Regióny Bratislava

Trestné oznámenie! Bratislavská vodárenská spoločnosť chce prešetriť revízne správy

Zdroj: TASR / Dano Veselský

BRATISLAVA – Bratislavská vodárenská spoločnosť podala na prokuratúru trestné oznámenie pre výkon revíznych činností na technické zariadenia vodárne v rozmedzí rokov 2017 až 2019. Firma má podozrenie, že tieto činnosti neboli v tom čase vykonávané správne a v predpísanom rozsahu, čo mohlo ohroziť zdravie a bezpečnosť zamestnancov a majetok vodárne. Informoval o tom hovorca vodárne Peter Podstupka.

 

Zlyhanie týchto zariadení môže mať podľa spoločnosti aj vplyv na samotnú prevádzku BVS, teda dodávku pitnej vody a čistenie odpadových vôd. “BVS už informovala o tom, že predchádzajúci dodávateľ vystavil v júni roku 2018 napríklad kladnú revíznu správu aj na neexistujúci bleskozvod alebo vystavil revízne správy bez uvedenia príslušných meraní, ktoré mali byť vykonané,” spresnil Podstupka.

Generálny riaditeľ vodárne Peter Olajoš priblížil, že minulý rok riešili haváriu na jednom z vodojemov, ktorú spôsobilo zlyhanie technického zariadenia s čerstvou revíznou správou. Preto vodárne zmenili dodávateľa revíznych správ, ktorý identifikoval viacero problémov na technických zariadeniach. “Tie teraz postupne odstraňujeme,” povedal Olajoš.

Revízne správy na vyhradené zariadenia musí vodáreň robiť v zmysle zákona. Ide o pravidelné prehliadky, predovšetkým elektrických, plynových a tlakových zariadení, ktoré majú potvrdiť ich prevádzkyschopný stav. Vo vodárni je takto potrebné pravidelne preveriť stovky zariadení na objektoch naprieč celým regiónom, kde spoločnosť pôsobí. “Pomocou vykonaných revíznych správ majú zamestnanci vodárne istotu, že zariadenia, s ktorými denne pracujú, sú bezpečné a môžu sa spoľahnúť na ich funkčnosť,” podotkol Podstupka.

Vodáreň v tomto roku vypísala súťaž na nového dodávateľa revíznych správ na obdobie troch rokov. Od uzavretia zmlúv na dlhšie obdobie si sľubuje lepšie ceny ako pri jednoročných zmluvách a tiež lepšiu kvalitu služieb. Súťaž aktuálne prebieha.