehajúci vodič sa nemôže vyviňovať tým, že dodržal predpísanú minimálnu vzdialenosť,“ konštatuje sa v novela zákona.

Nové sú aj základné povinnosti vodiča. „K základným povinnostiam vodiča sa pridáva aj neohrozenie cyklistov na cestičke pre cyklistov, pri odbočovaní a vchádzaní na cestu, pri otáčaní a cúvaní. Zároveň sa zakazuje zastavenie vozidla nielen na priechode pre chodcov a priechode pre cyklistov, ale aj na mieste na prechádzanie. Po novom pre cyklistov nebude platiť súčasná povinnosť pri odbočovaní vľavo zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy.“

 

cyklotrasa Prešov
Od marca platí na Slovensku novela cestného zákona. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

V novela zákona sa presne definuje aj dávanie prednosti a jazda cez križovatku. „Jasne sa ustanovuje prednosť každého, kto ide rovno, pred tým, kto odbočuje, a to bez ohľadu na stavebnú formu a oddelenosť cesty. Vodiči tak budú musieť dať prednosť aj cyklistom idúcim súbežne s cestou, napr. aj po priechode pre cyklistov. Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ bude povinný dať prednosť v jazde aj cyklistom idúcim súbežne s hlavnou cestou, napríklad aj po priechode pre cyklistov,“ dodáva polícia.

Rozširuje sa aj zákaz zastavenia a státia na cyklistickej infraštruktúre. K zákazu na cestičke pre cyklistov a ochrannom pruhu pre cyklistov pribúda aj zákaz zastavenia a státia na cyklistickom pruhu. Umožní sa jazdenie na chodníku aj cyklistom, ktorí sprevádzajú alebo vezú na bicykli dieťa do 10 rokov. Jazdiť smú po pravej strane chodníka, ak tým neohrozujú ani neobmedzujú chodcov. Rozširuje sa takisto aj možnosť cyklistov jazdiť vedľa seba. „Dvaja cyklisti smú ísť teraz vedľa seba len po cestičke pre cyklistov, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Táto možnosť sa rozšíri aj o iné druhy komunikácií, na ktorých nie je voľnejší pohyb cyklistov problematický. Pôjde o poľnú a lesnú cestu a obytnú zónu,” informuje polícia.

 

Od marca platí na Slovensku novela cestného zákona. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

V novela zákona sa dopĺňa možnosť jazdy vedľa seba pre skupinové jazdy. V skupine najmenej šiestich cyklistov môžu jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba,“ informuje polícia. Nové sú pravidlá na bicyklovej ceste. Ide o cestu vymedzenú dopravnou značkou, na ktorej “auto je hosť”. Bicyklovú cestu môžu cyklisti používať v celej šírke určenej pre ich smer a na bicyklovej ceste môže vodič jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h. „Motorovým vozidlám je jazda na bicyklovej ceste zakázaná, ak dopravnou značkou nie je určené inak. Aj vtedy majú cyklisti prednosť. Vodiči áut ich nesmú ohroziť a predchádzať ich môžu iba pri dodržaní bočného odstupu najmenej 1,5 metra. Zastavenie a státie motorových vozidiel okrem motocyklov je na bicyklovej ceste povolené len na vyznačených miestach,“ určuje novela zákona o cestnej premávke, v ktorej sa rozširuje sa okruh osôb, ktorým sa poskytujú informácie z evidencie vozidiel, o advokátov. Advokát tak bude môcť získať informácie z evidencie vozidiel, ktoré potrebuje práve a výlučne v súvislosti s výkonom svojho povolania.