Regióny Bratislava

Úradovanie exprimátora Nesrovnala je pod drobnohľadom. Bratislavský mestský podnik OLO preveruje nakladanie s odpadom

Zdroj: TASR /Pavol Zachar

BRATISLAVA – Nové vedenie bratislavského mestského podniku Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) preveruje nakladanie s odpadom počas pôsobenia bývalého primátora Bratislavy Iva Nesrovnala. Odpad, ktorý museli počas odstávok spaľovne dočasne uskladniť na inom mieste, nevrátili späť do spaľovne na spracovanie. Informovala o tom Linda Golejová zo spoločnosti OLO.

 

Bývalé vedenie spoločnosti OLO počas predchádzajúcich odstávok spaľovne v rokoch 2016 – 2018 zmluvne dohodlo dočasné uskladňovanie komunálneho odpadu v areáli spoločnosti Vassal EKO na Lieskovskej ceste (dnes Bratislavská recyklačná). „Napriek tomu, že tento odpad mal byť po ukončení technologických odstávok následne prevezený do spaľovne a zhodnotený, nestalo sa tak,“ dodala Golejová.

Vedenie spoločnosti OLO, ktoré nastúpilo za primátora Matúša Valla, zistilo nezrovnalosti vo vykazovaní odpadu – nesprávne uvedenie údajov v Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018. Na základe týchto zistení spoločnosť OLO odovzdala opravené Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018. Zároveň OLO začala rokovanie s Bratislavskou recyklačnou ako nástupníckou spoločnosťou po Vassal EKO, ktorého cieľom je nakladanie s predmetným odpadom v súlade s platnou legislatívou.