Regióny Bratislava

TVRDÁ KRITIKA Medvede stratili plachosť: Na Slovensku ich máme 3-násobne viac ako je únosné

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Agent Green via AP

BRATISLAVA – Poľovníci tvrdo kritizujú činnosť Zásahového tímu, ktorý nedávno usmrtil medveďa. Podľa ich slov vykazuje takáto činnosť  známky amaterizmu, ale aj porušovania právnych noriem. Obrovský problém vidia aj v aktuálnom počte medveďov na Slovensku.

 

Len nedávno informovalo ministerstvo životného prostredia o usmrtení rizikového medveďa, ktorý mal stratiť plachosť. Išlo o štvorročnú medvedicu, ktorá sa pohybovala v okolí Belá-Dulice v okrese Martin. Pričom medvedica mala mladé. „Približne štvorročná medvedica navštevovala osídlené oblasti od júna 2020. Zásahový tím vykonal odvtedy až 44 výjazdov, pričom sa pokúšal zviera odohnať, ale neúspešne. Pri stretnutí s človekom medveď nejavil známky plachosti, zámerne sa približoval, bránil si potravu z odpadových nádob,“ informovalo o tom Ministerstvo životného prostredia na svojom webe. Zásahový tím pre zoznam.sk potvrdil, že išlo o medvedicu, pričom jedno z jej mladých bolo zatiaľ umiestnené do bojnickej zoo, po ostatných medvieďatách pátrajú.

Zásahový tím mal použiť niekoľko spôsobov plašenia. Medvedicu sa pokúšali odplašiť svetlom, zvukom, poplašnými výstrelmi, pyrotechnikou či paintballovým strelivom avšak nič nepomohlo. Zakrátko sa do tejto lokality opätovne vrátila. „Príčinou synantropizácie medveďa boli pôvodne nezabezpečené odpadové nádoby,“ priblížilo ministerstvo.

Zdroj: Zásahový tím

Zásahový tím preto pristúpil k usmrteniu medveďa hnedého. „Zásahový tím pre medveďa hnedého preto pod dozorom veterinárneho lekára zviera uspal a usmrtil. Eutanáziu zvieraťa považujú ochranári zo ŠOP SR za najkrajnejšie riešenie, ku ktorému pristupujú len vtedy, keď sa preukáže strata plachosti a rizikové chovanie zvieraťa. Zviera zároveň pre jeho rizikové správanie nebolo vhodné premiestniť do inej lokality,“ informuje ministerstvo.

Slovenská poľovnícka komora kritizuje spôsob plašenia

Slovenská poľovnícka komora však takýto postup plašenia kritizuje. Použitie svetlíc alebo petárd, je podľa slov poľovníkov zakázaný spôsob plašenia zveri, pretože ide o stresový faktor. Avšak v prípade medveďa sa to používať môže. „Otázkou je, prečo v prípade medveďa je tento spôsob umožnený? Nehovoriac o tom, že takéto konanie voči chránenému živočíchovi, častokrát v jeho prirodzenom prostredí, zakazuje samotný zákon o ochrane prírody a krajiny. Už je viac ako zrejmé, že toto plašenie ani premiestňovanie do inej lokality nie je humánne a ani efektívne,“ uviedli na svojom webe Slovenská poľovnícka komora.

Zdroj: TASR / František Iván

Zásahový tím však zdôrazňuje, že je to zákonné. „Zdôrazňujeme, že lov s použitím strelných zbraní je omnoho hlučnejší, ako výstrel svetlice. Opäť uvádzame, že ŠOP SR je v zmysle § 65a ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oprávnená zabezpečovať aj plašenie chránených živočíchov, ktoré svojím správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí,“ uviedol Zásahový tím na svojom webe

Poľovníci kritizujú postup Zásahového tímu, je to amatérske

„Všade vo svete sú medvede lovené legálnym spôsobom, no na Slovensku sú zabíjané  smrtiacou injekciou. Zásahový tím populisticky informuje, že ich humánne eutanázuje. Avšak pojem eutanázia je v súvislosti so zvieraťom úplne absurdný – zviera predsa nie je človek a nemôže dobrovoľne súhlasiť so svojím usmrtením,“ kritizuje Slovenská poľovnícka komora Zásahový tím.

