Regióny Bratislava Top

Súdy, trestné oznámenia. Boj o novú športovú halu za milióny EUR sa pritvrdzuje

ZDROJ: fb LBG Aréna

BRATISLAVA – Už viac ako päť rokov sa ťahá spor o novú multifunkčnú športovú halu, ktorá mala byť postavená v bratislavskej mestskej časti Rača. Za projektom bol aj legendárny hokejista Ľubomír Višňovský, ktorý práve pre byrokraciu a právnu vojnu z výstavby LBG Arény vystúpil. Najnovšie začatiu výstavby bráni predbežné opatrenie na súde.

 

Problémov okolo LBG Arény je milión. Vlastnícke vzťahy, odvolania či dovolania rôznych (ne)záujmových skupín, petície všetkého druhu, vyšší spoločenský záujem atď. Budovať niečo za vlastné je na Slovensku jedna veľká ruská ruleta, kde nemáte nič isté, garantované, nič neplatí, nie je právne vymožiteľné a keď už aj je niečo podpísané, tak sa to takmer nik nedodržiava. A platí to aj vtedy keď máte zmluvy, dohody, povolenia a to najdôležitejšie – peniaze. Podobným prípadom, ktorý sa už ťahá roky  je výstavba multišportového areálu na Černockého ulici v Rači.

Jedným z investorov bol aj bývalý úspešný hokejový reprezentant Ľubomír Višňovský. Ale potom ako zistil, čo všetko je na Slovensku (ne)možné z projektu vycúval. O čo vlastne ide?

Ešte vo februári 2014 poverilo miestne zastupiteľstvo bývalého starostu Rače Petra Pilinského, aby začal rokovania na získanie investora na financovanie a výstavbu viacúčelovej športovej haly v neudržiavanom areály na Černockého ulici, ktorý je podľa územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy majetkom mesta a je určený na šport, telovýchovu a voľný čas.

 

Areál na Černockého ulici. ZDROJ: Google maps

“Pôjde o investíciu zo súkromného sektora. Investorovi však ponúkneme dlhodobý výhodný nájom pozemku. Verím, že dospejeme k úspešnému koncu v podobe krásneho multifunkčného športového komplexu. Chcel by som, aby aj vďaka novému športovisku mali račianske deti opäť o niečo bližšie k športu. V rámci areálu je aj futbalový štadión, v jeho blízkom okolí sú základné a stredné školy. Okrem toho, celoročná prevádzka nového areálu bude lákadlom pre všetky vekové kategórie. Sme otvorení rokovaniam s investormi, ktorí ponúknu svoju predstavu o vybudovaní viacúčelového športového komplexu. V minulosti už bol prejavený záujem o vybudovanie či už tenisovej haly, zimného štadióna alebo krytej plavárne. Rača nemá prostriedky, aby areál zrevitalizovala z vlastných zdrojov,” povedal v čase, keď bol ešte vo funkcii bývalý starosta Rače Peter Pilinský .

 

ZDROJ: fb LBG Aréna

Plánovaná LBG Aréna má mať podľa projektu tri hlavné športoviská: bazénový komplex, hokejovú halu a prekrytú multifunkčnú športovú plochu na hokejbal, hádzanú, basketbal či malý futbal. Okrem toho tam chcú vybudovať komplex tenisových kurtov, športhotel a ubytovňu pre športovcov. Investíciu odhadli na minimálne 5 miliónov eur. Nájomná zmluva na výstavbu LBG Arény bola podpísaná 6.novembra 2014 a na obdobie tridsať rokov. Ale práve v tom období sa do hry o nový multinfunkčný komplex zapojil miestny BMX klub, ktorý požadoval, aby zostala zachovaná BMX dráha. Začali sa tak rokovania medzi investorom športového areálu LBG aréna a zástupcami klubu BMX.

Cieľom bolo dohodnúť sa na podmienkach nájomnej zmluvy, ktorá upraví vzájomné vzťahy na pozemkoch zverených investorovi LBG Arény mestom a mestskou časťou Rača. Ale k žiadnej dohode neprišlo. Odvolanie striedalo odvolanie, protesty, pripomienky, trestné oznámenia, predbežné opatrenia alebo doplňujúce návrhy nemali a nemajú konca kraja. Situácia je preto zamotaná a nepriehľadná. Do hry sa tak dostali tímy právnikov na jednej aj druhej strane.

Realita je dnes taká, že výstavba LBG Arény je na mŕtvom bode. O vyjadrenie k celej problematike okolo výstavby LBG Arény sme preto požiadali manažéra projektu Tibora Hausera.

 

ZDROJ: archív LBG Aréna

Aké je vaše aktuálne stanovisko k situácii okolo výstavby LBG Arény v Rači?

–  Máme záujem pokračovať vo výstavbe multifunkčnej športovej haly LBG aréna. Ide o unikátny projekt prospešný nielen pre Raču, ale aj celú Bratislavu a jej okolie, možnosť trávenia voľného času pri rôznych druhoch športu pre stovky športovcov a okolitých obyvateľov všetkých vekových kategórií každý deň.

Kde je hlavný problém vášho sporu s BMX klubom Rača?

– Neboli sme iniciátorom sporu s BMX klubom. Investor LBG Arény má právoplatné stavebné rozhodnutie aj podpísanú nájomnú zmluvu k výstavbe multifunkčného komplexu.

Považujete preto obštrukcie zo strany BMX klubu Rača za účelové?

– Jednoznačne áno.

Kedy ste mali posledné stretnutie so zástupcami BMX klubu Rača, Mestského zastupiteľstva Rača a čo bolo predmetom Vašich rokovaní?

– Od rokovaní o podmienkach podnájomnej zmluvy v lete 2015, za účasti pracovnej komisie zloženej zo zástupcov Mestskej časti Rača a Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy sa neuskutočnili žiadne oficiálne rokovania. Miestne Zastupiteľstvo Rače dňa 15.12.2015 zbavilo spoločnosť LBG aréna uznesením povinnosti ďalších rokovaní o podnájomnej zmluve, zúčastnili sa ho aj zástupcovia BMX. Ostatné stretnutie za účasti BMX bolo v r oku 2019, keď na prezentáciu projektu LBG aréna koordinátorovi mestských častí  Hl. M. SR Bratislavy pánovi Konečnému starosta MČ Rača prizval dve osoby z BMX klubu Rača. So zástupcami a poslancami MČ Rača pravidelne komunikujeme najmä prostredníctvom manažéra projektu. BMX klub Rača zvolil spôsob komunikácie s LBG aréna s.r.o. cez obštrukcie v konaniach, odvolania a cez žaloby na súdoch.

Je možné spor okolo výstavby LBG Arény ukončiť zmierom, za akých podmienok a v akom časovom horizonte?

– Od 15.12.2015 namiesto bezproblémového povoľovacieho procesu a tvorivej realizácie stavieb sme nútení brániť sa silnejúcim atakom BMX klubu Rača a jeho priaznivcov. Vzhľadom na uvedené hovoriť o zmieri je irelevantné.

Aký je ďalší časový harmonogram výstavby LBG Arény?

– O harmonograme pokračovania výstavby bude možné uvažovať po skončení súdnych sporov a po zrušení predbežného opatrenia.

 

O vyjadrenie k výstavbe LBG Arény sme požiadali aj zástupcov BMX klubu Rača.