Regióny Bratislava Banská Bystrica Košice Nitra Prešov Trenčín Trnava Žilina Top

ŠOKUJÚCE INFORMÁCIE: Dramatický nárast cien elektriny, stúpnuť majú o tisíce eur! Sulíkov rezort vysvetľuje

Cena elektriny pre domácnosti sa môže v roku 2023 zvýšiť o tisíce eur. ZDROJ: URSO

BRATISLAVA – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví upozorňuje, že stále absentujú pravidlá pre implementáciu Memoranda o porozumení so spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s. Bez riadneho prijatia mimoriadnych opatrení v tejto oblasti pritom hrozí pre jednu bežnú domácnosť nárast ročných nákladov na energie až o 1 782 eur!

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví upozorňuje, že v zmysle platnej legislatívy SR, regulované ceny elektriny pre zraniteľných odberateľov na budúci rok vychádzajú z indexu trhových cien elektriny za obdobie od  1. 8. do 30. 9. 2022. Úrad však neprikazuje dodávateľom kedy a ako presne nakupovať elektrinu na trhu. „Keďže v súčasnosti nie je známy právne-záväzný spôsob, ako bude elektrina z Memoranda (alebo finančný výnos z nej) sprístupnená dodávateľom a cieľovým skupinám odberateľov, je vysoko pravdepodobné, že dodávatelia elektriny pre regulované segmenty odberateľov začnú nakupovať elektrinu v rámci existujúcich právne-záväzných pravidiel,“ informuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

 

Cena elektriny pre domácnosti sa môže v roku 2023 zvýšiť o tisíce eur. ZDROJ: URSO

V prípade, ak ju dodávatelia nakúpia na trhu a bude im neskôr stanovená právna povinnosť odoberať elektrinu aj z Memoranda, môže vzniknúť riziko nedodávky zlacnenej elektriny z Memoranda pre cieľových zraniteľných odberateľov, prípadne si dotknutí dodávatelia budú môcť nárokovať vzniknuté finančné škody z nadbytočného nákupu elektriny. „Z pohľadu úradu preto odporúčame čo najskôr ustanoviť právne-záväzným spôsobom pravidlá sprístupnenia elektriny z Memoranda dotknutým dodávateľom a ich cieľovým skupinám odberateľov. Úrad vníma vysokú komplexitu súvisiacich tém, ktoré si vyžadujú čas na prípravu a finalizáciu. V záujme minimalizovania vyššie uvedených rizík odporúčame zvážiť implementáciu Memoranda formou adresných finančných kompenzácií pre cieľové skupiny odberateľov v súlade s existujúcim legislatívno-regulačným rámcom,“ povedal predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pritom upozorňuje na pokračovanie kritických aspektov súčasného vývoja na trhoch s energiami a zároveň prináša riešenia. Pre lepšiu ilustráciu vážnosti situácie a potreby prijatia riadnych a systémových mimoriadnych opatrení zo strany štátu, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vypracoval nasledovný modelový príklad odhadovaných cien energií pre slovenské domácnosti s bežnou spotrebou na rok 2023:

Cena elektriny pre domácnosti sa môže v roku 2023 zvýšiť o tisíce eur. ZDROJ: URSO

Odhadované dopady sú indikatívne pre predpokladané objemy spotreby energií, bez vplyvu Memoranda so Slovenských elektrárni a iných zvažovaných mimoriadnych opatrení štátnej politiky (vládnych opatrení). Rovnako nie sú v súčasnosti známe zmeny sieťových a systémových poplatkov. „Dopady na jednotlivé domácnosti budú závisieť od veľkosti a charakteru spotreby energií jednotlivých domácností, priznaných taríf, nákladovosti lokálnych CZT, a ďalších kľúčových parametrov. Skutočné dopady budú známe po ukončení relevantných cenových konaní v závere t.r. a po prijatí relevantných opatrení štátu,“ konštatuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. „Dnes je zrejmé, že žiadne opatrenie štátu nedokáže plne eliminovať vplyv extrémnych trhových cien energií na odberateľov. Opatrenia štátu však môžu aspoň znížiť tieto dopady, pričom rozsah ich vplyvu bude záležať najmä od rýchlosti ich prijatia, dostupnosti zdrojov a detailoch implementácie,“ dodal Juris.

 

Cena elektriny pre domácnosti sa môže v roku 2023 zvýšiť o tisíce EUR. ZDROJ: URSO

Ministerstvo hospodárstva hovorí o riešení 

K celej situácii sa vyjadrilo aj ministerstvo hospodárstva. Pripomenuli, že so Slovenskými elektrárňami v júli podpísali „Dohodu o podmienkach implementačnej zmluvy“, kde sa záväzne dohodli na podmienkach implementácie Memoranda o porozumení, za ktorých Slovenské elektrárne dodajú v rokoch 2023 a 2024 elektrinu v objeme 6,15 TWh ročne pre domácnosti. Zúčastnenou stranou Dohody bola aj štátna spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, ktorá bude mať v uvedenom riešení postavenie tzv. ´agenta´. Štátny Slovenský plynárenský priemysel zabezpečí premenu elektriny od Slovenských elektrárni vyrobenej v jadrových zdrojoch v produkte baseload na diagram kopírujúci spotrebu domácností. Následne zabezpečí jej dodávku všetkým dodávateľom elektriny, ktorí majú uzavreté zmluvy s domácnosťami,” uviedli.

Podmienky tejto zmluvy podľa nich podliehajú notifikácii Európskej komisii, schváleniu vládou a orgánmi Slovenskej energetiky. “Ministerstvo hospodárstva v súčasnosti intenzívne komunikuje s Európskou komisiou ohľadom notifikácie a za predpokladu, že tento proces bude úspešne zakončený niekedy na jeseň 2022, podpis implementačnej zmluvy medzi štátnymi orgánmi, Slovenský plynárenský priemysel a Slovenské elektrárne, za vopred dohodnutých podmienok sa očakáva ku koncu roka 2022,” odkázali.

Podľa vlastných slov zároveň intenzívne pracujú aj na druhej časti riešenia, ktoré má zabezpečiť zachovanie ceny elektriny pre domácnosti na cenovej úrovni z roku 2022 aj pre nasledujúce dva roky – 2023 a 2024. “Na tomto riešení sa podieľajú i ďalší účastníci trhu s elektrinou na Slovensku – okrem Slovenského plynárenského priemyslu a Slovenských elektrárni sú to i významní dodávatelia elektriny domácnostiam, ako aj nezávislý Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,” dodali.