Regióny Bratislava

Starostovia na Záhorí riešia monitoring a reguláciu komárov

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Starostovia na Záhorí riešia monitoring a reguláciu komárov. Situáciu konzultovali na spoločnom stretnutí vo Vysokej pri Morave so zástupcami Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja. Informoval o tom Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

 

Na stretnutí sa zúčastnil aj zástupca hlavného mesta, ktorý riadi cezhraničný projekt zameraný na biologickú reguláciu komárov. Prítomní boli aj zástupcovia dobrovoľníkov, ktorí monitorujú komárie liahniská v teréne.

Cieľom stretnutia bolo informovať o aktuálnom stave záplav v inundačnom území rieky Morava a následnom zvýšení populácie komárov. “Nastaviť bolo treba aj systém monitorovania a aplikovania biocídnej látky na komáre a takisto riešenia, ktoré biologickú reguláciu zefektívnia. Debatovalo sa aj o financovaní v súlade s platnou legislatívou a predstavený bol cezhraničný projekt Interreg VA SK-AT – Mosquito Bioregulation,” uviedla krajská samospráva.

Jedným z výstupov stretnutia je aj preverenie možnosti založenia združenia primoravských obcí naprieč Bratislavským a Trnavským krajom, samosprávnych krajov, mesta Bratislava a ďalších právnických osôb, ktoré majú záujem na regulácii komárej populácie po záplavách. “Nutné je však zapojiť aj štát, či už priamo Ministerstvo životného prostredia SR, alebo Povodie Moravy, keďže záplavy a riešenie ich následku nie sú udržateľné len pre obce a samosprávne kraje,” informoval BSK.

V súčasnosti sa uskutočňuje monitoring liahnísk, ktorý realizujú v teréne dobrovoľníci. Prostredníctvom mobilnej aplikácie označujú komárie liahniská s larvami, do ktorých sa následne aplikuje BTI. Biologická regulácia sa bude do budúcnosti viac profesionalizovať a rozširovať. Cieľom je využívanie moderných technológií ako drony a vrtuľníky.

“Mnohé obce v blízkej dobe pristúpia k použitiu chemického postreku proti komárom. Postrek je okamžite účinný, avšak jeho negatívne vlastnosti prevyšujú tie pozitívne. Bratislavský kraj nepodporuje použite chemických postrekov, ale rozumie nutnosti, keď sa opakovane v relatívne krátkom čase dvakrát vyliala rieka Morava. Jednotlivé obce budú komunikovať s biológmi, ktorí určia najvhodnejší čas na aplikáciu chemického postreku, aby sa nemuseli postreky zbytočne opakovať,” doplnil samosprávny kraj.