Regióny Bratislava

V Bratislave vysadili sakurové aleje k 100.výročiu vzťahov medzi Japonskom a SR

Zdroj: TASR / AP

BRATISLAVA – Pri príležitosti 100. výročia vzťahov medzi Japonskom a Slovenskom vysadilo mesto Bratislava v spolupráci s japonským veľvyslanectvom sakurové aleje. Japonské čerešne aktuálne zdobia Karloveskú a Legionársku ulicu. Celkovo je vysadených 87 kusov čerešní. Obe tieto lokality zároveň prejdú kompletnou obnovou a Bratislavčanom prinesú nové parkové plochy určené na šport či relax. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.

 

 “Som veľmi vďačný mestu Bratislava, že s nami ochotne spolupracovalo pri realizácii výsadby sakúr na znak osláv storočnice nadviazania vzájomných vzťahov medzi našimi krajinami. Verím, že vďaka týmto sakurám sa stane Japonsko pre Slovákov bližším a že u Japoncov žijúcich na Slovensku zasa vzbudia spomienku na ich domovinu, a tak tieto stromy utužia vzájomné prepojenie našich národov,” povedal chargé d’affaires Veľvyslanectva Japonska na Slovensku Kenji Yokota.

Na Legionárskej ulici je vysadených 50 japonských čerešní a ďalších 37 je na Karloveskej ulici. Obe tieto lokality sú zaradené aj do plánovaných projektov na tento rok, v rámci ktorých majú byť kompletne obnovené. V priestore na Karloveskej ulici by mal okrem klasickej parkovej úpravy (lavičky, osvetlenie) pribudnúť aj skatepark. Lokalita na Legionárskej ulici bude zase zameraná na oddych a relax, kde si budú môcť návštevníci oddýchnuť priamo pod kvitnúcimi voňavými japonskými čerešňami. Okrem toho bude lokalita vysadená aj trvalkovými záhonmi, ktoré podporia biodiverzitu v meste,” spresnil Bubla.

Výsadbu sakurových alejí realizovalo hlavné mesto. Donormi výsadby sú jednotlivci aj firmy, ktoré sa stotožnili s projektom japonského veľvyslanectva. Sakurové aleje majú začať kvitnúť už v apríli a kvitnúce stromy si Bratislavčania budú môcť vychutnať podľa počasia približne tri týždne.