Regióny Bratislava

Spor okolo karloveskej radiály nie je ešte ukončený. Tvrdí to hlavné mesto

Spor okolo Dúbravsko-karloveskej radiály stále nie je ukončený. ZDROJ: Glob.sk

BRATISLAVA – Spor okolo projektu modernizácie Dúbravsko-karloveskej električkovej radiály v Bratislave ešte nie je podľa hlavného mesta definitívne ukončený. Povedala tohovorkyňa bratislavskej samosprávy Dagmar Schmucková.

 

Rada Úradu pre verejné obstarávanie sa síce nestotožnila so zistenými nedostatkami auditu ministerstva financií, ktoré sa týkali verejného obstarávania. Skonštatovala, že nejde o porušenia zákona. Úrad pre verejné obstarávanievšak ešte posudzuje výsledky auditu viažuce sa k odovzdaniu diela.

“Auditná skupina mestu vyčítala, že po odovzdaní diela a spustení električky sa ešte na stavbe odstraňovali nejaké chyby a nedorobky,” priblížila Schmucková.

Mesto to podľa jej slov nepopiera, je však presvedčené, že odstraňovanie chýb a nedorobkov po odovzdaní diela bolo v súlade so zmluvou, ako aj so štandardnou praxou pri obdobných stavebných projektoch. “Tento spor momentálne rozhoduje Úrad pre verejné obstarávanie na prvom stupni. Proti jeho rozhodnutiu sa bude možné odvolať,” podotkla hovorkyňa.

Nedostatky v prípade projektu modernizácie Dúbravsko-karloveskej električkovej radiály odhalil vládny audit z minulého roka. Cieľom auditu bolo podľa ministerstva financií získať primerané uistenie o zákonnosti a správnosti vykázaných výdavkov.

Overenie odhalilo podľa rezortu nedostatočne vykonanú kontrolu v oblasti procesu verejného obstarávania. Rovnako aj nedodržanie zmluvne dohodnutej lehoty výstavby a neuzatvorenie dodatku na predĺženie lehoty na ukončenie realizácie diela alebo uloženie sankcie. Hlavnému mestu za to hrozí, že bude musieť vykryť z vlastného rozpočtu časť zdrojov použitých na obnovu električkovej trate, ktoré čerpalo z prostriedkov Európskej únie.