Regióny Bratislava Top

Starostlivý Matúš Vallo: Pre BEZPEČNÝ SEX bezdomovcov nakúpil hygienické potreby za tisíce eur

Hlavné mesto Bratislava nakúpilo lubrikačné gély a prezervatívy za 40 tisíc EUR. ZDROJ: fb durex.sk

BRATISLAVA – Hlavné mesto Slovenska, Bratislava, má v súčasnosti problémov vyše hlavy. Najmä motoristi by vedeli rozprávať svoje. Nekvalitné cesty, nedokonalá dopravná infraštruktúra, katastrofálna situácia s parkovaním alebo neriadená výstavba sú v súčasnosti najviac diskutované témy. No primátor Matúš Vallo má aj iné starosti. Jednou z nich je bezpečný sex pre bezdomovcov.  

 

Magistrát Hlavného mesta Bratislava a jeho primátor Matúš Vallo mali investovať peniaze okrem iného aj do nákupu lubrikačných gélov a prezervatívov.  „Hlavné mesto SR nemá prostriedky na opravy ciest, ktoré vyzerajú ako tankodrom. Výmena verejného osvetlenia myslím pri súčasnom vedení vôbec nehrozí. Pri opravenej ceste, či verejnom osvetlení sa predsa nedajú robiť architektonické štúdie a reklamné videá pána primátora. Ani v Metropolitnom Inštitúte Bratislava nemôžu k tomu nakresliť zo desať omalovániek minimálne za 40 tisíc Euro. Ale máme na to, aby sme dievčatám, ktoré si zarábajú najstarším remeslom v našom hlavnom meste, nakúpili lubrikačné gély, prezervatívy a tehotenské testy. Mimochodom, ja som si doteraz myslela, že tento druh zamestnania na Slovensku nepodporujeme z verejných peňazí. Ale zrejme sa mýlim a mesto Bratislava to vidí inak. Asi by sme sa mali všetci poskladať na to, aby sa dámam zlepšili „pracovné podmienky“… Alebo, že by sa tieto služby začlenili priamo pod magistrát, ako ďalší mestský podnik?“  povedala Martina Dulaiová z odvaznesrozumom.sk.

 

Hlavné mesto Bratislava nakúpilo lubrikačné gély a prezervatívy za tisíc EUR. ZDROJ: fb durex.sk

Na informácie o nákupe prezervatívov a lubrikačných gélov zareagoval na svojej oficiálnej stránke aj primátor Bratislavy Matúš Vallo. „Je dôležité povedať, že prevencia je pri takýchto riešeniach výrazne lacnejšia, ako liečba sexuálne prenosných ochorení. Mesto vďaka preventívnych opatreniam šetrí verejné zdroje. Terénny tím, ktorý vykonáva terénnu sociálnu prácu napríklad aj s ľuďmi bez domova, má k dispozícii zdravotnícky materiál. Súčasťou ich práce je okrem iného aj znižovanie zdravotných rizík, v zraniteľných skupinách a smerom k obyvateľstvu všeobecne. To samozrejme zahŕňa aj prevenciu šírenia pohlavných chorôb. Kondómy sú základným riešením všade, kde sa takejto prevencii seriózne venujú. Hádam sa zhodneme, že predchádzanie šíreniu pohlavných chorôb je dôležitá práca. Píšete, že chcete, aby mesto počúvalo odborníkov a rešpektovali ich odporúčania. Kondómy a lubrikanty sú podľa programu OSN pre boj s HIV, UNAIDS súčasťou prevencie HIV. Podobne je to pri tehotenských testoch. Tie sú pre ženy zo slabých ekonomických pomerov, napríklad ženy bez domova, dôležitou pomôckou, ktorá im umožňuje získať informácie o svojom zdravotnom stave. Práve ženy bez domova majú značne sťažený prístup k bežnej gynekologickej zdravotnej starostlivosti, napríklad kvôli dlhom na zdravotnom poistení. Je úplne legitímne, ak im terénny tím umožňuje zistiť, či sú tehotné. Terénny tím má pri práci s mládežou alebo ľuďmi bez domova samozrejme k dispozícii aj zdravotnícky materiál na základné ošetrenie povrchových rán. Jednoducho poctivá terénna práca, ktorá tu roky nebola.“

