Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

MIMORIADNE Unikol TAJNÝ DOKUMENT! Povinné očkovanie už od 10. januára?!

Na Slovensku by malo byť od januára povinné očkovanie. ZDROJ: archív zoznam.sk

BRATISLAVA – Na verejnosť unikol pripravovaný vládny dokument, podľa ktorého má minister zdravotníctva pripraviť zákon o povinnom očkovaní. Vladimír Lengvarský ho má vypracovať a predložiť do 10.januára 2022.

 

V Uznesení vlády Slovenskej republiky k opatreniam na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia COVID-19 sa píše. “Vláda ukladá ministrovi zdravotníctva v spolupráci s ministerkou spravodlivosti vypracovať a predložiť predsedovi vlády analýzu zavedenia povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 a možnosti obmedzenia úhrady z verejného zdravotného poistenia za zdravotnú starostlivosť poskytnutú osobe s ochorením COVID-19, ktorá sa rozhodla dobrovoľne nezaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Do 10.januára 2022. Vykoná minister zdravotníctva. Na vedomie ministerka spravodlivosti, predseda vlády,” píše sa v návrhu Uznesenia vlády.

 

Na Slovensku sa uvažuje nad povinným očkovaním už od januára 2022. ZDROJ: archív zoznam.sk

 

Kedy, kto a za akých podmienok sa bude musieť povinne očkovať?
Povinné očkovanie vo vybraných prípadoch je dobrá myšlienka a treba o nej hovoriť, v pandémii z hľadiska ohrozenia životov o to viac. Takáto debata je absolútne legitímna.
Uvažuje sa o povinnom celoplošnom očkovaní? 

Technicky je to možné napríklad aj novelou vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Tento krok sa však môže nastaviť aj legislatívnou úpravou a teda samostatným zákonom. Ministerstvo zdravotníctva aktuálne pozorne počúva názory odborníkov.

Zaujímali nás aj odpovede aj na nasledujúce otázky.

  • Aké sankcie, pokuty a represie hrozia tomu, kto sa nedá povinne zaočkovať?
  • Nie je návrh na obmedzenie úhrady z verejného zdravotného poistenia za zdravotnú starostlivosť poskytnutú osobe s ochorením COVID-19, ktorá sa rozhodla dobrovoľne nezaočkovať proti ochoreniu COVID-19 v rozpore s Ústavou SR?
  • Bude sa obdobne postupovať aj voči osobám, ktoré si zdravotné poistenie dlhodobo neplatia a napriek tomu využívajú zdravotnú starostlivosť rovnakým spôsobom ako platcovia zdravotného poistenia?

Tu je odpoveď ministerstva zdravotníctva. “Po vypracovaní analýzy budeme komplexne informovať vrátane detailov, na ktoré sa dopytujete.”

 

O vyjadrenie sme požiadali aj Úrad vlády. Po jeho reakcii budeme článok aktualizovať.