ŠOKUJÚCE INFORMÁCIE o vyhodení futbalového klubu FK Senica z prvej ligy. Bude z toho medzinárodný ŠKANDÁL a HANBA?

BRATISLAVA – V piatok 27.mája rozhodol Odvolací orgán licenčného konania Slovenského futbalového zväzu o neudelení licencie pre dlhoročného a tradičného účastníka Fortuna ligy FK Senica. Ale fakty a realita sú úplne iné, ako boli odprezentované na verejnosti. Na spadnutie je tak medzinárodný škandál a poriadna hanba pre slovenský spôsob.

 

„Pre nesplnenie požiadaviek infraštruktúrnych (štadión pre domáce stretnutia) a finančných licenčných kritérií (ročná účtovná závierka, záväzky po lehote splatnosti voči iným futbalovým klubom a vlastným zamestnancom, finančné informácie do budúcnosti) odvolací orgán licenčného konania rozhodol potvrdiť rozhodnutie Prvostupňového orgánu licenčného konania a neudeliť klubu FK Senica, a. s. licenciu pre štart vo Fortuna lige a klubových súťažiach UEFA v licenčnej sezóne 2022/2023. Klub v odvolacej dokumentácii nepreukázal, že odstránil dôvody, ktoré viedli k neudeleniu licencie v prvostupňovom konaní,“ píše sa v Úradnej správe Slovenského futbalového zväzu č. 45 zo dňa 27. mája. Ale okolnosti a zákulisie preradenia FK Senica do tretej ligy sú minimálne mimoriadne zvláštne. Nielen zo strany Slovenského futbalového zväzu, ale aj prístup mesta Senica a primátora Martina Džačovského je celkovo neštandardný.

 

Primátor mesta Senica Martin Džačovský. ZDROJ: fb mesto Senica

Po oznámení, že klub končí vo Fortuna lige totiž primátor Senice deklaroval vážny záujem vytvoriť v Senici nový futbalový klub, respektíve získať aktuálny. Aj keď mesto Senica v roku 2022 neposlalo do futbalového klubu FK Senica, do zasadnutia Odvolacieho orgánu licenčného konania Slovenského futbalového zväzu, žiadne financie. Čo nepriamo potvrdzuje aj hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová. „Mesto Senica v minulosti iniciovalo a bolo účastné niekoľkých rokovaní s akcionármi klubu. Záujmom mesta je, aby v Senici futbal ostal a takisto, aby ostala zachovaná činnosť Futbalovej akadémie FK Senica. V uplynulých rokoch plynula do štruktúr FK Senica pravidelná finančná podpora z mestského fondu PRO Senica – vlani v objeme 80 tisíc eur na mládežnícky futbal a úhradu energií, rovnaký objem bol schválený aj pre rok 2022,“ dodala Tatiana Moravcová. Takže financie boli schválené, ale do FK Senica neprišlo do 27.mája, ani jedno EURO na činnosť klubu.

 

Senica nedostala licenciu a vo Fortuna lige končí. ZDROJ: TASR

Naopak ešte v roku 2018 dalo mesto klub do exekúcie, za údajne nesplácanie prenájmu štadióna. Čo je ukážkový príklad „spolupráce“. Je tu aj ďalšia pozoruhodná informácia. Mesto Senica a primátor Džačovský majú totiž záujem odkúpiť štadión – ako jeho menšinový vlastník. Pričom väčšinovému vlastníkovi OMS arény ponúkajú niekoľko miliónov EUR. Zvláštna aktivita radnice, keď je rozhodnuté o preradení klubu do III. ligy. Kde by zobralo mesto tak veľké financie, bolo to odsúhlasené mestským zastupiteľstvom alebo to je, či bola, iba aktivita primátora Senice? Mesto má milióny na kúpu štadióna, ale nemá pár desať tisíc EUR na chod klubu, prevádzku štadióna a podobne? Bola a je to účelová hra a ignorácia faktov zo strany primátora a spol? O celej záležitosti pri neudelení licencie pre Fortuna ligu pre FK Senica, ako aj o spolupráci mesta a klubu sme sa rozprávali s členom dozornej rady FK Senica Petrom Hasoňom.

Klubu FK Senica nebola udelená licencia na ďalší ročník FORTUNA ligy. Aké je vaše vyjadrenie a stanovisko k rozhodnutiu licenčnej komisie?

Podľa názoru našich právnych zástupcov sa odvolacia licenčná komisia nedostatočne podrobne zaoberala podkladmi dodanými klubom v priebehu odvolacieho konania. Dali sme pripraviť dôkladnú právnu analýzu a podľa výsledku podnikneme ďalšie kroky.

Považujete rozhodnutie licenčnej komisie Slovenského futbalového zväzu za účelové, tendenčné a pripravené?

Nebudeme sa teraz dopodrobna vyjadrovať k rozhodnutiu a hlavne dôvodom neudelenia licencie z dôvodu, že pripravujeme podrobný právny rozbor vzniknutej situácie.

Uvažujete o možnosti odvolať sa na UEFA, respektíve arbitráž do Lausanne?

Dali sme pripraviť dôkladnú právnu analýzu a podľa výsledku podnikneme ďalšie kroky a áno možno sa obrátime aj na arbitráž do Lausanne.

