Regióny Bratislava Šport Top

Šok pre Vlhovú a spol. Slovenský olympijský a športový výbor neschválil Zväz slovenského lyžovania

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Martin Baumann

BRATISLAVA – (Reakcia / TASR) Plénum Slovenského olympijského a športového výboru neschválilo na svojom piatkovom 58. valnom zhromaždení uznesenie o Zväze slovenského lyžovania ako o organizácii zodpovednej za lyžovanie na Slovensku.

 

Členovia strešnej organizácie slovenského športu v piatok rozhodovali o uznesení, ktoré malo pomôcť predstaviteľom Zväzu slovenského lyžovania uchádzať sa o členstvo v Medzinárodnej lyžiarskej federácii. Stanovisko Slovenského olympijského a športového výboru na základe vyjadrenia ministerstva školstva pre Medzinárodnú lyžiarsku federáciu s odporúčaním uznania Zväzu slovenského lyžovania za organizáciu zodpovednú za lyžovanie na Slovensku však nakoniec neprešlo. Za bolo 40 hlasov, proti 18 a zdržalo sa 41.

“Prišli sme s návrhom uznesenia, ktoré nakoniec v hlasovaní neprešlo. Som rád za diskusiu, za to, že sme mali veľmi dobrú účasť i za to, že jednotliví členovia Slovenského olympijského a športového výboru mali možnosť si vypočuť všetky zainteresované strany a samozrejme rešpektujem stanovisko najvyššieho orgánu Slovenského olympijského a športového výboru. Budeme sa podľa neho riadiť a budeme takto informovať nie len športovú verejnosť na Slovensku, ale aj ďalšie inštitúcie,” uviedol prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.

 

Prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel. Zdroj: TASR

Spor v lyžiarskom hnutí tak pokračuje. Po tom, ako sa koncom minulého roka vyostrili spory medzi vedením Slovenskej lyžiarskej asociácie a viacerými jej dovtedajšími členmi sa ministerstvo školstva rozhodlo kontroverzie v slovenskom lyžovaní riešiť podporou Zväzu slovenského lyžovania. Ministerstvo odobralo štatút národného športového zväzu Slovenskej lyžiarskej asociácie a niektoré jeho kompetencie, medzi nimi prihlasovanie športovcov na súťaže, prevzal Slovenský olympijsky a športový výbor. Vedenie Slovenskej lyžiarskej asociácie však nesúhlasí s odôvodnením týchto krokov, keďže podľa asociácie nie je pravda, že z nej odišla väčšina športovcov. Po piatkovom hlasovaní tak zostávajú kompetencie prihlasovať slovenských lyžiarov na medzinárodné podujatia a ďalšie náležitosti zväzu v rukách Slovenského olympijského a športového výboru.

“Celý proces zostáva nezmenený, Slovenský olympijsky a športový výbor bude naďalej vykonávať všetky jemu zverené a delegované povinnosti smerom k medzinárodnej federácii. Budeme sa snažiť to robiť ako najlepšie vieme, ale my nemôžeme nahradiť regulárny národný športový zväz, čo sa týka rozvoja tohto športu. Mrzí ma to, pretože táto situácia sa prenáša na športovcov a nie je to dobrý signál do zahraničia,” uviedol Siekel.

Štátny tajomník ministerstva školstva pre šport Ivan Husár, ktorý sa zúčastnil celého priebehu zhromaždenia, prisľúbil Slovenskému olympijskému a športovému výboru s týmito povinnosťami pomoc. “Budeme im v tom veľmi nápomocní, pokiaľ sa ten stav zatiaľ takto zakonzervuje. Musíme sa čo najskôr stretnúť s predstaviteľmi Slovenského olympijského a športového výboru a Národného športového centra a nájsť také riešenie, aby sme tie procesy, ktoré teraz zvládli v podstate v dvoch-troch ľuďoch, mohli posilniť,” dodal Husár.

