Regióny Bratislava Banská Bystrica Košice Nitra Prešov Trenčín Trnava Žilina Top

Značkový kšeft na úkor slovenských motoristov stále pokračuje

Evidenčné čísla vozidla sa budú meniť až od januára 2023. ZDROJ: fb Polícia SR

BRATISLAVA – Oklamaní a podvedení motoristi, veľký biznis pre štát a súkromnú firmu. Odloženie účinnosti zákona, ktorý by umožnil vodičom mať jedno evidenčné číslo vozidla na celý život a podľa ktorého by ste už nemuseli stále pri kúpe a prepise vozidla platiť správne poplatky šoférov poriadne rozčúlilo. Novela zákona mala totiž platiť od 1.marca 2022, ale poslanci si v parlamente odhlasovali jej posunutie až na január 2023. Ďalší rok tak budú všetci motoristi platiť správne poplatky a súkromná firma bude mať stále monopol na výrobu “ešpézetiek”.

 

Pritom tu nejde o žiadne „fazuľky“, ale o desiatky miliónov EUR. Biznis, z ktorého profituje štát a súkromná firma Turčan Delta z Koštian nad Turcom. S tou štát podpísal zmluvu ešte v roku 2005 na obdobie desiatich rokov. Ale aj po jej skončení monopol na dodávku „ešpézetiek“ súkromnou firmou pre štát pokračuje. „Zmluva sa predlžovala rôznymi dodatkami. Pre predstavu, o akú veľkú zákazku ide. V priebehu roku 2014 bolo vyrobených viac ako 770-tisíc „ŠPZ-tiek.“ Celková suma objednávky bola vyčíslená na extrémnu hodnotu takmer sedem miliónov EUR. Čo sa týka roku 2019, rezort vnútra objednal evidenčné tabuľky v hodnote až deväť miliónov EUR,“ informuje magazin.autobazar.eu. Navyše až do roku 2019 bol aj dizajn tabuliek majetkom dodávateľa, čo znamenalo, že nik iný na Slovensku nemohol „hliníkové tabuľky“ vyrábať a štát ani nemohol vypísať tender na výrobu ďalších tabuliek.

ŠOKUJÚCE ODHALENIE: Na veľký štátny biznis s poznávacími značkami doplatia motoristi

„Richard Sulík poukázal na fakt, že za jednu tabuľku platíme 9 eur. Cena tabuľky v Českej republike je pritom len polovičná,“ dodáva magazin.autobazar.eu. Aj preto je podľa zverejnených údajov firma Turčan Delta jednou z najziskovejších na Slovensku. Prečo? Veď iba hodnota zákazky na dodanie poznávacích značiek bola v roku 2019 vo výške 34,5 milióna EUR bez DPH. Pričom za obdobie od roku 2011 do roku 2021 sa na Slovensku iba pre osobné autá vydalo viac ako 2,5 milióna „ešpézetiek“.  Ročne je to na všetky vozidlá viac ako milión čísel. „Dôvodom, prečo Slovensko nezmenilo dodávateľa evidenčných čísel vozidla je, že Ministerstvo vnútra nastavilo prísne a nesplniteľné podmienky. Iní účastníci tak nedostali šancu a nemohli konkurovať už existujúcemu dodávateľovi s postavením výhradného výrobcu. Pritom by sa dalo ušetriť niekoľko miliónov EUR,“ dodáva magazin.autobazar.eu.

 

Evidenčné čísla vozidla sa budú meniť až od januára 2023. ZDROJ: fb Polícia SR

Podľa údajov ministerstva vnútra sú poplatky za vydanie, alebo výmenu evidenčného čísla rôzne a za niektoré si poriadne zaplatíte. Veru ťažký biznis v ťažkých časoch.