Podľa odvaznesrozumom.sk je celý projekt minimálne zvláštny, keďže na problematiku bezdomovcov by malo mať Hlavné mesto Bratislava špecialistu  – Občianske združenie VAGUS, ktorému platí nemalé sumy za ich služby. Navyše podľa odvaznesrozumom.sk sú zaujímavé aj personálne prepojenia medzi Občianskym združením VAGUS a magistrátom mesta, kde je možný konflikt záujmov. Výkonnou riaditeľkou a štatutárnou zástupkyňou Občianskeho združenia je podľa portálu Alexandra Kárová a riaditeľom sekcie sociálnych vecí na magistráte jej manžel Sergej Kára.

 

Hlavné mesto Bratislava nakúpilo lubrikačné gély a prezervatívy za tisíc EUR. ZDROJ: fb durex.sk

Všetko je inak

O vysvetlenie celej situácie a informácie k nákupu prezervatívov a lubrikačných gélov sme preto požiadali aj Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, za ktorý sa vyjadrila Dagmar Schmucková, z oddelenia komunikácie a marketingu. „Hlavné mesto Bratislava nenakúpilo lubrikačné gély a prezervatívy za 40 000 eur, táto informácia sa absolútne nezakladá na pravde. Pre potreby terénnej práce mestského terénneho tímu priamo v prostredí zraniteľných skupín sa realizoval širší nákup zdravotníckeho materiálu, ako sú obväzy, náplasti, dezinfekcie, ochranné rukavice, a v rámci toho nákupu zdravotníckeho materiálu boli zakúpené aj kondómy a lubrikačné gély. Hodnota tohto nákupu bola 5 843, 50 eur,“ povedala pre zregiónu.sk Dagmar Schmucková (faktúru má redakcia k dispozícii).

Podľa Schmuckovej má Hlavné mesto svoj mestský terénny tím, ktorý vykonáva terénnu sociálnu prácu a pomáha ohrozeným skupinám, napríklad ľuďom bez domova či mladým ľuďom. „V rámci svojej práce, v priamom prostredí zraniteľných skupín obyvateľstva, sa zameriavajú aj na znižovanie zdravotných rizík, kam patrí aj prevencia šírenia pohlavných chorôb. Súčasťou nákupu zdravotníckeho materiálu, v rámci ktorého boli aj kondómy a lubrikačné gély, ktoré znižujú riziká prenosu pohlavných chorôb a ktoré sú aj podľa programu OSN pre boj s HIV, UNAIDS súčasťou prevencie HIV,“ dodala Schmucková.

 

Faktúra magistrátu Hlavného mesta k nákupu lubrikačných gélov a prezervatívov. ZDROJ: magistrát Hlavného mesta Bratislava

„Čo sa týka Vašej otázky k Občianskemu združeniu Vagus – na území mesta poskytujú terénnu sociálnu prácu viaceré dlhodobo odborne etablované mimovládne organizácie nielen pre ľudí bez domova, ale aj pre mladých ľudí v ohrození. Pokiaľ ide o registrovaných poskytovateľov tejto sociálnej služby, tak majú zo zákona nárok na finančný príspevok na prevádzku. Mesto má zo zákona povinnosť poskytovateľom terénnej sociálnej služby tento príspevok riadne vyplácať. Mesto víta a podporuje terénnu sociálnu prácu pre všetky ohrozené skupiny obyvateľstva, pričom presný rámec a rozsah aktivít si poskytovatelia týchto služieb určujú samostatne v súlade so zákonom. Viaceré organizácie poskytujú aj distribúciu zdravotníckeho materiálu, nakoľko je podporným prvkom pri ochrane zdravia ohrozených skupín. Napriek tomu vieme, že dlhodobo niektoré skupiny alebo lokality nemajú zabezpečený dostatočný prístup k odbornej pomoci, preto mesto ich činnosť dopĺňa čiastočne aj fungovaním mestského terénneho tímu,“ vyjadrila sa Dagmar Schmucková, z oddelenia komunikácie a marketingu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.

Prvotné informácie, že mesto nakúpilo lubrikačne gély, prezervatívy a iné hygienické potreby za 40-tisíc eur, ale za 5843, 50 eur. Prvé informácie sa nezakladali na pravde a tak sa aj touto cestou ospravedlňujeme za publikovanie tejto informácie.