Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

ŠOKUJÚCE ZISTENIA Škody po dopravných nehodách ukrajinskí šoféri na Slovensku platiť nemusia

Škody na území SR, ktoré spôsobia do 30.4.2022 vozidlá registrované na Ukrajine, bude hradiť Slovenská kancelária poisťovateľov. ZDROJ: SKP

BRATISLAVA – Vodiči áut z Ukrajiny sú oslobodení od úhrady elektronickej diaľničnej známky na Slovensku. Vozidlá v rámci humanitárnych konvojov na pomoc nášmu východnému susedovi nemusia platiť ani mýtne poplatky za využívanie spoplatnených úsekov diaľnic a ciest. Ale to nie je všetko. Najnovšie nemusia mať ukrajinskí šoféri s vozidlami na ukrajinských značkách na Slovensku ani zaplatené povinné zmluvné poistenie a nemusia ani platiť za spôsobené škody.

 

Začiatkom marca informoval minister dopravy Andrej Doležal vozidlá s ukrajinským evidenčným číslom nemusia mať na Slovensku zaplatenú diaľničnú známku do skončenia mimoriadnej situácie v súvislosti s prílevom utečencov z Ukrajiny. „Takto sme to zatiaľ nastavili. Dotkne sa to možno aj Ukrajincov, ktorí sú tu a neutekajú, ale museli sme to na niečo stiahnuť. A to najlepšie, čo sme vedeli, je ukrajinská ešpézetka,“ povedal Doležal a dodal. “Vodičom takýchto vozidiel nebude hroziť pokuta, a to počas obdobia trvajúceho mimoriadneho stavu.” Všetky autobusové alebo nákladné kapacity na pomoc utečencom z Ukrajiny podľa šéfa rezortu dopravy si objednáva ministerstvo vnútra podľa zákona o hospodárskej mobilizácii.

 

Škody na území SR, ktoré spôsobia do 30.4.2022 vozidlá registrované na Ukrajine, bude hradiť Slovenská kancelária poisťovateľov. ZDROJ: SKP

Teraz majú šoféri z Ukrajiny s vozidlami s ukrajinskými poznávacími značkami ďalšiu extra výhodu oproti slovenským motoristom. Ide o uzatvorenia povinného zmluvného poistenia pre Ukrajincov, ktorí majú svoje autá registrované na Ukrajine a nie na Slovensku. „Škody na území SR, ktoré spôsobia do 30.4.2022 vozidlá registrované na Ukrajine, bude hradiť Slovenská kancelária poisťovateľov,“ informuje Slovenská kancelária poisťovateľov na svojej oficiálnej stránke. Nuž a to je vec, ktorá je slovenských motoristov, ktorí sú povinní si platiť povinné zmluvné poistenie, havarijne poistenie, cestnú daň, mýto či diaľničné známky minimálne zvláštna, nepochopiteľná a problematická.

“Ja si platím na súkromné auto, aj firemné vozidlá všetky možné poistenia, poplatky aké na Slovensku existujú, nikto mi nič nikdy neodpustil, poisťovne ma naháňajú za platby a keď mám ja niečo žiadať od nich, tak sú s tým iba problémy. Takisto pokuty mi nikto nikdy neodpustil. Ale my si dovolíme robiť gestá pre cudzincov, aj keď ich situácia je zložitá a ťažká. Ale v prvom rade by mala vláda a spol podporovať Slovákov a nie ich iba využívať. My nemáme žiadne úľavy ani zľavy alebo daňové prázdniny“ povedal nám jeden z rozčúlených majiteľov dopravnej spoločnosti. Aj preto sme o informácie k celej situácii s povinným zmluvným poistením motoristov z Ukrajiny požiadali Ľuboša Fiama zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

 

Škody na území SR, ktoré spôsobia do 30.4.2022 vozidlá registrované na Ukrajine, bude hradiť Slovenská kancelária poisťovateľov. ZDROJ: SKP

Musia mať ukrajinskí motoristi, ktorí majú vozidlá registrované na Ukrajine a ktorí majú na Slovensku prechodný, dočasný, trvalý alebo azylový pobyt uzatvorené zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na Slovensku? 

Slovenská kancelária poisťovateľov odporúča Ukrajinským motoristom, aby si overili možnosť on-line uzatvorenia povinného zmluvného poistenia prostredníctvom webových aplikácií priamo v komerčných poisťovniach na Ukrajine, prípadne, aby si preverili možnosti zaslania on-line zelenej karty v PDF formáte. Informácie pre motoristov z Ukrajiny môže každý motorista nájsť na našej webovej stránke www.skp.sk Ak sa záujemca o povinné zmluvné poistenie bude zdržiavať na území Slovenska dlhodobo, odporúčame motorové vozidlo preregistrovať na slovenské evidenčné značky. Následne si bude môcť takýto záujemca o poistenie uzatvoriť na Slovensku štandardné povinné zmluvné poistenie v ktorejkoľvek komerčnej poisťovni na Slovensku.

Podľa informácie na oficiálnej stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov, škody na území SR, ktoré spôsobia do 30.4.2022 vozidlá registrované na Ukrajine, bude hradiť Slovenská kancelária poisťovateľov. Platí to iba pre ukrajinských motoristov s vozidlami registrovanými na Ukrajine alebo pre všetkých zahraničných, vrátane slovenských? 

Uvedená informácia platí výlučne pre motoristov, ktorí majú motorové vozidlá registrované na Ukrajine.

Bude sa škodová udalosť spôsobená ukrajinskými motoristami vozidlami registrovanými na Ukrajine zohľadňovať pri poistných zmluvách slovenských motoristov, ktorým bola spôsobená škodová udalosť, v budúcnosti (PZP, havarijne poistenie…)? 

Pokiaľ škodovú udalosť spôsobí slovenskému motoristovi iný účastník dopravnej nehody (bez ohľadu na to, či to bude motorista s motorovým vozidlom evidovaným na Ukrajine, alebo napr. aj na Slovensku) nie je dôvod na to, aby v budúcnosti mala táto škodová udalosť vplyv na jeho výšku PZP, prípadne havarijného poistenia. Samozrejme situácia by bola iná, pokiaľ by poškodený participoval mierou účasti na dopravnej nehode, prípadne by bol v rámci likvidačného šetrenia nakoniec zodpovedný za vznik dopravnej nehody. Tieto skutočnosti sú však bežnou praxou, ktorú motoristi poznajú.

Čo v prípade škodovej udalosti spôsobenej vozidlami registrovanými na Ukrajine po 30.4.2022, ktoré nebudú mať uzatvorené zmluvy o povinnom zmluvnom poistení  zodpovednosti za škodu (či iné zmluvy) spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na Slovensku? Kto bude hradiť tieto škody? 

Informáciu, ktorá bude platiť od 1.5.2022 ohľadom prípadných škodových udalostí na Slovensku spôsobenými vozidlami registrovanými na Ukrajine zverejní Slovenská kancelária poisťovateľov s ohľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine koncom apríla 2022 na svojej webovej stránke www.skp.sk