Regióny Bratislava

Spustenie parkovacej politiky v prvých zónach Bratislavy predpokladajú už budúci rok

Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

BRATISLAVA – Mesto Bratislava predpokladá spustenie celomestskej parkovacej politiky v prvých zónach v prvom polroku 2020. Pre TASR to potvrdil bratislavský magistrát s tým, že už zorganizoval dve pracovné stretnutia s odborníkmi, na ktorých sa diskutovalo o pravidlách parkovania. Aj na základe týchto diskusií pripravuje interný tím mesta aktualizáciu koncepcie parkovania. V januári primátor Bratislavy Matúš Vallo pre TASR uviedol, že chce mať pravidlá jednotnej parkovacej politiky v Bratislave schválené v prvom polroku 2019.

 

Rokovania s mestskými poslancami a bratislavskými starostami sa podľa magistrátu síce už čiastočne začali, avšak naplno sa majú rozbehnúť od budúceho týždňa. “Považujeme za korektné najskôr informovať v tejto veci poslancov a starostov. Samozrejme, následne tému radi predstavíme a odkomunikujeme. Zatiaľ je možné povedať, že na spustenie parkovacej politiky je nevyhnutné aj príslušné technické zabezpečenie (informačný a platobný systém parkovania),” spresnil hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Hlavné mesto už začína pripravovať aj podklady k verejnému obstarávaniu. Zároveň v rámci pripomienkovania novely zákona o cestnej premávke samospráva iniciuje aj zlepšenie možností kontroly parkovania mestskou políciou prostredníctvom inštitútu objektívnej zodpovednosti. Ako tvrdí, značne by to zefektívnilo kontrolu. “Aj vzhľadom na tieto skutočnosti možno predpokladať spustenie parkovacej politiky v prvých zónach v prvom polroku 2020,” podotkol Bubla.

Nové VZN nebude nutné

Šéf mestskej dopravnej komisie a starosta bratislavských Jaroviec Jozef Uhler pre TASR priblížil, že parkovacia politika sa pripravuje ako celomestská, centrálne organizovaná magistrátom. Očakáva, že proces prípravy pravidiel a všeobecne záväzného nariadenia (VZN) bude ukončený najneskôr v septembri 2019. “V najbližších dňoch budú prebiehať stretnutia so starostami väčších mestských častí, na ktorých budeme hľadať najvhodnejší model pravidiel regulácie. Následne budeme o výsledku informovať poslancov a komisiu dopravy. Zatiaľ to vyzerá tak, že nebude nutné prijímať nové VZN, ale dôjde k zásadnejšej zmene schváleného VZN,” uviedol.

Členka mestskej dopravnej komisie a mestská poslankyňa Katarína Augustinič tvrdí, že celomestská parkovacia politika v Bratislave je priorita všetkých. Poslanci podľa jej slov majú verziu parkovacej politiky od viceprimátorky Tatiany Kratochvílovej, tá ale musí prejsť diskusiou. “Pretože ja osobne navrhujem vrátiť sa k pôvodnej celomestskej parkovacej politike spravovanej mestom, s čím nemusia súhlasiť všetci starostovia,” skonštatovala pre TASR.

Vallo chce zaviesť jednotnú parkovaciu politiku

V mestskej časti Nové Mesto podľa nej potrebujú reguláciu parkovania ako soľ, nesúhlasí však s tým, aby prvá parkovacia karta stala 300 eur, tak ako to bolo uvedené v knihe Plán Bratislava, za ktorou stojí primátor Matúš Vallo a jeho spolupracovníci. “Myslím, že nemáme právo od Bratislavčanov žiadať takúto sumu. Som však pripravená začať kedykoľvek rokovať,” deklaruje Augustinič.

Súčasné všeobecné záväzné nariadenie (VZN) o regulácii parkovania z decembra 2016 zatiaľ platí len na papieri. Primátor Vallo v januári pre TASR uviedol, že ho nechce úplne zmiesť zo stola. Odmieta však pokračovať v návrhu, aby si každá mestská časť samostatne tvorila vlastnú reguláciu parkovania, zaviesť chce jednotnú celomestskú parkovaciu politiku.