Štátna ochrana prírody vyplácala škody spôsobené živočíchmi: Naozaj tento vtáčik spôsobil najväčšiu?!

BRATILSLAVA – Ochranári vyplatili v minulom roku náhrady škôd spôsobené živočíchmi vo výške viac ako 1,27 milióna eur. Najväčšie škody a to viac ako 375-tisíc eur spôsobila volavka popolavá. Uviedla hovorkyňa Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky Kristína Bocková.

 

Vlk spôsobil škody za viac ako 313-tisíc eur a kormorán veľký za 280-tisíc eur. Za škody medveďa vyplatila štátna ochrana prírody 197-tisíc eur, za vydru 79-tisíc eur, za bobra viac ako 26-tisíc eur. Najmenej škôd 2210 eur spôsobil rys ostrovid, priblížili ochranári. „Medzi najčastejšie uplatňované škody určenými živočíchmi patria napríklad škody na včelstvách a včelárskych zariadeniach, škody na domestikovaných živočíchoch (hovädzí dobytok, ovce a iné), škody na rybách chovaných v rybníkoch či poľovnej raticovej zveri,“ skonštatovala Bocková. Dodala, že nárok na náhradu škody možno poskytnúť, ak boli prijaté „primerané preventívne opatrenia“ na ochranu. Orgánu ochrany prírody musí byť tiež v zákonnej lehote doručené oznámenie o škode. Štát zodpovedá za škodu losa mokraďového, beluše veľkej, volavky, zubra hôrneho, vlka, bobra, krkavca čierneho, vydry, rysa, kormorána a medveďa. Ministerstvo životného prostredia to podľa Bockovej ustanovilo všeobecne záväzným predpisom.

Viac o téme: bobor, medveď, ochrana živočíchov, škody, Štátna ochrana prírody SR, Vlk, volavka popolavá, vták, Vydra

Súvisiace články