Správny poplatok Jednotlivé položky Znenie položky
33 € 2 x 16,50 € vydanie  2 ks plechových TEČ (osobné, nákladné vozidlo
16,50 € 1 x 16,50 € vydanie 1 ks plechovej TEČ (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)
331 € 2 x 165,50 € vydanie  2 ks plechových voliteľných TEČ (osobné, nákladné vozidlo)
165,50 € 1 x 165,50 € vydanie 1 ks plechovej voliteľnej TEČ (motocykel)
331 € 2 x 165,50 € vydanie  2 ks plechových TEČ zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla(osobné, nákladné vozidlo)
165,50 € 1 x 165,50 € vydanie 1 ks plechovej TEČ zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)
16,50 € 1 x 16,50 € vydanie 1 ks plechovej TEČ určenej na nosič bicykla
33 € 1 x 33 € vydanie 1 ks TEČ so zvláštnym evidenčným číslom
Evidenčné čísla vozidla sa budú meniť až od januára 2023. Zdroj: fb archív zoznam.sk

O informácie k zmenenej novele zákona o „ešpézetkách“, ako aj k súkromnej firme, ktorá výrobu zabezpečuje sme preto požiadali tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra.

Budú musieť majitelia áut pri zmene evidenčného čísla vozidla stále platiť správny poplatok až do januára 2023, aj napriek tomu, že novela zákona mala platiť od 1.3.2022? Nepovažujete výber poplatkov za nesprávny?

– Podľa nášho názoru je potrebné postupovať až do doby nadobudnutia účinnosti novely zákona o cestnej premávke podľa aktuálne platných postupov. Zmeny vrátane výberu správnych poplatkov za (ne)pridelenie nových evidenčných čísel vozidla je možné realizovať až od doby účinnosti novely zákona.

Prečo je monopolným dodávateľom evidenčných čísel vozidla na Slovensku iba súkromná firma Turčan Delta, keď zmluva s dodávateľom skončila už v roku 2019? Prečo ministerstvo nevyhlásilo nové výberové konanie a prečo sa platnosť zmluvy upravovala dodatkami aj na ďalšie roky 2020,2021 a 2022?

– Zmluva na výrobu a dodávku reflexných tabuliek s evidenčným číslom, tabuliek CD a individuálnych evidenčných čísel pre motorové a prípojné vozidlá bola uzatvorená v roku 2005 na dobu neurčitú. Presné počty evidenčných čísel na nasledujúci kalendárny rok boli predmetom dodatkov, ktoré sa podpisovali pred koncom daného kalendárneho roka. Bývalé vedenie ministerstva vnútra v auguste 2019 vyhlásilo verejnú súťaž na výrobu a dodávku tabuliek a súvisiace služby s predpokladanou hodnotou zákazky 34,5 milióna EUR. Túto súťaž vzhľadom na diskriminačné podmienky Úrad pre verejné obstarávanie zrušil. Ministerstvo vnútra pripravilo v novembri 2020 novú súťaž. Vzhľadom na opakujúce sa námietky v prebiehajúcom verejnom obstarávaní zatiaľ nedošlo k otváraniu ponúk uchádzačov. Lehota na predkladanie ponúk nemohla uplynúť, pretože Úrad verejného obstarávania využil pri všetkých doterajších verejných obstarávaniach možnosť vydať predbežné opatrenie podľa ustanovenia § 173 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom pozastavil konanie verejného obstarávateľa a určil, že lehoty neplynú. Boli podané 4 námietky, pričom žiadna z nich nebola úspešná a Úrad pre verejné obstarávanie všetky vyhodnotil ako nedôvodné.

Ako je možné, že vlastníctvo fontu na evidenčné čísla vozidla (tvar písmen a čísel) nie je v rukách štátu, ale patrí súkromnej firme Turčan Delta?

– V závere roka 2018 ministerstvo vnútra vstúpilo opakovane do rokovaní s vlastníkmi dizajnov a po dlhých rokovaniach sa napokon podarilo dohodnúť a zmluvne zakotviť bezodplatný prevod vlastníckych práv k dizajnu fólií registračných značiek a tabuliek s evidenčným číslom. V lete 2019 ministerstvo vnútra získalo bezodplatne do svojho vlastníctva dizajny fólie registračných značiek a tabuliek s evidenčným číslom motorových a prípojných vozidiel. Dovtedajšími vlastníkmi dizajnov registrovaných na Úrade priemyselného vlastníctva SR boli Ing. Peter Blizniak a spoločnosť TURČAN DELTA s.r.o.