ŠOKUJÚCE INFORMÁCIE: Začína sa nový školský rok, ale v Bratislave a okolí je nedostatok tried na základných školách

BRATISLAVA – Pomaly sa blíži koniec prázdnin a začiatok nového školského roka. To je situácia, ktorá v samosprávach, v obciach a mestách vyvoláva nemalé obavy. Už na jar totiž bola situácia na základných školách, ale aj v predškolských zariadeniach či materských školách kritická a odvtedy sa výrazne nezmenila.

 

Extrémne zdražovanie energií, finančne poddimenzované školstvo, nedostatok financií pre učiteľov, malé a nedostatočné kapacity v škôlkach a na prvom stupni základných škôl… Problémov veľa, riešení málo. Navyše situáciu na Slovensku výrazne skomplikoval aj príchod detí z Ukrajiny, ktoré začali na Slovensku chodiť do škôl. Veď iba v máji rezort školstva evidoval na školách vyše 10 400 žiakov z Ukrajiny, v júni ich bolo vyše 8 750. Najviac žiakov, takmer štvrtina, bolo podľa slov Gröhlinga v Bratislavskom kraji. Školy síce dostanú v septembri na žiakov z Ukrajiny finančný príspevok. Pôjde o financie z eurofondov za predchádzajúce obdobie marec až august v objeme viac než desať miliónov eur. Príspevok na jedného žiaka bude zhruba 200 eur mesačne. Ale celkový problém v školstve to nerieši.

„Je to veľký krok k tomu, aby školy mali systémovú podporu pri vzdelávaní žiakov z Ukrajiny a aby títo žiaci mali zabezpečené rovnako kvalitné vzdelávanie ako ostatní. Financie dostanú školy spätne za žiakov, ktorých vzdelávali od marca,“ vysvetlil minister školstva Branislav Gröhling. Ako doplnil, za nový školský rok budú školy dostávať financie za žiakov z Ukrajiny každý štvrťrok. Financie z eurofondov sú podľa ministra školstva garantované do decembra 2023. Každá škola tak podľa ministra školstva dostane na žiaka zo Slovenska štátny príspevok (normatív) a na žiaka z Ukrajiny zas európsky príspevok na vzdelávanie Najviac žiakov, takmer štvrtina, je podľa slov Gröhlinga v Bratislavskom kraji. „V rámci základných a stredných škôl je dostatok kapacít pre prijatie žiakov z Ukrajiny,“ poznamenal šéf rezortu školstva.

 

Narastajúci počet nových obyvateľov bratislavského kraja zvyšuje tlak na infraštruktúru. ZDROJ: BSK

Aká je ale realita v mestských častí v Bratislave a okolí, kde sú každý rok najväčšie problémy s počtom žiakov a ich umiestňovaní do škôl a predškolských zariadení? Podľa Lucie Forman, hovorkyne Bratislavského samosprávneho kraja narastajúci počet nových obyvateľov kraja zvyšuje tlak na infraštruktúru. Vidieť to napríklad na nedostatku miest na základných školách. „V kraji chýba viac ako 9000 miest a 360 kmeňových tried. Najviac tieto kapacity chýbajú v seneckom okrese, ako aj vo vybraných častiach hlavného mesta Bratislava,“ povedal Lucia Forman. Podľa jej slov by sa to však malo zmeniť. Vzniknúť má 53 nových tried. Po Tomášove, Kalinkove to bude aj a v Bernolákove.

Na počet obyvateľov sa naša obec stala najväčšou obcou na Slovensku. Za posledné roky sa počet detí na základných školách viac ako zdvojnásobil. Zo 433 detí v roku 2013 na 939 v roku 2022 a trend je stále rastúci. Stará budova našej školy má aktuálne 11 kmeňových tried, z ktorých je jedna telocvičňa a dve ako počítačové učebne. Chýba tu jedáleň. Kapacitu týchto priestorov sme už maximálne využili. Preto sme veľmi radi za dotáciu, vďaka ktorej zafinancujeme čiastočnú dostavbu novej základnej školy s kuchyňou,“ ozrejmil situáciu starosta obce Bernolákovo Miroslav Turenič. Projekt podporený v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu má za cieľ dobudovať chýbajúce triedy prostredníctvom trojpodlažnej prístavby. Vznikne tak 10 nových kmeňových tried, čím sa kapacita školy zvýši o 200 žiakov. Projekt bude stáť 3 milióny eur, z čoho obec financuje 5 % z vlastných zdrojov.

 

Narastajúci počet nových obyvateľov bratislavského kraja zvyšuje tlak na infraštruktúru. ZDROJ: archív zoznam.sk

O informácie sme požiadali aj bratislavské mestské časti. „Staré Mesto pracuje na navyšovaní kapacít materských a základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V školskom roku 2022/2023 pribudla na ZŠ s MŠ M. R. Štefánika na  Grösslingovej ulici jedna nová trieda a na MŠ Heydukova sme vytvorili dve nové triedy (budova prešla v tej súvislosti rekonštrukciou, vynovili sme aj priľahlé ihrisko). Na staromestské základné školy sme tento rok prijali všetky deti, ktoré sa hlásili do príslušných spádových škôl (určuje ich trvalé bydlisko). Počet detí, ktoré reálne nastúpia do materskej školy budeme vedieť upresniť až po 15. septembri. Až dovtedy je každoročne veľký pohyb, t. j. nenastupujú deti, ktorých rodičia sa rozhodli pre inú škôlku, následne nastupujú deti, ktoré pôvodne prijaté neboli. Už teraz napríklad evidujeme približne 40 takýchto prípadov (rodičia nahlásili zmenu,  my sme následne na uvoľnené miesto umiestnili iné dieťa). Inými slovami, na presné čísla je ešte skoro,“ povedal Matej Števove z Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

 

Narastajúci počet nových obyvateľov bratislavského kraja zvyšuje tlak na infraštruktúru. ZDROJ: archív zoznam.sk

„V posledných šiestich rokoch otvorila mestská časť Bratislava- Dúbravka dve nové materské školy, ide o materské školy na Fedákovej a Bullovej. Nešlo o nové objekty, ale objekty, ktoré mestská časť prerobila, zrekonštruovala. Aj vďaka týmto materským školám sa podarilo aj tento rok umiestniť všetky dúbravské deti, ktoré dovŕšia tri roky k septembru 2022 a postupne prijíma aj mladšie (ktoré budú mať tri roky k decembru 2022). Do základných škôl sa podarilo umiestniť všetky deti podľa trvalého pobytu a spádovosti,“ povedala Lucia Marcinátová, z tlačového referátu mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Obec je zriaďovateľom troch materských škôl, do prvého ročníka boli prijaté všetky deti, ktoré splnili vek 3 roky a mali trvalý pobyt  v obci. Prázdninové obdobie a prázdne Materské školy obec využíva na nevyhnutné opravy v týchto predškolských zariadeniach. Do prvého ročníka základnej školy bolo prijatých 120 žiakov, čo znamená otvorenie piatich prvých tried. Od nového školského roka 2022/23 bude ivanskú základnú školu navštevovať 990 žiakov (38 tried). Prázdninové obdobie využíva obec na osadenie a montáž výťahu do už jestvujúcej výťahovej šachty, ktorá bola vybudovaná v roku 2010 pri nadstavbe budovy základnej školy,“ skonštatoval Vladimír Letenay, starosta obce Ivanka pri Dunaji.

 

 

 

Viac o téme: Bratislavský samosprávny kraj, ministerstvo školstva, Prázdniny, región, škôlky, školstvo, školy, učitelia, výstavba, vzdelanie, základné školy, žiaci

Súvisiace články