Poľovníci si myslia, že takýto postup vykazuje známky amaterizmu a dochádza aj k porušovaniu právnych noriem. „Dôkazmi sú štyri osirelé mláďatá, nevhodné a nehumánne nakladanie so zabitými medveďmi, neodbornosť pri samotnom výkone, nedostatočná spolupráca s obhospodarovateľmi, samosprávou a vlastníkmi. Na túto neefektívnu činnosť, ktorá neprináša riešenia, sú však vynakladané nemalé finančné prostriedky daňových poplatníkov,“ tvrdí Slovenská poľovnícka komora.

Zdroj: TASR / Dano Veselský

Zásahový tím reaguje, to oni sú amatéri

Reakcia Zásahového tímu na seba nenechala dlho čakať. Na svojom webe zverejnili k danej veci stanovisko, v ktorom poľovníkov označujú za amatérov. „SPK napáda Zásahový tím pre medveďa hnedého a obviňuje ho z porušovania právnych noriem. Zdôrazňujeme, že na rozdiel od členov poľovných združení, ktoré fungujú ako amatérske združenia občanov a sú zložené z členov s platným poľovným lístkom, členovia Zásahového tímu sú profesionálni zamestnanci ŠOP SR. Zásahový tím pre medveďa hnedého za žiadnych okolností neporušuje žiadne právne normy, nariadenia, zákony ani vyhlášky,“ píše sa v stanovisku.

Ľudia majú strach z medveďov

Ľudia majú z medveďov strach. Poľovníci uvádzajú, že v mnohých obciach po zatmení občania nevychádzajú vôbec von. Nevenujú sa žiadnemu športu či rekreácii. Rodičia tiež svoje deti nepúšťajú hrať sa na lúky či blízko lesa. Podľa poľovníkov ľudia taktiež už nemôžu mať ani voľne umiestnené úli pri svojich obydliach.

Zdroj: TASR / Milan Kapusta

Okrem toho je stále viac hlásení o útoku medveďa na hospodárske zvieratá. „Množia sa varovania a vyhlásenia obcí o výskyte šeliem v blízkostí obydlí a to aj na miestach, kde sa táto šelma historicky nevyskytovala. Biológovia však potvrdzujú, že poľovníci, či obyvatelia obcí nezabezpečeným odpadom, nemôžu za zmenu správania medveďa! Ide o problém, ktorý má viac príčin,“ informuje Slovenská poľovnícka komora.

Medveďov máme viac než dosť

Podľa informácií poľovníkov máme dokonca na Slovensku 3-násobne viac medveďov, ako je pre naše územie únosné. „Podľa štatistiky NLC aktuálne žije na Slovensku približne 2700 medveďov, čo je 3-násobne viac, ako je pre naše územie únosné. Dnes na základe skúseností a výsledkov je zrejmé, že rezort životného prostredia a mimovládne organizácie nepriniesli vo veci veľkých šeliem žiadne progresívne riešenia. To, že sa stali jedince medveďa hnedého dobre obchodovaným artiklom na „trhu s európskymi dotáciami“, kde prostriedkom je ničnerobenie, je však na škodu celej jeho populácie.

Situáciu treba riešiť. Do diskusie o potrebných opatreniach, aby došlo k dosiahnutiu požadovaných výsledkov, sa podľa poľovníkov musia zapojiť všetky strany. „Do manažmentu šeliem pre zabezpečenie ich trvalo udržateľného obhospodarovania, prijímanie efektívnych opatrení a dosahovanie požadovaných výsledkov musia byť nevyhnutne zapojené všetky zainteresované strany – vlastníci pozemkov, obhospodarovatelia krajiny, poľovníci, včelári, chovatelia, turisti a samosprávy,“ informuje Slovenská poľovnícka komora.

Zásahový tím však tvrdí, že so samosprávou a vlastníkmi pozemkov komunikuje dostatočne. „Zásahový tím so samosprávou prioritne rieši zabezpečenia komunálneho odpadu, prevenciu, bezpečnosť obyvateľov. Samosprávam a podnikateľským subjektom poskytuje konzultácie a odborné poradenstvo k zabezpečeniu odpadov a k problematike odpadového hospodárstva.  Fyzickým osobám, chovateľom, včelárom a pestovateľom poskytuje poradenstvo a odbornú pomoc pri zabezpečovaní majetku pred prístupom medveďa za účelom predchádzať škodám, ktoré by mohol medveď spôsobiť,“ uviedli na webe.