 

Petra Vlhová, víťazka veľkého krištálového glóbusu v zjazdovom lyžovaní. Zdroj: TASR / Martin Baumann

Zatiaľ nie je známe, kedy sa patová situácia v slovenskom lyžiarskom hnutí posunie ďalej. “Nepoznám detailne procesy, kedy môže byť táto téma na pôde valného zhromaždenia opäť nastolená. No nemá to nič spoločné s udelením štatútu národného športového zväzu, dnes sa debatovalo o tom, či Zväz slovenského lyžovania môže ísť smerom do Medzinárodnej lyžiarskej federácie alebo nie,” uviedol Husár. Známe nie je ani to, ako sa budú rozdeľovať peniaze zo štátneho príspevku na uznaný šport a či pôjdu priamo súperiacim organizáciám. “Neviem to presne, ale na lyžovanie je to približne 1,1 milióna eur. Z toho sa na tri zimné mesiace vyčlenila nejaká čiastka, ktorá bola predisponovaná na Národné športové centrum a z toho sme platili majstrovstvá sveta, Svetové poháre atď., takže tie peniaze tam sú. Toto budeme musieť podrobne vyriešiť, musíme to urobiť zákonným postupom a tie peniaze určite nepôjdu nikomu inému ako lyžovaniu,” skonštatoval Husár.

 

Slovenský zjazdár Adam Žampa na trati obrovského slalomu Svetového pohára v Santa Catarine. Zdroj: TASR / AP

Siekela mrzelo, že plénum sa v piatok nedokázalo v otázke sporu v slovenskom lyžovaní rozhodnúť a množstvo delegátov sa zdržalo hlasovania. “Akékoľvek jasné rozhodnutie by som privítal. Rozhodnutie, ktoré vyšle signál, že mi na výbore vieme prijať stanoviská, i keď sú ťažké. Nie je to len o oslavách športových úspechov, ale aj o týchto situáciách. Navrhli sme prijať uznesenie, v ktorom by Slovenský olympijský a športový výbor získal mandát pléna na to, aby sme mohli informovať Medzinárodnú lyžiarsku federáciu, že Zväz slovenského lyžovania je organizácia, ktorá je pripravené prevziať na seba zodpovednosť zástupcu slovenského lyžovania v medzinárodných štruktúrach. Apeloval som na delegátov, aby sme sa nebáli povedať svoj názor a aby sme vyslali jasný signál do zahraničia, že na Slovensku si vieme spravovať svoje veci sami. Nestalo sa tak. Mnohí delegáti zostali nerozhodnutí. Spravili sme maximum, spravili sme, čo bolo našou povinnosťou a budeme pokračovať v tejto diskusii. Súčasný stav poškodzuje najviac našich športovcov a všetci chceme nájsť kompromis,” dodal.

 

Slovenská zjazdárka Petra Vlhová na trati Svetového pohára. Zdroj: TASR / Martin Baumann

 

V pondelok sa na podnet Slovenského olympijského a športového výboru uskutočnilo stretnutie všetkých strán, pričom strešná organizácia navrhla dočasné riešenie, podľa ktorého by sa rozdelili kompetencie tak, že na jednej strane by boli alpské disciplíny a na druhej severské disciplíny. “Je to jedna z možností, určite nie najlepšia, ale lepšia ako súčasný stav. Na základe presných pravidiel i financovania týchto odvetví sa mohol začať proces zbližovania. Keď je toho schopná slovenská kanoistika, plavci, tak si kladiem otázku, prečo nie slovenské lyžovanie. Na tom stretnutí nebol priestor na dohodu, možno aj v očakávaní nejakého záveru z dnešného zhromaždenia,” dodal Siekel.

Výkonný viceprezident Zväzu slovenského lyžovania Ladislav Smolen si želal, aby presvedčili viac delegátov. “Hlasovanie rešpektujeme, pretože sme sa zúčastnili a mali sme rovnaké práva ako druhá strana. Počet hlasov, ktoré hlasovali za nás, bol 40, počet proti 18 a zdržalo sa 41. Nebudem klamať, že sme trošku rozčarovaní z počtu zväzov, ktoré sa zdržali, ale ako povedal prezident Siekel, je to ich osobná zodpovednosť. To je v poriadku. Pre nás sa v podstate nič nemení, budeme pokračovať v tom, čo sme začali. Je fakt, že proces afiliácie do FIS sa v tejto chvíli určite pribrzdil, ale my sa v žiadnom prípade nevzdávame. Ak sme nepresvedčili 41 hlasov, tak musíme niečo zlepšiť a veríme, že ak bude proces afiliácie pokračovať v budúcnosti, dokážeme presvedčiť aj tých nerozhodnutých, že naša práca má význam,” reagoval na rozhodnutie Smolen.