Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

To nepoteší! Platy Slovákov REKORDNE klesajú: Nestačia na VYKRYTIE zdražovania

Mesačná mzda na Slovensku reálne klesá už tretí kvartál, vysoká inflácia ju znehodnotila o 4 %. Zdroj: archív zoznam.sk

BRATISLAVA – Inflácia, zdražovanie, rast cien energií, tovarov a služieb. To všetko výrazne ovplyvňuje život Slovákov v roku 2022. Paradoxne  platy rovnakým tempom nerastú. Práve naopak. Mesačná mzda na Slovensku reálne klesá už tretí kvartál, vysoká inflácia ju v 3. štvrťroku znehodnotila o 4 %

  

Ako informuje Štatistický úrad, ani dvojciferné rasty priemerných hrubých zárobkov v niektorých odvetviach na rekordné zdražovanie nestačili. Reálna mzda medziročne klesla vo všetkých 19 sledovaných odvetviach hospodárstva SR. „Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR počas 3. štvrťroka 2022 vzrástla medziročne o 9,4 % na 1 296 eur. Napriek pomerne rýchlemu rastu nestačila táto dynamika prekonať mieru inflácie a priemerná mzda reálne medziročne klesla o 4 %. Tento pokles bol približne na úrovni predchádzajúceho štvrťroka, kedy reálne mzda klesla o 4,5 %. Aktuálna hodnota je druhá najvyššia za posledných 22 rokov,“ konštatujú štatistici. V štruktúre ekonomiky všetkých 19 sledovaných odvetví hospodárstva zaznamenalo medziročný rast priemernej nominálnej mzdy, ale ani v jednom nebol rast dostatočný na kompenzovanie inflácie. Najvýraznejší prepad reálnej mzdy na úrovni 8 až 9 % pocítili zamestnanci v oblasti nehnuteľností, administratívnych služieb a v ťažbe a dobývaní. Len minimálne (do 0,5 %) poklesli reálne mzdy pracujúcim v umení, zábave a rekreácii a predovšetkým kvôli vyplatenej mimoriadnej odmene štátu aj zamestnancom verejnej služby a štátnym zamestnancom vo verejnej správe, alebo v odvetví vzdelávania.

 

Mesačná mzda na Slovensku reálne klesá už tretí kvartál, vysoká inflácia ju znehodnotila o 4 %. Zdroj: Štatistický úrad

„Vo väčšine, celkovo v 11 odvetviach, bola mzda nižšia ako v priemere za celé hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali naďalej zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (842 eur) a v ostatných činnostiach (916 eur). Tieto odvetvia mali aj vyšší pokles reálnych miezd, ako bol priemer za celé hospodárstvo. V odvetví, ktoré najviac postihla koronakríza – ubytovacie a stravovacie služby reálna mzda klesla až o 7,5 %, v ostatných činnostiach o 4,5 %,“ dodáva Štatistický úrad. Aj odvetvia zamestnávajúce na Slovensku najviac ľudí, obchod a priemysel, zaznamenali vyššie prepady reálnych miezd ako bol celoslovenský priemer. V priemysle priemerné mzdy stúpli nominálne o 8,6 % na úroveň 1 345 eur, reálny pokles tak predstavoval 4,7 %. V odvetví obchodu priemerné zárobky vzrástli v nominále o 8,3 % (na 1 226 eur), reálne platy klesli o 4,9 %. Priemernú mesačnú mzdu nad 2 tisíc eur mali len zamestnanci v odvetví informácie a komunikácia (2 185 eur) a finančné a poisťovacie činnosti (2 069 eur).

 

Mesačná mzda na Slovensku reálne klesá už tretí kvartál, inflácia ju znehodnotila o 4 %. Zdroj: Štatistický úrad

Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1 548 eur). “Priemerný hrubý zárobok presiahol hranicu tisíc eur vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska a pohyboval sa od 1 029 eur v Prešovskom do 1 248 eur v Trnavskom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako v 3. štvrťroku 2021 s najvyšším relatívnym prírastkom o 12,7 % v Banskobystrickom a o 11,5 % v Nitrianskom kraji. Vo všetkých krajoch však reálne platy klesli, a to najviac v Bratislavskom (o 4,9 %) a najmenej v Banskobystrickom kraji (o 1,1 %,“ zdôrazňuje Štatistický úrad. V súhrne za 1. až 3. štvrťroku 2022 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 1 266 eur. Medziročne sa zvýšila o 8,2 %, tempo jej rastu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zrýchlilo o 1,4 p. b. Reálna mzda klesla o 3,3 %. Tempu inflácie stačilo odolať len jedno odvetvie a to umenie, zábava a rekreácia.