 

Senica nedostala licenciu a vo Fortuna lige končí. ZDROJ: TASR

Údajným problémom má byť údajná dlhodobá insolventnosť klubu a dlhy, aj napriek tomu, že po vstupe nového investora sa finančná situácia FK Senica stabilizovala, dlhy voči hráčom, realizačnému tímu aj klubovým zamestnancom sa postupne vyrovnávali a vyrovnávajú. Mal futbalový zväz tieto informácie k dispozícii pri rozhodovaní o neudelení licencie?

To, že klub FK Senica bol v dlhodobej insolventnosti je pravda, ale tento stav spôsobili dávno pred našim vstupom do klubu venezuelskí majitelia, ktorí klub nehoráznym spôsobom zadlžovali napriek tomu licenciu opakovane dostávali. My sme výrazným spôsobom počas nášho polročného pôsobenia začali klub stabilizovať a vyplácať podlžnosti, a to aj napriek zlej globálnej situácií. A samozrejme, že Slovenský futbalový zväz o týchto investíciách prehľad mal. Túto skutočnosť môžu samozrejme potvrdiť aj mnohí naši bývalí zamestnanci a hráči, ktorým bola do centu vyplatená dlžoba, ktorú sme zdedili.

Aké veľké sú podlžnosti voči hráčom, trénerom a realizačnému tímu?

Klub sme prevzali s dlhom okolo 1,8 milióna EUR a podarilo sa nám dlžobu stiahnuť na približne 900 tisíc EUR. Podlžnosti voči hráčom činili v rámci licenčného konania cca 550.000 EUR a viac ako 500.000 EUR bolo vyplatených a ostatné dlžoby sú klubom rozporované, nakoľko sa s výškou požadovaných kompenzácií nestotožňujeme a neboli sme ochotní pod tlakom neudelenia licencie nechať sa vydierať a zaplatiť rozporované čiastky.

V rozhodnutí o neudelení licencie na Fortuna ligu 2022/2023 sa spomína aj nesplnenie infraštruktúrnych požiadaviek štadióna pre domáce stretnutia. Aj napriek tomu, že klub dostal pred sezónou 2021/2022 povolenie a licenciu hrať domáce zápasy na svojom štadióne. Ako si vysvetľujete nové rozhodnutie licenčnej komisie o nesplnení infraštruktúrnych požiadaviek?

Disponujeme rozhodnutím Komisie Slovenského futbalového zväzu pre štadióny a ihriská, že štadión používať môžeme a teda požiadavky spĺňame a aj napriek tomuto nespochybniteľnému faktu, v rozhodnutí o neudelení licencie je jeden z dôvodov aj používanie štadiónu. Už z toho je vidieť, že buď sa odvolacia komisia dostatočne nezaoberala našim odvolaním a len skopírovala rozhodnutie prvostupňového orgánu alebo mali nejaké iné dôvody, o ktorých môžeme nateraz iba špekulovať. Ďalšou jednoducho vyvrátiteľnou nepravdou je aj zmienka o nevyrovnaných záväzkoch voči iným klubom. Nie je to pravda. Jedinú podlžnosť sme mali voči ŠK Slovan a to bolo vyriešené vzájomnou dohodou. Aj na základe týchto faktov sme už týmto vyvrátili minimálne 2 dôvody neudelenia licencie a preto máme dôvodné obavy, že sa našim odvolaním komisia zaoberala iba formálne a z povinnosti a nereflektovala na nami doložené podklady.

 

Senica nedostala licenciu a vo Fortuna lige končí. ZDROJ: TASR

Čo bude s klubom FK Senica, bude hrať III. ligu? Čo bude s mládežníckymi a žiackymi mužstvami FK Senica?

O budúcnosti klubu rokujeme v týchto dňoch. Budeme mať samozrejme aj stretnutie s primátorom mesta.

Zostáva v klube nový investor a akcionár, ktorý sa snažil klub ozdraviť, finančne a ekonomicky stabilizovať, vyrovnať dlhy a investovať ďalšie financie do jeho rozvoja?

Áno, zostáva a rieši spôsob a formu stabilizovania klubu.

Aká bola pozícia mesta Senica pri odvolacom licenčnom konaní?

Pred našim vstupom do zadlženého klubu nám bola deklarovaná výrazná pomoc mesta a výsledok bol, že dokonca mesto Senica ako spoluvlastník štadióna na nás prostredníctvom OMS Arena a.s. uvalilo exekúciu za dlhy z minulosti. Chceme ešte podotknúť, že mesto Senica neprispieva na chod klubu ani eurom. Jediná dotácia 80.000,00 EUR/ročne je určená na pokrytie energií na štadióne. Čiže mesto Senica ako spoluvlastník štadióna vlastne iba hradí náklady na vlastnom majetku, aj to iba z časti. Prečo to tak je, na to by sa a zvlášť teraz pred voľbami, mali opýtať primátora Seničania.

Viac o téme: akcionári, arbitráž, dlhy, FK Senica, Fortuna liga, futbal, investor, Lausanne, licencia, licenčná komisia, Martin Džačovský, Peter Hasoň, Primátor, Slovenský futbalový zväz, štadión

Súvisiace články